Stránky:     1
V polovici mája sa vybrali naši žiaci odboru hotelová akadémia na zahraničnú odbornú prax do Ukrajinského Ľvova. Úžasnú skúsenosť a krásne zážitky si priniesli nielen z tohto nádherného mesta, ale rovnako aj z prevádzok kde praxovali. Praxovali najskôr v miestnej cukrárni a neskôr v luxusnom hoteli Citadel Inn *****. Veríme, že zručnosti, spoznávanie ukrajinskej kultúry, zvykov a tradícii, rovnako ich tradičných jedál v našich žiakoch zanechalo len pozitívne dojmy a skúsenosti získané absolvovaním tejto zahraničnej praxe využijú vo svojej profesii.