Stránky:     1 2 3 4
V rámci „Týždňa kávy“ na CSOŠ sv. Jozafáta sa konal slávnostný obed pre rodičov žiakov I.H triedy. Takouto formou žiaci pred svojimi najbližšími preukázali svoje zručnosti, vedomosti a schopnosti, ktoré sa naučili počas školského roka na odborných predmetoch, aj na odbornom výcviku. V spolupráci s majsterkami a učiteľmi odborných predmetov pripravili slávnostné tabule na tému kávy, prednášku o káve a jej histórii. Ďalej pripravili pre svojich blízkych menu v štyroch chodoch a rovnako podávali aj nápoje z kávy. Okrem kávových nápojov mohli rodičia ochutnať aj osviežujúce ovocné bowle a tiež miešané nápoje. Spokojnosť rodičov, majstrov, učiteľov aj vedenia školy svedčí o vydarenom podujatí, ktoré naši prváci odboru hotelová akadémia zvládli veľmi dobre. Veľká vďaka patrí učiteľom odborných predmetov, ktorí prišli s takouto myšlienkou približovania školských aktivít rodičom žiakov, majstrom odborného výcviku Bc. Capíkovej, Mgr. Polanskej, Mgr. Fedákovi za odbornú prípravu a vedenie žiakov nielen počas tohto podujatia ale aj počas celého roka. V neposlednom rade patrí vďaka rodičom, ktorí prijali pozvanie na slávnostný obed a ďakujeme aj žiakom za zodpovedný prístup a kvalitne odvedenú prácu.