5. 2. 2014  Exkurzia BLIKA Trebišov

 

 

Dňa 5.2.2014 sa naša škola zúčastnila na exkurzii v strojárskom závode BLIKA Trebišov. Prehliadka sa konala v dvoch skupinách po 20 žiakov. Výrobnou halou nás sprevádzal riaditeľ firmy Ing. Belej, ktorý nás oboznámil s celým výrobným programom. Výroba začala od zvinutého plechu na kotúči cez vyrovnávanie plechov, strihanie a ohýbanie až po zváranie požadovaných polovýrobkov. V druhej hale prebiehalo odmastňovanie polovýrobkov, výrobkov a striekanie dielov v lakovni. V ďalšej tzv. montážnej  hale sa výrobky montovali do finálnej podoby, kľučky, zámky, kolieska a pod. Posledná skupina pracovníkov balila už hotové výrobky a pripravovala ich na expedíciu do kamiónov. Dostali sme sa aj do kancelárií firmy, kde technológovia nastavujú rôzne operačné programy a odkiaľ sa riadi celá výroba závodu. Počas našej prehliadky sme obdivovali  mnohé automatické aj poloautomatické stroje. Žiaci mali možnosť pozorovať pracovníkov na rôznych strojárskych pozíciách. Čo nás potešilo je fakt, že sme v mnohých pracovníkoch spoznali našich bývalých žiakov. Na základe ohlasov študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili, možno konštatovať, že exkurzia splnila cieľ a veríme, že podobné podujatia sa budeme realizovať aj v budúcnosti.