Stránky:     1 2 3
Od 16. júna 2017 prebiehali na našej škole záverečné skúšky žiakov učebných odborov. Absolvovali ich žiaci učebných odborov Autoopravár - mechanik, Strojný mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba, Výroba konfekcie, Stavebná výroba. Všetkým žiakom blahoželáme k úspešnému absolvovaniu záverečných skúšok a želáme im veľa úspechov v pracovnom i súkromnom živote.