Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov   

 
Datum Cas Meniny MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Nepojmenovaný dokument
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

main-stred-uvod-2

AKTUALITY

     Súťaž kaderníkov Nové Zámky   17. 05. 2015

Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky Slovenska zorganizovalo 17. mája 2015 v Nových Zámkoch Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe s medzinárodnou účasťou. Súťaže kaderníkov sa zúčastnili aj naši žiaci – Jaroslav Neckár z II. B so svojou modelkou Ruženou Hoľanovou a Nikola Bambuchová z III.B s modelkou Simonou Cilyovou. Pod vedením majsteriek odborného výcviku p. M. Gergelyovej a p. S. Tomovej sa na vystúpenie svedomito pripravovali a výsledok sa dostavil: Nikola sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Trendový strih a získala peknú cenu. Jaro tvoril denný a večerný účes v Dámskej kategórii a aj keď na stupni víťazov nestál, jeho práce boli naozaj vydarené. Súťažiacim a ich modelkám za reprezentáciu školy ďakujeme.

     LOGOS 2015   07. 05. 2015

LOGOS (Lojalita, Objavy, Gastronómia, Obchod, Služby).

Pod týmto názvom sa konalo už po štvrtý-krát podujatie, na ktorom žiaci jednotlivých odborov prezentovali svoje zručnosti, predviedli svoju kreativitu, organizačné schopnosti a zodpovedný prístup. Tento rok sa do súťaže o najlepšiu prezentáciu odboru zapojilo desať tímov. Ponúkali a poskytovali opäť vynikajúce produkty a služby, od varenia vynikajúcich guľášov, ponuky úžasných hot-dogov, hamburgerov, či toastov, cez miešané nápoje až po krásne a sladké dobroty. Ponúkali aj služby kaderníctva - tvarovanie denného účesu, žehlenie a farbenie vlasov. Porota aj tento rok mala ťažkú úlohu vybrať ten najlepší tím. Trojica porotcov vyberala najlepšie družstva podľa zvolených kritérií. Ďakujeme všetkým zúčastneným tímom za ďalšiu vydarenú akciu, rovnako za rady a usmerňovanie ďakujeme mentorom jednotlivých tímov a všetkým návštevníkom, ktorí prispeli k dobrej nálade a k hodnoteniu tímov. Veríme, že LOGOS sa stal už tradičným podujatím plným rôznorodých zážitkov.

     Erasmus + Budapešť   apríl 2015

Žiaci odborov hotelová akadémia a autoopravár-mechanik boli v apríli v hlavnom meste Maďarska a pracovali na pozíciách kuchár, chyžná, recepčný, čašník, oprava podvozkov, kolies, bŕzd, náprav, vzduchotechnika, elektroinštalácia. Žiaci svoju stáž vykonávali v známych podnikoch ako je napríklad luxusná Gundel reštauráci - svetovo známa reštaurácia. Gundel Károly je meno spojené s maďarskou kuchyňou a históriou. On bol ten, čo zaviedol moderné prvky gastronómie do maďarskej kuchyne a podvihol ju tak na svetovú úroveň. Reštaurácia funguje od roku 1894 a navštívili ju svetové osobnosti ako monacký knieža Albert II., Brad Pitt a Angelina Jolie, George Bush, Madonna, Michael Schumacher, OTTO von Habsburg, anglická kráľovná Alžbeta II. 5*St.George hotel – ide o prvý historický boutique hotel v Budapešti situovaný priamo na hradnom vrchu v blízkosti Rybárskej bašty, či samotného hradu. Podľa amerických Sunday Times hotel patrí medzi 100 najlepších hotelov sveta. Prežite históriu v izbách zariadených v empirickom štýle, doprajte si luxus v diamantovom apartmáne s rozmermi 100 m štvorcových, či vychutnajte si delikatesy v hotelovej záhrade sediac na kráľovskej stoličke. Podľa slov šéfkuchára poctite svojou návštevou hotelovú reštauráciu, či vínnu pivnicu a ochutnajte delikatesy maďarskej kuchyne možno práve z rúk našich študentov.

V rámci pobytu žiaci absolvovali množstvo kultúrnych programov ako je napríklad prehliadka jedinej zachovalej nemocnice z druhej svetovej vojny priamo pod hradným vrchom v jaskyni, či navštívili známy Dom teroru. Nezabudnuteľné ostávajú pre nich potulky historickými uličkami mesta, večerný výhľad na osvetlenú Budapešť, prehliadka Baziliky svätého Štefana, či pre nás z malého mestečka, spôsob dopravy metrom, ktorého časť vedie popod rieku Dunaj.

Takéto stáže v trvaní troch týždňov posúvajú myslenie a prístup žiakov na vyššiu úroveň z mnohých dôvodov. Nejde len o samotné overenie si zručností a vedomostí v odbore a ich obohacovanie, ale žiaci mimo rodín, mimo bydliska na vlastnej koží zakúsia aké je to starať sa, mať zodpovednosť nielen sám za seba, ale aj za celú skupinu. Na nezaplatenie sú získané zručnosti v orientácii po veľkom meste, zvládanie mnohých druhov hromadnej dopravy a všeobecná tolerancia v multikultúrnom prostredí.

     Prednáška o zdravej výžive 2015   28. - 28. 04. 2015

Žiaci našej školy sa zúčastnili 28.4.2015 v rámci projektu Zdravie na tanieri z našej biozáhrady seminára o zdravej výžive, ktorý viedol Mgr. Pavol Fedák. Počas seminára sa žiaci dozvedeli dôležité fakty o zdravých potravinách a ich príprave a o takom spôsobe prípravy jedál a pokrmov z ovocia a zeleniny, aby sa čo najviac zachovali ich výživné hodnoty. Žiaci okrem teoretických poznatkov mohli priamo sledovať prípravu jedál zo zdravých surovín a ochutnať vynikajúce pokrmy, ktoré Mgr. Fedák pripravil. Že žiakom takáto moderná a zdravá forma stravovania chutila svedčali ich pochvalné slová a prázdne taniere. Podujatie bolo podporené z grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

     Praktická časť maturitnej skúšky   23. - 24. 04. 2015

23. a 24. apríla urobili piataci hotelovej akadémie ďalší krok k ukončeniu štúdia na našej škole. Konala sa praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Zatiaľ čo štvrtkový deň patril výpočtom a administratívnym prácam, v piatok sa muselo pätnásť žiakov obracať v rôznych činnostiach od základných funkcií vykonávaných v hoteli až po tú najvyššiu – manažérsku. V novej kongresovej hale a kuchyni žiaci preukázali svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti pri príprave recepcie. Recepcia spojená s odbornými prednáškami na tému „Trendy v gastronómii v roku 2015“ sa konala v popoludňajších hodinách. Po príhovore riaditeľa školy si žiaci pripravili prezentácie o zdravej výžive, zaujímavou prednáškou prispel aj Mgr. Pavol Fedák, ktorého si žiaci prizvali, ako odborníka na zdravú výživu. Poslucháčmi a degustátormi boli rodičia, známi a kamaráti žiakov. Zodpovedný prístup žiakov k príprave ich prvého veľkého podujatia sa zúročil v pochvalných reakciách pozvaných hostí, ale aj v dobrom hodnotení maturitnej komisie.

     ROZHODUJ O EURÓPE   14. 4. 2015

Dňa 14.4.2015 sa v nových priestoroch – Kongresovej sále Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove konal seminár o fungovaní Európskej únie.

Projekt pod názvom „Rozhoduj o Európe“ bol zameraný predovšetkým na informovanie študentov stredných škôl o Európskej únii ako i záujmu zúčastnených o proces európskej integrácie. Skladal sa z dvoch častí – seminára pre študentov a simulácie Rady EÚ. Seminára sa zúčastnilo štyridsať študentov zo siedmich škôl z vybraných okresov – Trebišov, Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Košice a Košice okolie. Cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Praktická ukážka simulácie rozhodovania inštitúcie EÚ mladým ľuďom (študentom) umožnila lepšie pochopiť komplikovanosť demokratického zriadenia a jeho fungovania na európskej úrovni.

V závere seminára lektori upozornili študentov, že stretnutie účastníkov jednotlivých seminárov sa bude konať v dňoch. 15. – 19. Júna 2015 v Trenčianskych Tepliciach.

     KVETNÝ VÍKEND   28. - 29. 3. 2015

Mladí Košickej eparchie prežili tohtoročný Kvetný víkend (28. - 29. marca 2015) v priestoroch našej školy. Celý tento víkend sa niesol v duchu blahoslavenstva: „Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). Tieto slová postupne spoznávali z rôznych pohľadov. Svojimi slovami mladých obohatili o. Miroslav Pohár, o. Štefan Paločko, ktorí im pripomenul, že nás Boh miluje bez podmienok. V sobotu mladých k čistote srdca pozvali o. Marko Durlák i vladyka Milan Lach, ktorý zdôraznil dôležitosť miernosti a povzbudil ich k aktívnemu životu mladých kresťanov, lebo sú budúcnosťou našej cirkvi. Čistú lásku medzi mužom a ženou priblížili manželia Kucharčíkovci aj o. Ivan Molčányi. Víkend mladých nebol len o prednáškach. Bol tiež plný modlitby i workshopov, počas ktorých sa prehĺbili v chápaní čistoty. Sr. Blažeja ukázala mladým, ako môže vyzerať čistota v umení, Jozef Palaščák vniesol viac svetla do otázok súvisiacich s čistotou slova, čistotu v hudbe už počas liturgie zmierenia, ale aj v rámci workshopu priblížila Dominika Gurbaľová a manželia Kucharčíkovci poukázali na prepojenie čistoty a lásky. Oba večery boli zakončené hudobno-modlitbovými vystúpeniami. V piatok Krížovou cestou očami apoštola Petra, sprevádzanú tieňovým divadlom, v réžii bohosloveckej skupinou Anastasis. Sobotný večer patril svedectvám mladých manželských párov o ich prežívaní predmanželskej čistoty a skupine G.O.D.S spievajúcej americký gospel. Aj tento čas upevnil mladých v tom, že čistota sa spája s radosťou a že žiť čisto sa oplatí.

     CASSOVIA CUP   24. 03.2015

Aj v tomto roku, ako každý rok sme sa rozhodli zúčastniť sa na barmanskej súťaže Cassovia Cup 2015. Bol to už IX. ročník tejto skvelej súťaže, kde si žiaci hotelových akadémií a spoločného stravovania zmerali sily v miešaní drinkov. Našu školu reprezentovali žiaci Gyongyi Némethová z 3.H a Peter Kováč z 1.T, ktorých na súťaž pripravili Mgr. Pavol Fedák a Bc. Emília Capíkova. V prvý deň sa konali písomné testy. Testy boli náročné, ale aj napriek náročnosti našich reprezentantov nevyľakali a umiestnili sa na vyšších pozíciách. V druhý deň sa konala praktická časť a to samotné miešanie nápojov. Opäť naši reprezentanti nedali najavo strach a šli priamo do boja. A oplatilo sa. Tento boj nám priniesol 1. miesto. Obom našim reprezentantom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     ODBORNÁ STÁŽ UČITEĽOV V MILÁNE, TALIANSKO   4. - 17. 3. 2015

V dňoch 04.03. – 17.03.2015 sa skupina šiestich učiteľov a majstrov odborného výcviku zúčastnila na projekte, v ktorom úlohou bolo spoznávať kultúru, históriu a hlavne gastronómiu a prácu v odbore spoločenské stravovanie, hotelierstvo v druhom najväčšom meste v Taliansku – Miláno. Na začiatku stáže nám bola predstavená a charakterizovaná odborná škola CFPA DI CASARGO s odbormi kuchár, čašník, barman, cukrár, ktorá spolu s odbornou školou vo Švajčiarsku sú najlepšie v Európe. Táto škola zaujala svojimi nápadmi, metódou učenia, odbornou teóriou, ale hlavne prakticky. Žiaci sa učia samostatnosti, viac rozmýšľať ekonomicky, spájať teóriu s praxou, byť flexibilní, disciplinovaní, kolegiálni. Aj to sú dôvody prečo si po absolvovaní štúdia nehľadajú zamestnanie, ale zamestnávatelia si hľadajú ich. Ďalšie dni sa už týkali práce. Pracovali a využívali sme svoje znalosti a zručnosti v dvoch uznávaných hoteloch v Miláne, a to Hotel Hilton a Hotel Admiral. Učitelia sa rozdelili na dve skupiny. Každý z učiteľov pracoval na jednom úseku ako barman, chyžná, kuchárka a recepčná. Najväčším zážitkom bolo spoznávať taliansku kuchyňu, chute, pestrosť jedál. Ochutnať jedlá ako sú známe lasagne, cestoviny na niekoľko spôsobov, polievky, ale aj ich vína. Samozrejme spoznať prácu chyžnej, čašníkov na raňajkách, či ako recepčný bolo zaujímavé tiež. Nielen poznávať taliansku kuchyňu bolo našou úlohou, ale aj ich kultúru a históriu. Mali sme možnosť vidieť známe pamiatky ako je Milánsky dom Duomo, Castello Sforzesco, Bazilika Sv. Lorenza, či divadlo La Scala. Taliani si svojich turistov vážia, čoho sme boli svedkami aj v ubytovni, kde sa o nás staral pádre Giovanni, ale aj v reštauráciách, kde nás pohostili skvelými jedlami. Navštíviť Miláno určite odporúčame. Veríme, že poznatky z talianskej kuchyne, kultúry, či histórie využijeme v odbornej príprave našich žiakov, rovnako veríme, že položíme dobré základy pre spoluprácu so školským systémom v Taliansku.

     TURISTICKÝ KRÚŽOK   1. polrok 2014 / 2015

S novým školským rokom začala aj činnosť turistického krúžku. Rôzne pracovné a iné povinnosti spôsobili, že prvú vychádzku turisti absolvovali až koncom októbra. Za prvý cieľ našich výletov sme si zvolili zrúcaninu hradu Brekov. Výstup bol nenáročný, v nádhernom jesennom počasí a s dobrou náladou sa nám kráčalo výborne. Jarka Godová, naša turistka, ktorá aj po maturite zostala krúžku verná, si pre nás pripravila krátky výklad o histórii hradu a pridala aj povesť a pár zaujímavostí. Neskôr sme sa presunuli do mesta Humenné, kde majú priamo v centre skanzen. Bolo zaujímavé navštíviť drevený kostolík, o ktorom správca skanzenu vedel pútavo rozprávať. Pri prehliadke domčekov našich predkov a nahliadnutím do ich vnútra akoby sme sa vrátili do histórie. Mnohí z nás si na niektoré predmety pamätali z detstva, tí mladší ich poznali už len z filmov. Naša novembrová turistická vychádzka sa niesla v duchu piety a pokory. Boli sme zapáliť sviečku v obci Hejce a na vrchu Borsó pri pamätníku vojakom, ktorí zahynuli pri páde lietadla. 19. januára 2006 pri pristávacom manévri medzi obcami Hejce a Telkibánya v Maďarsku narazilo do zalesneného kopca lietadlo so slovenskými príslušníkmi mierových síl KFOR. 42 mladých ľudí zomrelo, prežil len jeden vojak. Výstup z dediny Hejce na kopec tragédie Borsó je zdĺhavý a miestami náročný. Na vlastných nohách sme zistili, že práca záchranárov v tomto prostredí a za vtedajších poveternostných podmienok bola ozaj veľmi náročná. Vychádzkou sme si uctili pamiatku tých, ktorí neprežili, ale súcitíme aj s pozostalými. Veríme, že takáto tragédia sa už nezopakuje. Je už takmer tradíciou, že v decembri si plánujeme výstup na Lazy. Nenechali sme si ho ujsť ani v túto zimu a už po štvrtý krát sme deň pred Silvestrom túto túru absolvovali. V tichu zimnej a zasneženej prírody, v chladnom, ale zväčša slnečnom počasí sme si výstup aj tento rok vychutnali. Výhľad na Vysoké Tatry nám síce zakryli mraky, ale to nevadí, na budúci rok sa nám ich určite podarí uvidieť.

Ľ. Smržíková, D. Tóthová

     KOMPRAX   október - december 2014

Začiatkom októbra sa deviati žiaci našej školy - "KOMPRAX lídri" opäť zapojili do programu KOMPRAX, tentokrát do jeho poslednej série víkendových stretnutí. Prvé školenie absolvovali v hoteli Biele Studničky v Dargove. Počas víkendu absolvovali rôzne prednášky, no najmä aktivity podporujúce spoluprácu v skupine. Na ďalších stretnutiach sa s pomocou školiteľov usilovali napísať projekty tak, aby im boli schválené a mohli sa zrealizovať. S nápadmi na jednotlivé projekty a ich aktivity pomáhali mnohí spolužiaci "KOMPRAX lídrov", keďže prispieť k zlepšeniu podmienok na relax, učenie, šport či zábavu je snahou mnohých z nich. Schválené projekty sa realizovali v decembri. Žiaci tak pracovali s drevom, keď vyrábali lavičky do telocvične, či posedenie vonku, naučili sa vyšívať a šiť pri výrobe ekotašiek, športovali a hrali turnaje vo florbale a futbale. Pri všetkých aktivitách sa dobre bavili a získavali rôzne praktické skúsenosti z rôznych oblastí. V konečnom dôsledku je úsilie všetkých odmenené získaním cenných skúseností a zručností s písaním projektov, organizovaním, vedením a spoluprácou medzi žiakmi a získaním mnohých ďalších kompetencií využiteľných v praxi. Veľká vďaka za ochotu zapájať sa do takýchto aktivít, za lojálnosť voči škole, najviac však za snahu a pomoc zo strany žiakov o jej neustále napredovanie.

     Vianočná akcia 18. 12. 2014

III. ročník súťaže vo varení vianočných špecialít...

Pred Vianocami 2014 sme opäť zorganizovali veríme, že už tradičné, milé a veľmi zaujímavé podujatie týkajúce sa varenia vianočných pokrmov. Do súťaže vo varení vianočných špecialít sa tento rok zapojilo 13 tímov, sme radi, že z mnohých našich odborov, dokonca aj tých, ktoré s varením nesúvisia. Ďakujeme všetkým tímom za účasť a naozaj vzorový prístup k takejto forme aktivity na škole. Všetky pripravené pokrmy boli výnimočné svojou chuťou, podľa pochvalných slov žiakov, učiteľov, či majstrov. Sprievodnými aktivitami III. ročníka boli opäť športové hry, najmä florbal, volejbal, súťaž vo vianočnej výzdobe triedy, cvičné kaderníctvo, diskusia na tému UFO s odborníkom a vianočná zabíjačka, na ktorú sa mnohí tešili asi najviac, najmä na hody s ňou súvisiace. Úžasná pečienka na cibuľke, grilované rebierka, mäso, všetky tieto jedlá sme mohli vychutnať už dnes. Samozrejme k zabíjačke patria neodmysliteľne aj tlačenka, jaternice, najmä však klobásy, tieto sme si vychutnali všetci po Vianočnej akadémii. Veľká vďaka všetkým zúčastneným za zodpovednú prácu, za profesionálny prístup, majstrom obrovské ďakujeme za ochotu a skvelo odvedenú robotu na všetkých činnostiach súvisiacich so zabíjačkou. Už teraz sa tešíme na rovnako vydarenú akciu v roku 2015. Vianočná akadémia, ktorá sa konala 18.12. bola očakávaná najmä z dôvodu vyhlásenia výsledkov jednotlivých súťaží. Spev a slovo sprevádzané celou akadémiou len dotvorilo čaro očakávania sviatkov, no aj tak chvíľa, keď sa vyhlasovali výsledky jednotlivých súťaží bola pre mnohých najočakávanejšou. Ocenení boli žiaci III.H za I. miesto v súťaži vo varení vianočných špecialít, žiaci V.H za najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu, žiaci I.T za víťazstvo vo florbalovom turnaji, mnohí žiaci za výborný prospech a dochádzku, za účinkovanie v kultúrnych programoch školy, za aktívnu účasť na rôznych medzinárodných súťažiach, či za výbornú prácu a zručnosť počas barmanského kurzu. Všetkým bolo vyjadrené slovami pána riaditeľa veľké poďakovanie a veríme, že i milá pozornosť potešila. Nech ste všetci tí, ktorí ste v tento deň boli vyzvaní na pódium vzorom pre ostatných, ktorí Vás veríme, budú nasledovať.

     sv. Mikuláš 6. 12. 2014

Ako každý rok, aj tentokrát k nám zavítal sv. Mikuláš a potešil sladkosťami. Rovnako aj deti v detskom domove budú potešené hračkami, ktorých zbierku zorganizovali naši duchovní a Mgr. Fedák.

     Barmanský kurz 5. 12. 2014

V uplynulom týždni prebehol na škole barmanský kurz, sme radi, že tentokrát sa ho zúčastnila veľká skupina študentov. Veríme, že vedomosti, zručnosti a rôzne poznatky, ktoré nadobudli počas kurzu budú zveľaďovať už počas štúdia, na súťažiach a iných podujatiach, do ktorých sa škola zapája. Blahoželáme všetkým účastníkom, novým barmanom našej školy k získaniu hodnotného certifikátu.

     Výročie školy 12. - 13. 11. 2014

90. výročie založenia školy a 10. výročie vzniku cirkevnej školy si v uplynulých dňoch pripomenuli na Cirkevnej strednej odbornej škole svätého Jozafáta v Trebišove. Dvojdňové oslavy sa začali 12. novembra, vo sviatok sv. Jozafáta, patróna školy archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan košický eparcha. Po jej skončení posvätil novopostavený vstupný pavilón školy. Oslavy pokračovali aj na druhý deň slávnostným galaprogramom. S hudobnými a tanečnými číslami sa v ňom predstavili žiaci školy. Žiaci spievali v školskej kapele známe a chytľavé piesne, tancovali latinské tance, spievali ľudovky a tiež predviedli odvážne akrobatické výkony. Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila privítal prítomných hostí medzi, ktorými boli zástupcovia ministerstva školstva, košickej eparchie, predstavitelia mesta i hostia zo škôl v meste ako aj z družobných škôl z ukrajinského mesta Ľvov a poľského Rzeszowa. Prítomní sa potom oboznámili s bohatou históriou školy, jej úspechmi a projektmi, do ktorých bola škola zapojená aj tými, na ktorých sa stále podieľa. V krátkych šotoch potom vystúpili absolventi školy, ktorí sú v súčasnosti úšpesní v odboroch, ktoré vyštudovali. Následne na pódium prišli bývalí zamestnanci, ktorým riaditeľ školy pri tejto príležitosti poďakoval za ich záslužnú prácu a ocenil ich darmi. Po skončení programu na pozvaných hostí čakala slávnostná recepcia v priestoroch zrekonštruovanej školskej reštaurácie Mladosť. Zvyšok večera sa niesol v znamení skvelej zábavy, spevu a tanca. Všetci prítomní si z osláv okrúhleho jubilea Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta odnášali nezabudnuteľný zážitok a spomienky na príjemnú atmosféru osláv.

     Burza informácií 11. 11. 2014

Ani tento rok sa nezaobišiel bez prezentácie stredných škôl na podujatí Burza informácií, ktoré sa konalo už po šiestykrát. Burza sa konala 11. novembra, tento-krát v priestoroch Strednej odbornej školy v Trebišove. Žiaci deviateho ročníka základných škôl v meste a okolí tak mohli vidieť, vyskúšať, ochutnať a informovať sa o štúdiu na strednej škole. Aj tento rok naša škola mala veľkorysý priestor na prezentáciu našich mnohých odborov. Žiaci Hotelovej akadémie predviedli svoje zručnosti vo vyrezávaní ovocia a zeleniny, odbor Hostinský/hostinská sa prezentoval v prestieraní slávnostnej jesennej tabule. Naše kaderníčky ukázali svoje zručnosti pri vytváraní účesov a automechanici pri práci so špecializovaným prístrojom na diagnostikovanie poruchy automobilu. Veľmi chutné dobroty a torty pripravili študenti odboru cukrár. Naše strojárske odbory sa prezentovali svojimi hotovými výrobkami. Sme radi, že aj tento rok mali deviataci v značnej miere záujem o informácie týkajúce sa štúdia na našej škole. Tešíme sa, že sme ich dokázali našou prezentáciou širokej ponuky odborov opäť zaujať.

Mgr. Fedák

     Metodický deň 07. 11. 2014

V piatok 7. novembra sa uskutočnil metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach na našej škole. Účasť bola odporúčaná, prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove. Každý pedagóg obdržal od EŠÚ v Košiciach prihlasovacie heslo, ktorým sa prihlásil na vybranú prednášku v rámci ponuky programu metodického dňa. Metodický deň sa začal archijerejskou sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur. Spolucelebrovali duchovní správcovia škôl, dekan a protobresbyter farnosti o. Seman, riaditeľ EŠÚ v Košiciach – o. Orenič a ostatní prítomní kňazi. Po liturgii nasledovala spoločná prednáška v chráme na tému Zasvätené osoby a ich misia pri rozvoji školstva. Úlohy sa zhostil o. Metod Lukačik, CSsR z kláštora redemptoristov v Michalovciach. V priestoroch školy sa učitelia rozdelili do 6 sekcií podľa tém, ktoré si pripravili: 1. Ako sa nenechať manipulovať médiami – o. Hospodár 2. Ako sa nedostať do vplyvu zla – o. Petričko 3. Zvládanie žiaka a rodiča s agresívnym správaním – p. Wágnerová 4. Aktuálna trestnoprávna problematika mládeže a právna ochrana učiteľa – D. Petričko; právnik na OS v Košiciach 5. Pohybová aktivita a zdravá výživa – M. Chautur, učiteľ CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove 6. Psychohygiena – Jozef Ihnacík – psychológ Veríme, že metodický deň splnil svoj cieľ a bol prínosom do ďalšej pedagogickej činnosti.

     Imatrikulácia 06. 11. 2014

Vo štvrtok 6. 11. 2014 sa v školskej reštaurácií Mladosť uskutočnila imatrikulácia prvákov hotelovej akadémie. Na tento deň sa tešili hlavne žiaci tretieho ročníka, ktorí si vzali „do parády" mladších spolužiakov. Tretiaci pred imatrikuláciou urobili „make-up“ všetkým prvákov. Potom pokračovali programom, ktorý pozostával z rôznych zaujímavých disciplín. Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou bol aj imatrikulačný sľub, ktorým sa prváci zaväzujú „riadiť“. Po zložení imatrikulačného sľubu sa študenti zabávali na diskotéke. Dúfame, že prváci na svoju imatrikuláciu budú dlho a v dobrom spomínať .

MVDr. Zajacová

     Futbalový turnaj učiteľov 29. 10. 2014

Dňa 29.10.2014 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj učiteľov, na ktorom sa zúčastnilo päť mužstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Mužstvo, ktoré získalo najviac bodov zvíťazilo. Výherná listina:

1. miesto - Gymnázium Ľ Štúra Michalovce

2. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov A

3. miesto - ZŠ sv. Juraja Trebišov

4. miesto - Cirkevná škola sv. Moniky a sv. Mikuláša Prešov

5. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov B.

Videli sme krásne góly a prežili sme nádherné športové popoludnie, dobrá nálada a priateľská atmosféra trvala aj počas posedenia pri chutnom guľáši.

Mgr. M. Danko

     Veľké Trakany 25. 10. 2014

V sobotu 25. októbra 2014 sa vo Veľkých Trakanoch, okres Trebišov, uskutočnil IV. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny, ktorú v poobedňajších hodinách vyhodnotil pozvaný hosť z Maďarskej republiky - šéfkuchár Benke László. Ďalšími súčasťami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových tradícií, jarmok, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 8 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži, ukážkami a ochutnávkou miešaných nápojov, ako aj ukážkami carvingu (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny). Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Damian Juroš, Jozef Magnes), ktorí si svojou husacou špecialitou „DELIKATESA Z HUSACÍCH PŔS“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Gabriela Hrišenková, Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková), ktoré pripravovala a viedla majsterka odborného výcviku Bc. Emília Capíková. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali žiačky odboru Hotelová akadémia (Nikola Hudáková, Diana Habaľová, žiačky piateho ročníka a Gréta Balogohová, žiačka tretieho ročníka) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterkám odborného výcviku, učiteľom, všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

Ing. D. Tóthová

     Jesenné variácie október 2014

Tak ako každoročne aj tento školský rok žiaci I.H triedy pripravovali na odbornom výcviku jesenné dekorácie. Predviedli tak svoje zručnosti a nápaditosť. Žiaci sa naučili, ako využiť poškodený inventár na stredisku a mali možnosť preukázať svoju tvorivosť. Taktiež si vyskúšali prácu a kooperáciu v skupinách. Keďže jeseň ponúka veľa plodov, rôznofarebnosť a pestrosť, vytvorené dekorácie použili na skrášlenie nielen interiéru triedy, ale aj učebne odborného výcviku a svojich domovov.

     Praha a Mladá Boleslav 08. 10. 2014 - 10. 10. 2014

EXKURZIA ŠKODA AUTO, a. s. MLADÁ BOLESLAV

Každý učiteľ i majster sa snaží vyučovanie zatraktívniť tak, aby preberané témy boli pre žiaka čím viac zaujímavejšie. Zodpovedná a aj zložitá úloha, zvládnutá na výbornú, pripadla kolegovi Mgr. Michalovi Dankovi – pripravil a zorganizoval pre žiakov učebného odboru autoopravár-mechanik exkurziu v závode Škoda Auto, a. s. v Mladej Boleslavi. Cesta na opačný koniec Českej republiky je dlhá, preto sa celá akcia uskutočnila formou dvoj-dňového výletu. Prvý deň sme strávili v Prahe. Prehliadka pražského hradu, Staromestského námestia a orloja, Malostranského námestia a Karlovho mosta, ktorá bola pripravená v spolupráci s vedúcimi turistického krúžku, skončila na Václavskom námestí. Mnohí z nás boli v Prahe prvýkrát a bol to pre nás obrovský zážitok. Druhý deň bol venovaný exkurzii. Začali sme prehliadkou múzea, ktoré patrí k závodu. Sprievodkyňa nás podrobne oboznámila s históriou výroby áut, zaujali nás mnohé vystavované typy áut vyrábané v tomto podniku – od najstarších, cez športové, po najnovšie modely. Nasledovala exkurzia v samotnom závode. Mali sme možnosť nahliadnuť do montážnej haly, videli sme výrobu karosérií, lisovňu, montáž prevodovky a motora. Všetko bolo sprevádzané veľmi dobrým a vecne podaným výkladom sprievodkyne. Po štyroch hodinách sme všetci z podniku Škoda auto, a. s. odchádzali plní zaujímavých poznatkov a nezabudnuteľných dojmov. Domov sme sa vrátili v skorých ranných hodinách. Napriek únave z dlhej cesty každý žiak aj dospelý hodnotil celú akciu ako veľmi vydarenú. Na jej uskutočnenie sponzorsky prispeli p. Hajaš a p. Pastor, za čo im ďakujeme.

Ing. Ľ. Smržíková

     Taliansko 24. 09. 2014 - 02. 10. 2014

Chute a krásy Talianska

Na prelome septembra a októbra strávili niektorí učitelia a majstri našej školy zopár príjemných jesenných dní potulkami po Taliansku v rámci VII. Ročníka konferencie Modern School. Cestu, odborné prednášky a návštevu hotelov, škôl, rôznych zariadení v oblasti gastronómie a hotelierstva organizačne zabezpečila spoločnosť Global Contract s.r.o. Program bol naozaj bohatý a nevšedný. Účastníci mali možnosť nahliadnuť a spoznať históriu 5* hotela Tenuta la Badiola v prostredí talianskeho Toskánska. Navštívili aj Hotelovú akadémiu v meste Fiuggi, kde vedenie školy, učitelia aj žiaci veľmi ochotne svoju školu predstavili. Súčasťou programu boli degustácie, napríklad olivového oleja vyrábaného v meste Tivoli, čokolády Antica Norba v meste Norma, či toskánskych vín. Okrem odbornej gastronomickej stránky ponúkla spoločnosť organizujúca celý výlet možnosť nazrieť do bohatej histórie Talianska. Úžasná, milá a priateľská sprievodkyňa predstavila účastníkom najvýznamnejšie monumenty Ríma, napríklad Baziliku a Námestie sv. Petra, Anjelský hrad, Koloseum, Pantheon. Navštívili historické mestá Siena, Anagni a tí, ktorí prejavili záujem, aj Pompeje. Zážitkom bol určite aj posledný deň strávený pri mori. Z cesty po Taliansku si učitelia aj majstri priniesli mnoho zážitkov, skúseností a poznatkov, ktoré sa určite budú snažiť odovzdať svojim žiakom.

Ing. Ľ. Smržíková

     Škrášľovanie školského dvora 15. 09. 2014

Na začiatku školského roka 2014/2015 vznikol nápad skrášliť prostredníctvom okrasných drevín a kríkov areál nášho školského dvora. Sme radi, že túto skvelú myšlienku sme začali realizovať už v priebehu septembra. Skupinka týmto nápadom nadšených učiteľov, spolu so žiakmi, sa pustila s vervou do prvej etapy skrášľovania, vybrala miesto, nakúpila materiál i dreviny a okrem vzácneho času, ochotne prispela aj prácou. Tak vznikol krásny priestor pred vstupom do telocvične, ktorý veríme, že nebude jediným, pretože už teraz uvažujeme o ďalších miestach, ktoré podobne zveľadíme a vytvoríme naozaj nádherné prostredie pre žiakov, zamestnancov a ďalších, ktorí navštívia našu školu. Veľká vďaka za nápad, všetkým učiteľom a žiakom za obetavú a výborne odvedenú prácu.

     KOMPRAX   september 2014

Aj v tomto roku sa naši žiaci zapojili do programu KOMPRAX, ktorého zmyslom je získať kompetencie (KOM) pre prax s prípravou a realizáciou vlastných projektov (PRAX). Tento krát s vlastnými návrhmi projektov a ich realizáciou prispeli žiaci odboru Služby v cestovnom ruchu. Projekty s názvom Recykluj a skrášľuj a Bylinková záhradka napísali žiaci už v máji na víkendovom stretnutí v rámci programu KOMPRAX. Keďže finančné prostriedky vyčlenené na projekty žiakov získali až cez letné prázdniny, rozhodli sa, že zorganizujú realizáciu svojich nápadov začiatkom školského roka. Sme radi, že na obidva projekty sa našlo dostatok dobrovoľníkov z radov žiakov a spoločnými silami dokázali vytvoriť nádherný priestor s rastlinami zasadenými do farebných pneumatíkových kvetináčov a rovnako vytvoriť voňavými bylinkami preplnenú záhradku. Obrovská vďaka žiakom za myšlienku oboch projektov a rovnako ďakujeme žiakom a tiež učiteľom za pomoc pri realizovaní naplánovaných aktivít.

     Slávnostné otvorenie školského roka 02. 09. 2014

2. septembra 2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou. Primátor mesta Ing. Marián Kolesár pri tejto príležitosti odovzdal kľúč od Cirkevnej základnej školy sv. Juraja so sídlom na Gorkého 55 v Trebišove vladykovi Chauturovi. Spolu s Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa a CSOŠ sv. Jozafáta sme privítali na námestí pri gréckokatolíckom chráme v Trebišove vladyku Milana, riaditeľa školského úradu pri Košickej eparchii o. Oreniča a ďalších duchovných, ktorí spolu s prítomnými žiakmi a zamestnancami slávili sv. liturgiu. V homílii sa im prihovoril vladyka Milan, ktorý pripomenul žiakom, aby nezabudli pretransformovať svoje vedomosti na skutočnú životnú múdrosť. Po liturgii sme sa zišli na spoločnom obede v novozrekonštruovanej reštaurácii, ktorá na nás dýchala svojou novotou a krásnymi doplnkami vypĺňajúcimi estetický zážitok z prvého obedu s vladykom. V škole sa ešte usilovne pracuje na prístavbe, takže školský rok začíname „v bojových podmienkach“, ale už teraz sa tešíme na nové, moderné priestory, zlepšujúce žiacky i pracovný život na našej škole.

     Školská reštaurácia MLADOSŤ 2014

Po rekonštrukcii

Srdečne Vás pozývame do školskej reštaurácie Mladosť, ktorá od septembra 2014 poskytuje vynovené, väčšie priestory na konanie rôznych rodinných, firemných osláv a podujatí.

Celú ponuku služieb školskej reštaurácie nájdete na:

http://www.czsskomtv.edu.sk/indexrestikaponukasluz.php

2013 - 2014

     Slávnostné ukončenie školského roka 27. 6. 2014

27. júna 2014 sa konalo slávnostné ukončenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou za účasti vladyku Milana, ktorý sa v homílii prihovoril žiakom našej školy ako aj žiakom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Po liturgii sme sa zišli na spoločnom slávnostnom obede v reštaurácii Mladosť. Vladyka Milan poďakoval všetkým učiteľom cirkevných škôl v Trebišove za ich výbornú prácu a zaželal príjemný oddych a naberanie síl do nového školského roka 2014/2015. Následne po výbornom jedle sa už tradične presunuli futbalisti aj s vladykom Milanom do telocvične, kde sa odohral ďalší priateľský zápas pedagogických zamestnancov a kňazov, ktorým pomáhali aj bohoslovci.

     Záverečné skúšky 16. - 20. 06. 2014

Záverečné skúšky v školskom roku 2013/2014

Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie sa konali v dňoch 16. – 20. júna 2014. Počas týchto dní žiaci prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Veríme, že znalosť, schopnosť, spoľahlivosť a obratnosť, ktoré žiaci preukázali počas záverečných skúšok, budú preukazovať aj počas svojho pracovného života.

     Rozlúčka so študentmi učebných odborov 10. 06. 2014

Lúčenie pred záverečnými skúškami 2013/2014

Rozlúčka so žiakmi pred záverečnými skúškami sa konala 10.6.2014. Tento-krát sme sa lúčili so študentmi odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie. V príhovoroch zástupcu žiakov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy bolo počuť slová vďaky, želania všetkého dobrého na záverečných skúškach ale i v živote. Následne boli najlepší žiaci z jednotlivých odborov odmenení riaditeľom školy. Žiaci za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Všetkým žiakom končiacich ročníkov učebných odborov prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na záverečných skúškach a úspešný štart do pracovného života.

     Slovenský raj 30. 05. 2014

Slovenský raj 30.-31. mája 2014

Turistický krúžok v posledné májové dni zavŕšil svoju činnosť v tomto školskom roku.

Hovorí sa – na koniec to najlepšie.

My sme si na záver dopriali bonbónik – Slovenský raj. Krásny kraj, ktorý je pre mnohých z nás neznámym kútom Slovenska. Náš výlet začal v piatok odchodom zo školy v dopoludňajších hodinách. Presunuli sme sa do dediny Dedinky ležiacej na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša a ubytovali v penzióne Dúha. Ešte v ten istý deň sme absolvovali turistickú vychádzku po náučnom chodníku v Dobšinskej Maši, ktorý informoval o histórii a súčasnosti okolitých lesov, o ich ochrane, o baníckej a hutníckej histórii tohto kraja. V sobotu ráno sme sa rozhodli pre dlhšiu vychádzku. Začali sme výstupom na krasovú planinu Geravy cez Zejmarskú roklinu, ktorá je zabezpečená rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Potom sme pokračovali v okružnej túre pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Domov sme sa vrátili až v popoludňajších hodinách. Čo dodať na záver? Snáď len to, že prírodné scenérie Slovenského raja sú nádherné, vôňa lesa neopísateľná. Ak k tomu pridáte partiu skvelých ľudí s dobrou náladou, máte napriek únave a bolesti nôh zážitok, na ktorý tak skoro nezabudnete.

Ing. Dana Tóthová

Ing. Ľudmila Smržíková

     Rozlúčka s maturantmi 16. 05. 2014

Lúčenie s maturantmi 2013/2014

Rozlúčka s maturantmi pred odchodom na akademický týždeň sa konala 16.5.2014. Lúčili sme sa s maturantmi odborov Hotelová akadémia, Spoločné stravovanie a Strojárstvo – výroba, oprava, montáž strojov, prístrojov a zariadení. Po príhovoroch zástupcu žiakov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy, v ktorých bolo počuť slová vďaky, želania úspechov na maturitách ale i v živote boli najlepší žiaci odmenení riaditeľom školy. Žiaci za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Maturantom prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na maturitných skúškach a úspešný štart do pracovného života, alebo života na vysokej škole.

     Z Polianky do Polianky 03. 05. 2014

Z Polianky do Polianky

3. máj 2014

Turistický krúžok na našej škole by asi vôbec nebol tak aktívny bez žiakov pochádzajúcich zo Sečovskej Polianky – Ďoďo, Matúš a Jarka nechýbajú na žiadnej túre. A práve oni presvedčili nás ostatných, aby sme sa pridali k pochodu pod názvom „ Z Polianky do Polianky“. Medzi dedinami Sečovská Polianka a Košická Polianka existuje akési priateľstvo na diaľku, ktoré raz ročne vyústi do spoločného pochodu Slanskými vrchmi. Tradícia má svoju históriu, tento rok sa uskutočnil už 31. ročník. Celá akcia začala pietnym aktom pri pamätníku Víťazstvo na Dargovskom priesmyku a potom sa skupina 172 ľudí vydala na peší pochod smerom Maliniak – Čerepník – Ďurkov v dĺžke približne 16 km. Kráčalo sa nám veľmi dobre, počasie bolo akurát, nádherná príroda a príjemní ľudia. Vyhodnotenie celej akcie bolo v sále KD v Košickej Polianke, kde nás čakal spoločný obed a dokonca aj turistická tombola. Okrem zážitkov a príjemnej únavy si niektorí z nás doniesli domov aj milé pozornosti. S ľuďmi z oboch Polianok sme sa mali fajn a aj o rok budeme uvažovať o pochode s nimi.

     Medzinárodná súťaž Veľkonočné variácie – II. ročník - 13. 04. 2014

Medzinárodná súťaž Veľkonočné variácie – II. ročník

13. apríla, na Kvetnú nedeľu sa uskutočnil druhý ročník súťaže „Veľkonočné variácie“, ktorý sa tohto roku niesol v duchu vítania jari. Podujatie sa realizovalo v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína. Na súťaž sme pozvali aj našich zahraničných partnerov z Poľska a dve družstvá z Ukrajiny. Ďakujeme im, že prijali naše pozvanie a veríme, že sa im u nás páčilo. Súťažilo sa v prekrásnych priestoroch trebišovského kaštieľa v troch disciplínach. Príprava slávnostnej tabule na určenú tému, prezentácia hotových studených jedál a miešanie nápojov. Pre verejnosť a hostí sme pripravili chutné jarné špeciality, taktiež družstvá zo zahraničia sa prezentovali svojou národnou kuchyňou. Všetci súťažiaci pristúpili k prezentácii svojich zručností a vedomostí veľmi poctivo, no vyhrať nemôžu všetci, aj keď by si to zaslúžili. Tento rok si cenu víťaza odnieslo domáce družstvo, žiaci odboru Hostinský, hostinská. Návštevnosť tohto podujatia vysoko prevýšila naše očakávania. Opätovne kladne hodnotíme aj prístup a spoluprácu našich partnerov, ďakujeme riaditeľke múzea Mgr. Beáte Kereštanovej ako aj celému jej tímu. Vďaka nim celá akcia dostala punc luxusu a bola hodnotená na vysokej úrovni. Súčasťou tohto dňa boli aj tvorivé dielne v zdobení kraslíc, folklórne vystúpenia a slávnostné otvorenie informačného centra Tokajskej oblasti v priestoroch kaštieľa. Naše poďakovanie patrí aj verejnosti, ktorá taktiež ocenila našu snahu a pozývame všetkých na ďalšie podujatie – najbližšie v auguste.

     MAJSTROVSTVÁ SR v účesovej a dekorat. tvorbe Nové Zámky - 13. 04. 2014

Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe

Medzinárodná súťaž - 13. apríl 2014, Nové Zámky

Posledná nedeľa pred Veľkou nocou bola malým sviatkom kaderníkov, vizážistov a všetkých tých, ktorí sa profesionálne zaujímajú o úpravu účesu a líčenie. V Nových Zámkoch športovej hale Millénium sa konali Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe, ktoré organizovalo Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky SR za účelom prezentovať zručnosti žiakov, ale aj profesionálov. Majstrovstiev sa okrem slovenských žiakov zúčastnili aj dievčatá i chlapci z Rumunska, Maďarska, Česka a Ukrajiny, celkom 110 súťažiacich. CSOŠ sv. Jozafáta na súťaži reprezentovala žiačka 3. ročníka Dajana Ferencová. Súťažila v kategórii „Denný účes“. Na súťaž sa pripravovala pod vedením majsterky odborného výcviku p. Mariany Gergelyovej, jej modelkou bola spolužiačka Jana Ďurkovičová. Vytvorila zaujímavý moderný denný účes, ale napriek snahe a kreativite sa jej nepodarilo umiestniť sa na niektorom z víťazných miest. Všetci prítomní však mali možnosť na tejto akcii získať inšpirácie pre rozvoj svojej tvorivosti. Za reprezentáciu školy na tomto podujatí, ako aj za prípravu naň veľmi pekne ďakujeme.

     CASSOVIA CUP 2014 - 25. - 27. 03. 2014

CASSOVIA CUP 2014

VIII. ročník barmanskej súťaže CASSOVIA CUP sa konal v dňoch 25. – 27. 03. 2014 pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti odboru Hotelová akadémia: Damián Juroš a Jozef Magnes. Damiána aj Jozefa na súťaž pripravovala Bc. Emília Capíková. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – soft drink a long drink a každý súťažiaci sa musel zúčastniť miešania nápojov v oboch kategóriách a tiež povinne absolvovať napísanie písomného testu. Receptúry prihlásených nápojov do súťaže museli byť pôvodné, teda nemohli byť prihlásené v žiadnej súťaži. Dekorácia nápojov musela byť pripravená z jedlých surovín a maximálny počet ingrediencií na jeden nápoj bol stanovený na 6. Zástupcovia našej školy mali veľkú podporu aj v hľadisku z radov svojich spolužiakov, ktorým sme zabezpečili cestu na podujatie autobusom. Sme veľmi radi, že aj tento rok naša škola na tejto súťaži uspela. Damián Juroš vo veľkej konkurencii získal v tomto ročníku súťaže vynikajúce 3. miesto. , ku ktorému s radosťou blahoželáme. Obidvom našim súťažiacim ako aj Bc. Emílii Capíkovej patrí veľká a úprimná vďaka za výbornú reprezentáciu školy na tomto podujatí.

     Súťaž Autoopravár Castrol Junior 2014 - február - marec 2014

Súťaž Autoopravár Castrol Junior 2014

Cech predajcov autoservisov pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pripravil súťaž, do ktorej sa zapojila aj naša škola s triedou III.A odbor autoopravár-mechanik. Školské kolo súťaže sa konalo v odbornej učebni 514. Teoretickú časť súťaže tvoril 60 minútový on-line test zo 60 pasívnych otázok. Poznávaciu časť tvoril 30 minútový on-line test z troch tematických celkov. Prví dvaja žiaci, ktorí dosiahli najviac bodov v školskom kole súťaže, Patrik TAČÁR a Erik PASTOR postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo na SOŠ automobilová Moldavská 2, Košice. V tejto súťaži žiaci získali veľa bohatých skúsenosti a pekné umiestnenie. Erik Pastor skončil na piatom mieste oblastného kola.

     Turistický krúžok - Herľany, Rankovské skaly - 15. 02. 2014

Herľany, Rankovské skaly

Po viac ako mesačnej prestávke sme znova zorganizovali turistickú vychádzku pre členov krúžku, ale aj pre ostatných milovníkov pohybu v prírode. Našim cieľom boli Herľany s ich svetoznámym gejzírom a tiež výstup na blízke Rankovské skaly. V sobotu ráno – 15. februára 2014 – sme si museli troška privstať, pretože erupcia gejzíra sa očakávala medzi 7,00 a 9,00 hodinou. Ako správni nedočkavci sme už o 7,00 postávali na námestíčku v Herľanoch – nemohli sme si nechať ujsť prírodné divadlo. Hodnú chvíľu po 9,00 sme ucítili silný sírovodíkový zápach a bolo jasné - dočkali sme sa. Gejzír nesklamal, prúdy vody aj teraz vystrekovali do výšky asi 7 - 8 metrov. Druhá časť našej vychádzky bola zameraná na výstup na neďaleké Rankovské skaly, ktoré boli už v roku 1976 vyhlásené za prírodnú rezerváciu s 5. stupňom ochrany. Výstup na vrchol nebol veľmi náročný, dobre značený chodník vedie lúkami aj listnatým lesom. Vychádzka bola v tomto – takmer jarnom počasí – veľmi príjemná. Na vrchole nás však prekvapila hmla, ktorá znemožnila užiť si výhľad. Ale nevadí – my sa tam určite ešte vrátime. V období jarných prázdnin máme v pláne zorganizovať ďalšiu z turistických vychádzok. Ak máte chuť niečo pre svoju kondičku urobiť a zmysluplne prežiť jeden deň, sledujte plagátiky na vchodových dverách do každého pavilónu – dozviete sa kedy a kam majú turisti namierené.

Poteší nás, ak sa pridáte.

Ing. Dana Tóthová

Ing. Ľudmila Smržíková

     Somelier Námestovo - 13. - 14. 02. 2014

Naša škola sa zúčastnila 1. ročníka juniorskej somelierskej súťaže VITIS TROPHEE JUNIOR 2014. Súťaž sa konala 13. a 14.februára 2014 na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania EDUCO v Námestove. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Maďarová a Bianka Vargaeštoková z II.H triedy. VITIS TROPHEE JUNIOR 2014 je pre študentov stredných a vysokých škôl, somelierov a pracovníkov v oblasti gastronómie do 21 rokov. Cieľom súťaže je zdôrazniť krásu, ale aj náročnosť tejto profesie a podporiť vychádzajúce talenty, ktoré si zmerajú svoje sily. Organizátorom podujatia bola spoločnosť Hubert J.E. v spolupráci s Asociáciou somelierov Slovenskej republiky, ktorá bola súčasne aj odborným garantom súťaže. 24 somelierov si preverilo svoje vedomosti a praktické zručnosti v jednotlivých disciplínach. Základná časť súťaže pozostávala z odborného písomného testu, písomného opisu senzorických vlastností vzoriek vína a praktickej časti – servis a dekantácia červeného vína. Do finále postúpili traja účastníci súťaže s najvyšším počtom bodov. Naše žiačky sa do finále neprebojovali, no napriek tomu získali veľa cenných skúseností. Veľká vďaka patrí aj majsterke odborného výcviku Bc. Emilii Capíkovej a našim žiačkam za skvelý výkon a vzornú reprezentáciu školy.

     Súťaž Gastro Junior Skills Slovakia - 05. 02. 2014

Súťaž Gastro Junior Skills Slovakia

Talent a zručnosť mladých kuchárov a čašníkov preverila dňa 5. februára 2013 súťaž Gastro Junior Skills Slovakia. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR. V celoslovenskom kole sa do súťaže zapojilo 11 súťažiacich z 9 stredných odborných škôl, ktorí do finále postúpili ako najlepší zo semifinálového kola. Hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli známe osobnosti z oblasti gastronómie - Martin Kovarský, Luboš Herko, Daniel Hrivňák, Mária Dopiráková, Radoslav Hlaď. Víťaz je nominovaní do užšieho výberu, ktorý nás bude reprezentovať v európskej súťaži EuroSkills vo Francúzsku. Súťažná úloha bola zostavená so snahou vytvoriť slávnostnú tabuľu v duchu predstavy reštauračného stolovania v horizonte 10 rokov a prispieť k motivovaniu žiakov, podporiť ich kreativitu pri prestieraní a stolovaní a hľadať nové možnosti vo využívaní netradičného inventáru a dekorácií. Cieľom bola spokojnosť hosťa; snaha o využívanie moderných pracovných postupov a kulinárskych úprav v menu, ktoré bude navrhnuté pre pripravenú slávnostnú tabuľu. Vytvorenie jednoty a súladu moderného jedla a slávnostného prestierania vyplýva zo sústavnej snahy o propagáciu slovenskej gastronómie. Vrcholová juniorská súťaž čašníkov chcela týmto prispieť k jej popularizácii a presadeniu v rámci medzinárodnej gastronómie. Medzi 10 finalistami boli aj naše žiačky Daniela Malčická a Petra Grošková z III. H triedy. Súťažnou úlohou bolo: • Príprava slávnostnej tabule na tému „Reštaurácia roku 2024 “ • Servis šumivého vína pre 2 osoby • Príprava 4 porcií cappuccina • Príprava 4 porcií miešaného nápoja (long drink) – povinná surovina „fínska vodka“ • Jazyková skúška – komunikácia s hosťom v anglickom jazyku Vykonanie súťažnej úlohy si vyžadovalo predvedenie profesionálneho vystupovania, komunikatívnosť, zručnosť, schopnosť organizácie práce, nadväznosť práce, rýchlosť a elegancia pri vykonávaní úloh, nekríženie ciest, logicky nadväzujúcu prácu, efektívnosť práce. Počas plnenia súťažných úloh si súťažiaci musel zabezpečiť udržovanie čistoty na pracovných stoloch. Súťažiaci si zároveň musel vytvárať kontakt s hosťom po celý čas práce pri stole, predviesť eleganciu a sympatie pri vystupovaní, neustále komentovať práce, mať schopnosť zaujať hostí, prezentovať používaný inventár a suroviny. Žiačky na súťaž pripravovali Bc. Emília Capíkova, Mgr. Lenka Kolesárova, majsterky odborného výcviku. Zároveň sa chceme poďakovať pani Ruženy Kováčovej, za jej nápady pri navrhovaní slávnostnej tabule a za jej cenné rady a pomoc. Veľká vďaka patrí pri príprave na súťaž aj sponzorom, ktorí nám prispeli na takú finančne náročnú súťaž. Hoci sme nezískali medailové umiestnenie, získané skúsenosti a poznatky využijeme v ďalšom odbornom raste. Obom našim súťažiacim patrí úprimné poďakovanie za skvelú reprezentáciu školy.

     Exkurzia BLIKA Trebišov - 5. 2. 2014

Dňa 5.2.2014 sa naša škola zúčastnila na exkurzii v strojárskom závode BLIKA Trebišov. Prehliadka sa konala v dvoch skupinách po 20 žiakov. Výrobnou halou nás sprevádzal riaditeľ firmy Ing. Belej, ktorý nás oboznámil s celým výrobným programom. Výroba začala od zvinutého plechu na kotúči cez vyrovnávanie plechov, strihanie a ohýbanie až po zváranie požadovaných polovýrobkov. V druhej hale prebiehalo odmastňovanie polovýrobkov, výrobkov a striekanie dielov v lakovni. V ďalšej tzv. montážnej hale sa výrobky montovali do finálnej podoby, kľučky, zámky, kolieska a pod. Posledná skupina pracovníkov balila už hotové výrobky a pripravovala ich na expedíciu do kamiónov. Dostali sme sa aj do kancelárií firmy, kde technológovia nastavujú rôzne operačné programy a odkiaľ sa riadi celá výroba závodu. Počas našej prehliadky sme obdivovali mnohé automatické aj poloautomatické stroje. Žiaci mali možnosť pozorovať pracovníkov na rôznych strojárskych pozíciách. Čo nás potešilo je fakt, že sme v mnohých pracovníkoch spoznali našich bývalých žiakov. Na základe ohlasov študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili, možno konštatovať, že exkurzia splnila cieľ a veríme, že podobné podujatia budeme realizovať aj v budúcnosti.

     Danubius Gastro Bratislava - 31. 01. 2014

Danubius gastro 2014

Tma, zima, desať hodín večer, autobus naložený 48 priaznivcami cestovného ruchu a v batožinovom priestore luxusný náklad, ktorým sme si vyslúžili bronz na prestížnej akcii Danubius gastro 2014 v Bratislave. Každý, kto v cestovnom ruchu niečo znamená sa ponáhľal na toto jedinečné podujatie s jediným cieľom. Niečo nové vidieť, zažiť, ochutnať a v neposlednom rade zúčastniť sa súťaže „Poézia v gastronómii“. Naša škola súťažila v dvoch kategóriách – kuchár junior a cukrár junior. Reprezentovali nás žiaci Atilla Kusza z III.C za kuchárov a za cukrárov to boli Veronika Jakubócová a Pavol Iván z II.B.V kategórii kuchár sme získali bronzové miesto. Táto výhra nás veľmi teší, pretože sme obstáli medzi najlepšími školami a hotelmi na Slovensku, za čo obrovská vďaka patrí najmä majsterkám odborného výcviku, ktoré dokázali pripraviť žiakov a vykúzliť neuveriteľné studené predkrmy a čarokrásne cukrárske výrobky. Incheba v Bratislave praskala v tento deň vo švíkoch a my sme mohli na vlastnej koži zažiť prezentácie a degustácie toho najlepšieho čo je v oblasti gastronómie, cestovného ruchu, hotelierstva, gastro techniky, wellness a mnohého iného na slovenskom trhu ponúkané. Vzduchom sa niesla omamná vôňa špecialít ako napr. vyprážané olivy, zbojnícke špeciality, bio paštéty, lokše, palacinky a to všetko sme mali možnosť degustovať aj pri pohári rôznych nápojov. Na svoje si prišli vinári, kávičkári, ale aj fanúšikovia zdravej stravy, zeleniny a ovocných muštov. Nezabudnuteľným zážitkom bol free style v miešaní nápojov. Pekári zo všetkých končín Slovenska prezentovali chlebíky a súťažilo sa aj o najlepší Bratislavský rožok. Čo dodať, pár hodín bolo málo...Veríme, že o rok sa opäť zúčastníme tejto fantastickej akcie a opäť o niečo múdrejší a skúsenejší uspejeme. Veď najlepšia radosť z výhry je práve vtedy keď to najmenej čakáte.

     Turistický krúžok - Výstup na Lazy - 28. 12. 2013

Výstup na Lazy

Ako sľúbili, tak urobili. Turisti našej školy sa stretli aj v období sviatkov a absolvovali v poradí už tretí zimný výstup na Lazy. Ráno 28.12.2013 sa tí, ktorí chceli svoje telíčka po dlhodobom ničnerobení vyvetrať, stretli v Sečovciach. Odtiaľ sa vyviezli autami do kúpeľov Borda. No a tu už začala samotná túra. Kráčali pohodlným tempom, výstup trval asi dve hodiny v krásnom, takmer jarnom počasí. Ticho, kľud, pohoda, slnko – čo viac by sme si mohli priať. Jedinou nepríjemnosťou bola hmla v oblasti Vysokých Tatier, preto sme naše veľhory z vyhliadky Lazov nevideli. Nevadí – možno o rok?

Ing. Ľudmila Smržíková

     Projekt Orange  Obdarujme sa navzájom - 20. 12. 2013

Obdarujme sa navzájom

Projekt podporený programom Darujte Vianoce Nadácie Orange Aj v tomto školskom roku žiaci CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove preukázali, že vedia byť citliví k problémom iných, sú ochotní poslúžiť ľuďom v núdzi, dokážu s nimi súcitiť. Radi sa zapojili do projektu „Obdarujme sa navzájom“. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. Vypracovali ho vyučujúci a majstri odborného výcviku troch učebných odborov – kaderník, cukrár a krajčír a bol zameraný na podporu charitatívnych a sociálnych aktivít. Realizácie sa ujali žiaci týchto odborov. Finančnú dotáciu poskytla Nadácia Orange. Úlohou žiakov bolo navštíviť Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie DOM SČK Prameň nádeje v Trebišove so svojou ponukou: cukrári upečú a na stretnutie donesú chutné zákusky, ktorými budú ponúkať klientov zariadenia, krajčírky pre klientov ušijú darčeky – plátené vystužené košíčky vhodné na odkladanie drobností a kaderníčky prídu s potrebným pracovným náradím, aby klientom poslúžili ostrihaním a úpravou vlasov do účesu, ak by si to želali. Toto nebola prvá návšteva našich žiakov v zariadení a záujem klientov bol aj tentoraz veľký. Každého z nich potešil praktický darček od krajčírov, chutný zákusok od cukrárov a mnohí si dali skrátiť vlasy a upraviť do účesu. Žiaci zasa nahliadli do života ľudí inej vekovej kategórie, ľudí žijúcich v náhradnom domove. Mohli s nimi komunikovať, vypočuť ich a tým posilniť také ľudské hodnoty, ako sú empatia, ochota pomôcť seniorom a ľuďom s problémami. Stretnutie sa nieslo v príjemnom duchu. Na záver chceme poďakovať Nadácii Orange za finančnú podporu. Bez jej pomoci by sa projekt nedal zrealizovať.

Ing. Ľudmila Smržíková

     Vianočná kapustnica - 18. 12. 2013

Vianočná kapustnica 2013

II. ročník veľmi milého predvianočného podujatia sa konal na našej škole 18.12.2013 pod názvom Vianočná kapustnica. Sme veľmi radi, že opäť sa do súťaže o najlepšiu vianočnú kapustnicu zapojilo mnoho tried, študenti z odborov Hostinský, Hotelová akadémia, Spoločné stravovanie ale aj Služby cestovného ruchu a Autoopravár-mechanik. Nesúťažne si varenie kapustnice v kotlíku vyskúšalo aj družstvo zložené z učiteľov našej školy. Vôňa rozpálených kotlíkov a rôzne iné vône ingrediencií boli cítiť v celom areáli školy, keď tajné, netradičné aj tradičné postupy vnášali do varenia majstri kuchári zo všetkých družstiev. O tom, že sa vianočné kapustnice všetkých tímov vydarili svedčali pochvalné slová rozhodcov, ktorí v trojčlennom zložení ochutnávali a prideľovali body za rôzne kritéria. Rovnako aj čoskoro prázdne kotlíky boli znakom o veľmi dobrej chuti súťažných výtvorov. Víťazom vo varení najlepšej vianočnej kapustnice a držiteľom putovného pohára sa stala trieda IV.H odboru Hotelová akadémia. Sprievodnými podujatiami počas tohto ročníka vianočnej kapustnice boli aj turnaj vo futsale, vianočná výzdoba tried, vytvorenie vianočnej ikebany, ale sledovali sa aj filmy, upravovali účesy a hrali spoločenské hry. Víťazom vo futsale sa stala trieda V.H, diplom za najlepšiu výzdobu triedy získala trieda II.T, najkrajšiu vianočnú ikebanu vytvoril študent prvého ročníka odboru hotelová akadémia Alexander Bodogh. Predvianočné podujatie sa tento rok opäť podarilo a študenti opäť predviedli svoju tvorivosť, kreativitu, aktivitu a vytrvalosť. Veríme, že aj po ďalšie roky budeme mať z rovnakého podujatia dobré a príjemné pocity.

     Vianočný volejbalový turnaj - 13. 12. 2013

Vianočný turnaj pedagógov

13. 12. 2013 sa uskutočnil už tradičný Vianočný turnaj pedagogických zamestnancov, ktorého sa zúčastnili učitelia z Prešova, Michaloviec a Trebišova. Sme veľmi radi, že dobrý športový duch výborná nálada a priateľské zápolenie aj tentokrát vládli na ihrisku počas všetkých zápasov, ktoré jednotlivé družstvá odohrali medzi sebou systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Michaloviec. Po dobre odvedených výkonoch na ihrisku a po slávnostnom vyhlásení výsledkov všetkých účastníkov turnaja čakalo štedré a chutné pohostenie. Veríme, že skvelá nálada a úžasná pohoda počas tohtoročného vianočného turnaja nám dodá energiu do ďalších podobných podujatí organizovaných našou ale aj inými školami.

     Deň otvorených dverí - 5. 12. 2013

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

5.12.2013 sa tento rok konal Deň otvorených dverí na našej škole. Počas neho sa prezentovali jednotlivé učebné a študijné odbory. Študenti jednotlivých odborov pripravili spolu s majstrami a vyučujúcimi zaujímavé a nádherné prezentácie, slávnostné tabule, realizovali rôzne aktivity a činnosti, pri ktorých preukázali svoju šikovnosť a zručnosti. Sme radi, že i tento rok sme zaujali väčšinu návštevníkov, ktorí boli neraz nadšení z videného a aj ochutnaného. Veľká vďaka za organizovanie, prípravu a úspešnú realizáciu všetkých aktivít počas tohto výnimočného dňa.

     Ako chutí Cyprus - 3. 12. 2013

Dňa 03. decembra 2013 sa v priestoroch Pracoviska praktického vyučovania Mladosť uskutočnilo gastronomické podujatie „Ako chutí Cyprus“, ktoré pripravili žiaci 2. C učebného odboru hostinský, hostinská pod vedením MOV . MOV Bc. Soňa Polanská a Bc. Eva Tkáčová so žiakmi pripravili tieto typické cyperské jedlá: „Mousaka“ /zapekané mleté mäso s baklažánom, paradajkami a zemiakmi/, podávaná s Choriatiki salata /grécky šalát/.

„Stifadho“ /dusené hovädzie mäso s cibuľou a cesnakom/, podávané s ryžou a Pita chlebom.

„Souvlakia „ /grilované kuracie mäso/, podávané s Patates sto foúrno /zapekané zemiaky/ a Talattouri /tzatziky šalát/.

„Kieftedhes“ /fašírky z hovädzieho mäsa/, podávané s Tabbouleh /šalát s krúpami a zeleninou/ , zemiakmi a Giaoúrti sáltsa /jogurový dressing/.

O výzdobu jedálne sa postarali žiaci pod vedením MOV Bc. Gizely Geciovej, ktorí pripravili slávnostnú tabuľu.

Gastronomické podujatie „Ako chutí Cyprus“ sa podľa vyjadrenia našich hostí vydarilo, pripravené jedlá im veľmi chutili.

     Medzinárodná súťaž na Ukrajine - 28. - 30. 11. 2013

Medzinárodná súťaž na Ukrajine

V dňoch 28. - 30. novembra 2013 sa zúčastnila 9-členná zostava zástupcov študentov našej školy na medzinárodnej súťaži zameranej na hoteliérstvo, gastronómiu a turistiku v ukrajinskom meste Ivano-Frankivsk. Súťaže sa zúčastnili tímy z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska. V kategórii "Gastronomická turistika" reprezentovali našu školu svojou zaujímavou prezentáciou pod názvom "Putovanie za chlebom a vínom našich predkov" študenti: Martina Hudáková, Roland Danko a Jozef Tomko. V kategórii "Tradičný manažment reštaurácie" sa svojej úlohy zodpovedne zhostili študenti: Petronela Driganová, Vladimíra Výrosteková a Juraj Vaško, ktorí prezentovali svoju predstavu založenia a vedenia tradičnej reštaurácie. Výborne reprezentovali školu aj najmladší členovia našej výpravy, študenti: Damián Juroš, Jozef Magnes a Damián Ranič, ktorí v kategórii "Kulinárne umenie" zapôsobili na chuťové poháriky porotcov aj na oko zúčastnených veľmi chutným menu. Študenti v jednotlivých kategóriách získali aj výborné hodnotenia a ocenenia za osobitý dizajn a kreativitu, za skvelú organizáciu a dynamickú tímovú spoluprácu a za kvalitný kulinársky produkt a jeho vynikajúcu prezentáciu. Veríme, že dlhá cesta do Ivano-frankivska, skúsenosti, poznatky a zručnosti spojené s prípravami na súťaž a samotnou realizáciou počas nej budú dobrým základom pre ďalšie osobné i pracovné úspechy študentov. Veľká vďaka učiteľom, majstrom za odbornú i jazykovú prípravu, veľká vďaka študentom za skvelé výkony a vzornú reprezentáciu školy.

     Language Flower - 22. 11. 2013

Jazykový kvet – Language Flower je celoslovenská súťaž v cudzích jazykoch a v slovenčine pre cudzincov - určená pre deti a mládež od 4 do 19 rokov. Súťaží sa v prednese poézie a prózy a s divadelnými scénkami, pričom môže ísť o prevzatú alebo aj o vlastnú tvorbu. Príspevky v kategórii ”Vlastná tvorba” sú po súťaži publikované v e-booku súťaže, samozrejme aj s uvedením autorov.

Školské kolo na našej škole sa uskutočnilo 22. novembra 2013. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – prevzatá poézia / próza a vlastná tvorba.

Počas školského kola sa tí najlepší predstavili pred porotou svojím prednesom, pričom súťažili o postup do krajského semifinálového kola. Súťaž umožnila žiakom vidieť, počuť a porovnať sa s inými súťažiacimi a získať nezabudnuteľné zážitky, nové skúsenosti ako aj motiváciu pokračovať a byť ešte lepší v ďalšom ročníku súťaže. Z našej školy do krajského semifinálového kola postúpila víťazka Gyöngyike Némethová, žiačka II.H triedy v kategórii prevzatá tvorba. Víťazom v kategórii vlastná tvorba sa stal Pavol Nemčík, žiak V.H triedy. Druhé miesto v kategórii prevzatá tvorba získal Damián Juroš, žiak II.H a tretie miesto získali žiaci René Balog z III.C a Július Cicu z III.A triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj ostatným súťažiacim a našim pedagógom, ktorí ich pripravovali.

     Gastro Piešťany - 20.-21. 11. 2013

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove sa zapojila do súťaže organizovanej Klubom mladých kuchárov a čašníkov pod záštitou MŠ SR. Súťaž je organizovaná pre žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár a čašník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - v kategórii kuchár a v kategórii čašník.

V semifinálovom kole prestížnej celoštátnej súťaže Gastro Junior 2013/2014 – Skills Slovakia, ktoré sa uskutočnilo v Piešťanoch na Hotelovej akadémii v dňoch 20. a 21. novembra, našu školu v kategórii kuchár reprezentoval žiak III. ročníka študijného odboru hotelová akadémia Vladimír Odelga. Povinnou surovinou v odbore kuchár bola prepelička v celku. Na prípravu jedla mali súťažiaci, ktorých bolo v semifinálovom kole 15, dve hodiny. Chuť, prípravu a prezentáciu pokrmov hodnotili známi odborníci – šéfkuchári: Martin Kovarský, Daniel Hrivňák, Peter Mikuláš a Ľubomír Herko. Vladimíra Odelgu na súťaž pripravovala Helena Dubjaková, majsterka odborného výcviku. Vladovi aj jeho školiteľke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

V kategórii čašník našu školu reprezentovali žiačky III. ročníka študijného odboru hotelová akadémia – Daniela Malčická a Petra Grošková. Úlohou súťažiacich bolo prestretie slávnostnej tabule s témou „ Folklór z nášho regiónu“ a predviesť štyri čašnícke zručnosti - prípravu espressa, miešaného nápoja, čistenie a flambovanie ananásu, dekantáciu a servírovanie červeného vína a komunikáciu s hosťom v anglickom jazyku v stanovenom časovom limite. Hodnotila sa osobná hygiena a profesijný vzhľad súťažiaceho, použitie vhodného inventáru, zručnosť organizácie práce, rýchlosť a elegancia pri plnení úlohy, vzhľad a chuť pripravených nápojov, komunikácia s hosťom a celkový dojem. Žiačky na súťaž pripravovala Bc. Emília Capíková, majsterka odbornej výchovy. Žiačky si v súťaži počínali výborne a ako jediné z Košického kraja postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 29.januára 2014 na výstavisku Incheba v Bratislave s možnosťou postupu na medzinárodné kolo v Grand Palais – Lille, Francúzsko – Euroskills 2014.

K dosiahnutému úspechu žiačkam, aj ich školiteľke blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy, okresu aj kraja a prajeme im šťastie a pevnú ruku na celoštátnom kole.

     Roadshow Moderný učiteľ - 13. 11. 2013

Roadshow Moderný učiteľ Podujatie pre moderných učiteľov sa tento rok konalo s výrazným prispením našej školy 13. 11. 2013 aj v Trebišove v priestoroch reštaurácie Mladosť. Na podujatí sa stretli učitelia, ktorí vyučujú, prípadne chcú vyučovať modernými metódami a majú záujem o poznatky a ich rozšírenie v tejto oblasti. Roadshow Moderný učiteľ vytvorila priestor pre učiteľov, kde sa mohli prezentovať a rozprávať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Počas Roadshow mali možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií a moderných pedagogických metód. V roku 2013 sa konal už deviaty ročník tohto úspešného podujatia. Roadshow Moderný učiteľ navštívi počas novembra desať slovenských miest. Tento rok sa venovala napr. aj týmto témam:

• Kúzlo spravodlivej známky (tipy a triky)

• Hejného matematika

• Spolupráca s rodičmi

• Kyberšikanovanie a jeho úskalia v podmienkach školy

• Nespojité písmo Comenia Script

• príspevky učiteľov v rámci bloku “dobrá prax”

Sme veľmi radi, že organizátorov podujatia ako aj učiteľov účastných na ňom potešilo prostredie a príjemná atmosféra a veríme, že sa nám podarí zorganizovať podobné aktivity aj v budúcnosti.

     Sviatok sv. Jozafáta - Odpust - 12. 11. 2013

Odpustová slávnosť 12.11.2013

Každoročne si 12. novembra pripomíname patróna našej školy sv. Jozafáta. Pri tejto príležitosti sme aj my všetci prežili tento pracovný deň inak – slávnostnejšie. V rámci programu odpustovej slávnosti pozval duchovný správca školy o. Pavla Hudáka z arcidiecezného mládežníckeho centra „Domček“ z Vysokej nad Uhom. Keďže odpustová slávnosť je časom nielen na modlitbu o. Hudák si vybral tému prednášky, ktorá dominuje dnes v celej spoločnosti – téma pevného a šťastného manželstva, téma vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, téma budovania vzťahov v rodine, medzi mladými i v manželstve. V dvojhodinovej prednáške sa dotkol aj opatrnosti pri zachovávaní vernosti budúceho vzťahu v manželstve. „Si krásna a si stvorená pre lásku“ povedal adresne Pavol Hudák každému dievčaťu v hľadisku. Pre chlapcov mal tiež dôležitý odkaz: „Dostal si široké ramená nie preto, aby si druhým ubližoval, ale aby si ich mohol chrániť.“ Povzbudení týmito slovami sme sa presunuli do miestneho gréckokatolíckeho chrámu na archijerejskú liturgiu, ktorú slúžil Vladyka Milan, eparchiálny biskup, spolu s o. Petrom Oreničom, riaditeľom školského úradu a ostatnými kňazmi. Zavŕšením sviatočného dňa bolo posedenie s Vladykom Milanom v spoločenstve celej našej školy.

     Futbalový turnaj - 08. 11. 2013

Futbalový turnaj pedagógov 8.11.2013 sa uskutočnil futbalový turnaj, ktorý pod vedením Mgr. Michala Danka zorganizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá, ktoré tvorili pedagógovia z Trebišova, Prešova a Michaloviec. Futbal sa hral systémom každý s každým a mužstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov za vyhrané zápasy, prípadne porovnaním skóre zvíťazilo. Úsilie, zodpovedný prístup a dobre naladený športový duch priniesol veľmi zaujímavé výsledky, krásne góly a hlavne nádherné futbalové popoludnie. Samozrejme ako to v takýchto prípadoch býva vyhrala dobrá nálada a priateľská atmosféra, ktorá pretrvávala do neskorých hodín aj počas skvelého posedenia pri dobrom jedle.

     Baristický kurz - 05.-07. 11. 2013

V dňoch 5. – 6. – 7. novembra 2013 sa na našej škole uskutočnil po prvýkrát baristický kurz, ktorý viedol veľmi skúsený a uznávaný viacnásobný majster Slovenska v príprave kávy Stanislav Cibuľa. Kurz pozostával z dvoch častí: z teoretickej a z praktickej časti. V teoretickej časti žiaci mali možnosť nahliadnuť do sveta kávy, ktorý je veľmi bohatý a zaujímavý. Dozvedeli sa o pestovaní a kvalite rôznych odrôd káv, pražení kávy, o pozitívnych a negatívnych účinkoch kofeínu na náš organizmus. Praktická časť pozostávala z prípravy rôznych druhov káv. Našich žiakov zaujala najmä technika Latte art - vytváranie obrazcov na mliečnej pene cappuccina. Najväčšie obavy mali naši žiaci z tretieho dňa, kde ich čakal písomný test a praktická skúška, ktorú však ľahko zvládli. Žiakom boli odovzdané certifikáty Barista Junior v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Kurz odporúčame všetkým našim študentom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o káve a jej príprave. Nadobudnuté vedomosti môžu využiť v budúcnosti pri výkone svojho povolania.

     Burza informácií - 05. 11. 2013

Burza informácií

 5. novembra 2013 sa konal V. ročník Burzy informácií, na ktorej sa prezentovali žiakom deviateho ročníka základných škôl odbory vyučované na stredných školách pôsobiacich v Trebišove. Tentokrát sa burza konala v priestoroch Podnikateľského inkubátora – Kantína v Trebišove. Najväčší priestor bol na prezentáciu poskytnutý našej škole, keďže ponúkame vzdelanie v najväčšom počte odborov. Žiaci deviatych ročníkov tak mohli vidieť, vyskúšať a informovať sa o štúdiu na našej škole. Odbor hostinský, hostinská sa prezentoval nádhernou svadobnou tabuľou, študenti Hotelovej akadémie predviedli svoje umenie v miešaní nápojov a vyrezávaní z ovocia a zeleniny. Odbory Služby cestovného ruchu a Obchod a podnikanie prezentovali študenti prostredníctvom pripravených letákov, plagátov a realizáciou kvízu o Tokajskej oblasti. Naše kaderníčky ukázali šikovnosť svojich rúk a kreativitu pri vytváraní účesov, automechanici predviedli svoje zručnosti pri práci so špecializovanými prístrojmi a programom na diagnostikovanie porúch automobilu. Strojní mechanici prezentovali svoje hotové produkty vyrábané z rôznych druhov plechu a mnohými spôsobmi spracovania. Veľmi pekné a chutné cukrovinky a torty na túto príležitosť pripravili pre deviatakov študenti odboru Cukrár. Sme veľmi radi, že o informácie, výrobky a služby bol značný záujem, že sme žiakov deviatych ročníkov motivovali pre štúdium odborov, v ktorých sa chcú vo svojom živote uplatniť a že sa s mnohými budeme stretávať v areáli našej školy.

     Turistický krúžok - Zapikan - 31. 10. 2013

Vychádzky s turistickým krúžkom.

Po letnej prestávke sa aj v tomto školskom roku začínajú rozbiehať aktivity turistického krúžku. Dokonca sme už dve vychádzky absolvovali. Koncom septembra sme urobili výstup na kopec Mazolín, nachádzajúceho sa v Slanských vrchoch západne od obce Cabov. V novembri sme mali možnosť preskúmať roklinu Zapikan – prírodnú pamiatku v chotári obce Davidov. V oboch prípadoch nám počasie prialo, náladu sme mali výbornú, kráčalo sa nám veľmi dobre. Aj preto sa tešíme na ďalšie vychádzky. Máme v pláne obzrieť si zrúcaniny hradu Brekov, zažiť erupciu gejzíru v Herľanoch, navštíviť kaštieľ v Betliari atď. – možností je veľa. A pretože vždy je veselšie tam, kde je viac ľudí, budeme sa tešiť, keď sa k nám pridáte.

Ing. Dana Tóthová

Ing. Ľudmila Smržíková

     Metodický deň - 29. 10. 2013

Metodický deň 29. 10. 2013 V priestoroch našej školy sa aj v tomto školskom roku uskutočnil metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove a rehoľných zriaďovateľov. Eparchiálny školský úrad v Košiciach určil jeho konanie na 29. októbra 2013 s týmto programom:

1. Svätá liturgia sa konala v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Trebišove s vladykom Milanom Lackom z Prešova. Na sv. liturgii sa zúčastnil: riaditeľ exarchátneho školského úradu PaedDr. ThLic. Peter Orenič, duchovní správcovia cirkevných škôl, protopresbyter trebišovského gréckokatolíckeho chrámu Mgr. Dušan Seman.

2. Po skončení liturgie nasledovala prednáška. Prednášajúcim bol riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici ThLic. Mgr. Marek Iskra. Vystúpil s témou Rodová rovnosť a naše školstvo. Vo svojom príhovore poukázal na nebezpečenstvo Gender ideológie pre manželstvo a rodinu. Verí, že rozum, príroda a Boh sú oveľa silnejší ako rodová ideológia. Veď prirodzeným základom spoločnosti je rodina a rodinu potrebujeme všetci. Preto je potrebné vychovávať deti tak, aby cítili lásku rodičov. Vyjadril svoj ostrý nesúhlas s rodovou ideológiou, ktorá popiera identitu muža a ženy a verí, že zdravý rozum určite zvíťazí.

3. Po prednáške sa všetci prítomní presunuli do areálu CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove, kde riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila poskytol potrebné informácie vedúcim jednotlivých sekcií, aby sa spoločne s lektormi presunuli do vopred určených miestností. V trinástich sekciách sa mohli pedagogickí pracovníci oboznámiť nielen s inovatívnymi a aktivizujúcimi metódami vo výučbe, ale presvedčiť sa aj o nových trendoch vo výučbe cudzích jazykov, využití interaktívnej tabule v prírodovedných predmetoch, či o podnikateľskom, ekonomickom a finančnom vzdelávaní žiakov. Nie menej zaujímavou témou bola integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a metodika práce s homosexuálne orientovaným jedincom. Riaditeľom škôl sa venoval ThDr. Peter Vansač PhD. prednáškou Duchovná formácia riaditeľa cirkevnej školy.

Metodického dňa sa zúčastnilo 185 pedagogických zamestnancov, pre ktorých bol tento deň prínosom v duchovnom i profesionálnom živote. Za mimoriadne vydarený spoločný deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl si zaslúžia naše poďakovanie organizátori metodického dňa PaedDr. ThLic. P. Orenič, riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta RNDr. S. Partila a všetci pozvaní lektori.

     Jesenné zdobenie stola 16.10.2013

Žiaci I.H triedy na odbornom výcviku pri téme - Inventár využívali poškodený inventár a zároveň aj plody jesene na to, aby pripravili krásne jesenné dekorácie na stoly. Touto formou zážitkového učenia spojili príjemné s užitočným, zhodnotili poškodené poháre, taniere, prejavili kreativitu a realizovali svoje nápady. Všetky zhotovené dekorácie zdobia stoly v reštaurácii Mladosť a vytvárajú príjemnú atmosféru jeseňou ladených farieb. Prostredníctvom tejto skúsenosti sa žiaci mohli presvedčiť o tom, že aj jeseň má svoje čaro a ponúka nám plody, listy ako vhodný materiál na spestrenie a výzdobu.

     Odborná stáž na ostrove Cyprus v rámci projektu SAAIC október 2013

Hodnotenie projektu Leonardo da Vinci – VETPRO V mesiaci október sa vybraní učitelia našej školy spolu s majstrami odborného výcviku zúčastnili odbornej stáži na ostrove Cyprus v rámci projektu SAAIC. Cyprus je čarokrásny ostrov, rodisko gréckej bohyne Afrodity, ktorý prejdete autom za pár hodín nebyť toho, že severná časť je okupovaná Tureckom. V októbri je na Cypre veľmi príjemné počasie, v priemere okolo 28 stupňov cez deň, večer sa pripravte na chladnejšie ovzdušie. V tomto období stretnete už aj menej turistov, pláže sú voľnejšie, obchody prázdnejšie, ceny lacnejšie....Cyperská doprava funguje podobne ako v Spojenom kráľovstve, čiže presne naopak ako u nás, takže veselo sme prvé dni stresovali na križovatkách a prechodoch cez cestu. Cyperská strava je veľmi zdravá a chutná. Všade vás vítajú čašníci vo dverách s úsmevom na tvári a vďaka ich priateľskosti im odpustíte aj tých pár mačiek ponevierajúcich sa pod nohami. Ochutnali sme miestne špeciality ako napr. grilované steaky, typický grécky šalát – choriatiky, cyperský Village salad, Souvlaki, Keftedes, baklavu a neopakovateľnú cyperskú kávu. V miestnych kaviarničkách vám ju pripravia tradičným spôsobom a zaujímavé je, že vždy chutila trochu ináč. Pozorujúc miestnych obyvateľov sme zistili, že na Cypre miestami akoby sa zastavil čas. Dôchodcovia sedia na ulici, pohrávajú sa s korálkami a popíjajúc cyperskú praženú kávu debatujú donekonečna o časoch kedy bývalo lepšie...Nemajú problém sa vám prihovoriť a prekvapia veľmi dobrou angličtinou aj vedomosťami o našej politickej situácii... Počas dvojtýždňovej praxe sme si overili svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti na jednotlivých prevádzkach v dvoch hoteloch – Harry´s (Protaras) a Altius (Nikózia). Ako účastníci projektu sme rotovali po úsekoch hotelov a na vlastnej koži si tak vyskúšali náročnú a zodpovednú prácu čašníkov, barmanov, kuchárov, chyžných, recepčného a manažéra hotela. V hlavnom meste, v Nikózii sme navštívili univerzitu a zúčastnili sa aj priamo vyučovania odboru Kulinárske umenie. Veľkým zážitkom bolo pre nás pozorovať systém výučby odborných predmetov a sledovať organizáciu školstva na Cypre. Manažér hotela Altius pre nás pripravil zaujímavé prednášky, ktoré prezentovali odborníci v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Zasvätil nás do tajov fungovania svojho hotela a my sme tak mohli porovnávať hotelierstvo na Slovensku s hotelierstvom a starostlivosťou o hostí na Cypre. Obrovskou skúškou pre nás všetkých bolo odprezentovanie našich prác a úloh v anglickom jazyku ako aj samotná komunikácia s personálom a vedením hotela. Vo voľnom čase, ktorého nebolo veľa, sme stihli navštíviť niekoľko zákutí ostrova ako je napr. centrum mesta Protaras a Aya Napa, zátoka Greecian park, Nissi beach. V hlavnom meste sme sa túlali historickými uličkami a nasávali atmosféru miestnej kultúry. Nezabudnuteľným zážitkom ostáva určite návšteva tureckej strany Nikózie, spojená s prehliadkou mešity. Plní pozitívnych dojmov, ale najmä získaných skúseností sme sa vrátili domov zúročiť tieto vedomosti na hodinách odborných predmetov alebo odborného výcviku. Vďaka tejto stáži každý jeden z nás pochopil najmä nutnosť ovládania cudzieho jazyka a lepšie dokážeme posúdiť aj zahraničnú prax našich žiakov a najmä náročnú prácu v hotelierstve a cestovnom ruchu.

     Barmanský kurz 30. 9. – 4. 10. 2013

Aj tento školský rok sa na našej škole zorganizoval barmanský kurz, ktorý viedol lektor z Asociácie barmanov Slovenska pán Ján Majoroš. Počas kurzu študenti získali mnohé vedomosti z tejto oblasti, vyskúšali si miešanie rôznych druhov nápojov. Na záver absolvovali záverečné barmanské skúšky, na základe ktorých získali Certifikát o absolvovaní barmanského kurzu. Pochvala vedenia školy za preukázanie výborných vedomostí a zručností na záverečných skúškach bola na návrh pána Majoroša udelená študentom Kristíne Maďarovej, Matejovi Barnovi, Jurajovi Baňackému a Damiánovi Jurošovi.

     Turistický krúžok - Mazolín - 28. 09. 2013

Vychádzky s turistickým krúžkom.

Po letnej prestávke sa aj v tomto školskom roku začínajú rozbiehať aktivity turistického krúžku. Dokonca sme už dve vychádzky absolvovali. Koncom septembra sme urobili výstup na kopec Mazolín, nachádzajúceho sa v Slanských vrchoch západne od obce Cabov. V novembri sme mali možnosť preskúmať roklinu Zapikan – prírodnú pamiatku v chotári obce Davidov. V oboch prípadoch nám počasie prialo, náladu sme mali výbornú, kráčalo sa nám veľmi dobre. Aj preto sa tešíme na ďalšie vychádzky. Máme v pláne obzrieť si zrúcaniny hradu Brekov, zažiť erupciu gejzíru v Herľanoch, navštíviť kaštieľ v Betliari atď. – možností je veľa. A pretože vždy je veselšie tam, kde je viac ľudí, budeme sa tešiť, keď sa k nám pridáte.

Ing. Dana Tóthová

Ing. Ľudmila Smržíková

     New York - 25. 09. 2013 - 03 10. 2013

New York – mesto plné protikladov, mesto, ktoré nikdy nespí, mesto, ktoré privítalo zamestnancov našej školy a ich rodinných príslušníkov 25. septembra na ďalšej úspešnej infoceste spojenej s konferenciou. Po dlhom lete ponad Atlantický oceán sme s časovým posunom 6 hodín pristáli na letisku J.F.Kennedyho a absolvovali zdĺhavú kontrolu, ktorú po neslávnom útoku na dvojičky berú Američania smrteľne vážne. Autobusom sme sa viezli do hotela Days Inn, ktorý sa nachádzal „v inom štáte“, v New Jersey, čo je paradoxne vzdialené od centra New Yorku – Manhattanu 30 minút autom, alebo autobusom. Sprievodkyňa nás upozorňovala na jednotlivé štvrte New Yorku okolo ktorých sme sa viezli ako je napr. Brooklyn a my sme obdivovali veľké trávnaté plochy, ihriská, kde aktívne americké deti vykonávali rôzne športy, medzi inými aj známy americký futbal. Prvé prekvapenie – čo máme fotiť? My, rodáci zo starého kontinentu zvyknutí na veľkolepé a jedinečné historicko-kultúrne pamiatky sme rozpačito hľadeli na tehlové vysoké paneláky, niekoľko prúdové cesty a obrovský most, ktorý podľa slov sprievodkyne patrí medzi najfotogenickejšie pamiatky New Yorku. Hmm, zrejme nebola v Európe. Názor sme zmenili keď sa pred nami otvorila panoráma Manhattanu so svojimi nezabudnuteľnými mrakodrapmi. Manhattan bol naším najdôležitejším a jediným cieľom počas pobytu. Za sprievodu Petra Justina Topoľského sme sa prechádzali, či skôr utekali spletitými ulicami mesta a snažili sa držať krok s miestnymi. Manhattan vyzerá presne tak, ako vo filmoch. Masa valiacich sa ľudí, trúbiace autá, v pozadí zvuk sirény a z kanálov na ulici unikajúca para vo vás vzbudzuje pocit, že toto mesto, resp. ostrov, ktorý predali indiáni za pár dolárov, vás skôr či neskôr pohltí svojou atmosférou a spôsobom života. Medzi nezabudnuteľné zážitky rozhodne patrí prehliadka Empire State Buildingu neďaleko obchodného domu Macy´s, obed na „stanici“, fotografie mrakodrapu Chrysler, či miesta pri luxusnom Steak house, kde bol zastrelený jeden z najznámejších predstaviteľov newyorskej cosa nostra. Ulice Manhattanu sú pekne geometricky usporiadané, preto s mapou v ruke nie je šanca stratiť sa. Najväčší rešpekt vzbudzujú obrovské, do neba týčiace sa mrakodrapy a medzi nimi ako oáza pokoja vystupuje Central Park. Miesto, ktoré rozhodne nesmiete vynechať a vyhradiť si na prehliadku minimálne jeden deň, pretože to stojí za to. Zakúpte si typický americký hamburger s hranolkami, vyberte si miestečko v parku a vychutnávajúc si toto nami považované národné jedlo američanov, sledujte umelcov, ktorí tu predvádzajú svoje pouličné atrakcie alebo len tak jednoducho pri jazierku relaxujte a kochajte sa pohľadom ponad koruny stromov na veľkoleposť mrakodrapov. Naším východiskovým bodom každý deň bolo Times Square, kde to vyhráva, bliká všetkými farbami a mieša sa zmesou všetkých národností a pouličných atrakcií. Newyorčania v jednom kuse rozprávajú, či už do mobilu, alebo len tak sami so sebou. Vôbec neplatí, že v tomto meste vás nechajú ležať bez povšimnutia na ulici, platí to zrejme len medzi turistami, skutočný obyvateľ mesta si vás všíma až príliš. Či už v obchode pokladníčka so želaním všetkého dobrého alebo pouliční predavači, ktorí vám nič nevnucujú, len sa chcú porozprávať o tom odkiaľ ste a aké „crazy“ je toto mesto. Justin Topoľský nás zaviedol aj do jednej z obľúbených reštaurácií kde sme opäť mali možnosť ochutnať miestne špeciality, alebo vybrať si zo širokej ponuky jedál mexickej, alebo stredomorskej kuchyne. Podotýkam, že opäť to boli jedlá rýchleho občerstvenia, pripravené väčšinou z polotovarov, to však akosi k New Yorku a k pouličnému spôsobu života patrí. Ako nám ozrejmil Justin skutočná americká kuchyňa pozostáva z fašírky, cestovín, grilovaných steakov a na sviatky samozrejme patrí nezabudnuteľný moriak. Najdojímavejším zážitkom je rozhodne návšteva pietneho miesta, pamätníku kde padli dvojičky. V súvislosti s touto udalosťou je nutné poznamenať, že od tejto udalosti sa výrazne zvýšila bezpečnosť v meste a spolupatričnosť jeho obyvateľov je cítiť skutočne na každom kroku. Z mnohých ďalších aktivít spomeniem ešte plavbu loďou okolo Manhattanu, prehliadku štvrtí Soho, China Town, Little Italia a návšteva múzeí. Konferencia sa niesla v duchu zhodnotenia zahraničnej praxe. Mali sme možnosť vypočuť si aj zaujímavé prednášky na tému medziľudskej komunikácie a svojimi slovami a povzbudením prispel do celkovej atmosféry aj náš rodák, známy hotelier podnikajúci v New Yorku Henry Kallan. Túto infocestu hodnotíme opäť veľmi pozitívne a tešíme sa na ďalšie zaujímavé cieľové miesta spojené s poznávaním a zbieraním nových skúseností.

     Projekt KOMPRAX - 24. - 25. 09. 2013

Projekt mládežníckej organizácie IUVENTA, do ktorého sa zapojili študenti našej školy. Študenti vypracovali vlastné projekty, na ktoré im boli poskytnuté finančné príspevky vo výške do 200,- EUR na projekt a následne v mesiaci september zrealizovali naplánované aktivity. Študenti školy, ale aj mladí ľudia z okolia sa mohli zúčastniť a spolupracovať na zaujímavých činnostiach: kreatívne maľovanie izieb, skrášľovanie interiéru prostredníctvom krajčírskych prác, maľovanie na keramiku a vystavovanie hotových vlastných produktov, modelovanie z hliny, tvorba náramkov a kreslenie na tričká, zhotovovanie grilu, rôzne súťaže vo varení a ochutnávaní potravín, rekonštrukcia nábytku, vytvorenie steny slávy, úprava školského ihriska. Mnohí zúčastnení tak nadobudli vedomosti z výroby rôznych produktov a zariadení a tiež si vyskúšali prácu na ich zhotovení, rovnako tak mohli prejaviť svoj talent, kreativitu a nadanie pri maľovaní na rôzne druhy podkladov. Študenti okrem iného tiež získali mnohé skúsenosti s prípravou a následne organizovaním aktivít spojených s finančným zabezpečením a realizáciou projektu, ktorý vypracovali. Veľká vďaka za účasť na tomto zaujímavom programe.

     Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci 21.09.2013

Na Vinobraneckých slávnostiach sa zúčastnili študenti gastronomických odborov, ich majstri a učitelia. Tentokrát pripravovali miešané nápoje, flambovali palacinky a vytvárali nádherné diela vyrezávaním z ovocia a zeleniny. Veľmi pekne ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     Prax na Spiši - 6.-7.9.2013

Žiaci II.H odboru HA - Damián Juroš, Damián Ranič, Jozef Magnes, Florián Zselenyák, Denis Tomko-Králo a Martin Zátorský a III.H odboru HA - Roland Danko a Tomáš Podracký sa v rámci svojej odbornej praxe zúčastnili firemného rautu spoločnosti Spiš market. Raut bol realizovaný v nádherných priestoroch hotelovej záhrady Hotela Kapitula v Spišskej Kapitule. Žiaci sa zúčastnili prípravných prác, organizovali pohostenie formou bufetových stolov, ponúkali nápoje a zabezpečovali všetky ostatné činnosti, ktoré s takouto spoločenskou udalosťou súvisia. Medzi pozvanými hosťami na večierku boli aj také osobnosti ako operný spevák Martin Babjak a moderátorka Eňa Vacvalová, s ktorými mali možnosť naši žiaci osobne komunikovať. Napriek tvrdej drine a uboleným nohám si odnášame z tejto udalosti jedine pozitívne dojmy, keďže spolupráca aj komunikácia s majiteľmi a spoluorganizátormi bola na vysokej úrovni a niesla sa v pozitívnom duchu. Po dohode s majiteľom hotela sa tešíme na skorú spoluprácu a ďalšiu zaujímavú akciu, ktorá nás čoskoro čaká...

     2. 9. 2013   Slávnostné otvorenie škol. roka

       29. 8. 2013   Chlebom a vínom                   29. 8. 2013   Guľáš 2013 - Dni mesta Trebišov

     Duchovné cvičenia pre zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta

V dňoch 21. - 23. augusta 2013 sa v Centre pre rodinu na Sigorde konali duchovné cvičenia pre zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta. Tohtoročnou témou bol "Život Slova - život kresťana". O. Cyril Jančišin ml., duchovný správca školy, spolu s o. Teodorom Šangrikom predstavili 40 účastníkom týchto duchovných cvičení kresťanský život ako celoživotnú "školu" vo svetle Ježišovho Evanjelia. "Božie Slovo nie je len vzácny text, je to predovšetkým návod na život, preto je potrebné ´rozlúsknuť´ Božie Slovo, ako oriešok zbavený škrupinky, aby sme objavili význam Slova pre náš každodenný život a okúsili sladkosť plodov takéhoto života", povedal o. Cyril. Do programu bol zaradený aj výlet v prírode, šport, či opekačka pri ohni, čo pomohlo stmeliť kolektív zamestnancov i oddýchnuť si. Niektorí učitelia vyjadrili túžbu pokračovať v meditovaní Božieho Slova a v hľadaní aplikácií na vlastný život aj počas školského roka. Preto sa bude pravidelne konať - raz do mesiaca - duchovná obnova, na ktorej o. Cyril predstaví vždy nejaké Slovo, ktoré spoločne môžme žiť doma so svojimi blízkymi, ako aj na pracovisku.

MAINPRAVE

© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov