Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov   

 
Datum Cas Meniny MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Nepojmenovaný dokument
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

main-stred-uvod-2

AKTUALITY

     DANUBIUS GASTRO - Bratislava   30. 01. 2016

Mnoho inšpirácii a nápadov, mnoho chuťových a kultúrnych zážitkov sme zažili počas posledného januárového víkendu v Incheba Expo Aréne v Bratislave na výstave Danubius Gastro. Okrem tejto výstavy boli súčasťou mnohé sprievodné podujatia, ktoré nás rovnako očarili a zaujali. Výstavy sa zúčastnili okrem zamestnancov školy aj žiaci, ktorí počas štúdia dosahujú výborné výsledky a rovnako sa zúčastňujú mnohých mimoškolských aktivít. Už cesta do Bratislavy naznačila, že sa stretla partička veselých ľudí. Nikto nedovolil šoférovi čo i len pomyslieť na únavu, spievalo sa, diskutovalo a smialo celou cestou. Na výstave nás najviac zaujímala oblasť baristická, teda príprava nápojov z kávy, stroje a pomôcky k tomu určené. Rovnako aj celoslovenská súťaž baristov, ktorá na tomto podujatí vrcholila po rôznych školských, krajských kolách. Veríme, že už čoskoro sa aj náš zástupca školy zúčastní tejto mimoriadne zaujímavej a prestížnej súťaže, ktorá otvára priestor na výborné uplatnenie v pracovnom živote. Na veľtrhu cestovného ruchu sme mohli spoznať mnoho destinácií celého sveta, no najmä prezentáciu regiónov Slovenska. Každý svojím spôsobom zaujal a rovnako inšpiroval na exkurzie, zájazdy, či výlety pre našich žiakov. Po krátkej prechádzke cez Dunaj a korzom hlavného mesta sme navštívili v skutku vynikajúcu reštauráciu, kde sme zažili gurmánske zážitky, no najmä perfektne organizovaný servis. Veríme, že mnoho z videného, zažitého počas tejto výstavy pretavíme do formy, ktorá nás posunie opäť ďalej a správnym smerom. Rovnako veríme, že aj takto motivujeme žiakov k výborným študijným výsledkom a zapájaniu sa do mimoškolských aktivít, pretože ich radi takýmto spôsobom, návštevou rôznych tematických podujatí, odmeníme.

     Deň učiteľov Košickej eparchie   29. 01. 2016

Dňa 29. 1. 2016 na sviatok patrónov cirkevných škôl a školských zariadení Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl košickej eparchie. V homílii vladyka Milan poukázal na príkladný život troch spomínaných svätiteľov, na ich horúcu lásku k Bohu a k blížnemu, pevnú vieru, význam pre Cirkev, na ich veľké cnosti a vyzval tak všetkých milovať Krista ako Boha, udržať si status učiteľa a to trpezlivosťou, odbornosťou, ponúkaním dobra. Len tak si môže učiteľ zadovážiť autoritu a tým zvýšiť spoločenské postavenie učiteľa v dnešnej spoločnosti. Po ukončení slávnostnej liturgie sa všetci presunuli do školskej reštaurácie Mladosť na CSOŠ sv. Jozafáta, kde si vypočuli prednášku Ing. Mikuláša Hučka o islame. Venoval sa jeho podstate a poukázal na postavenie ženy v tomto náboženstve. Po prednáške sa zúčastneným pedagógom prihovoril riaditeľ Eparchiálneho školského úradu o. Peter Orenič, ktorý svojimi slovami povzbudil učiteľov do ich ďalšej pedagogickej činnosti. Po obede nasledovala posviacka zborovne majstrov odborného výcviku. V závere vladyka Milan vyzval k modlitbe za dar učiteľstva.

     FEDCAP - Barmanská súťaž   26. 01. 2016

FedCap 2016 – takýto názov nesie školské kolo barmanskej súťaže, ktorá sa konala druhý rok na pôde Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta, Trebišov. Barmanstvo nie je len práca za barom, ale toto povolanie musí byť aj koníčkom, záľubou pre barmana, a práve toto nám 26.01.2016 v konferenčnej miestnosti ukázalo 12 súťažiacich. Bolo vidieť, že miešanie nápojov je pre nich nie len akousi prácou, ale aj ich koníček, že ich to baví. Práve preto rozhodovanie komisie, ktorá bola zložená z dvoch učiteľov Ing. Tirpaková a Mgr. Fedák a jedného hosťa – nášho absolventa hotelovej akadémie Bc. Mariána Rokytu, bolo veľmi ťažké. Súťaž sa o začiatku niesla v priateľskej a príjemnej atmosfére, spojenej s modernou hudbou a samozrejme aj s podporou spolužiakov, ktorí v úlohe divákov fandili svojím favoritom. FedCap 2016 mal týchto víťazov: Na 3. mieste sa umiestnili žiaci Roman Varguška a Dominik Sabó, na 2. mieste sa umiestnil minuloročný víťaz Peter Kováč a 1. miesto prevzal po bratovi mladší Marek Kováč. Cenu za sympatiu, kreativitu si prebrala žiačka Lívia Šoltesová. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, svojimi kreatívnymi nápadmi a príkladným prístupom dokazovali svoje barmanské majstrovstvo. Okrem školy venoval cenu dosúťaže Spektro Bar – Trebišov, za to im patrí rovnako naše poďakovanie. Za výbornú organizáciu a rovnako vytvorenie vynikajúcej atmosféry pre súťažiacich aj pre žiakov – divákov patrí naše uznanie a vďaka Mgr. Fedákovi a Bc. Capíkovej. Pevne veríme, že skvelý dojem z tejto súťaže vytvára dobré predpoklady na jej pokračovanie v ďalších rokoch.

     Vianočný čas   22. 12. 2015

Posledný deň pred prázdninami, naplnení vianočnou atmosférou, sme sa stretli v chráme, aby sme sv. liturgiou začali prípravy na Božie narodenie. Po jej ukončení nám naši žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej predstavili vianočnú scénku s názvom "Bonifác". Veľmi milo prekvapili svojimi hereckými výkonmi, za ktoré zožali veľký potlesk. Stálicou na školských podujatiach je školská kapela, ktorá pod vedením o. Jančišina svojím spevom obohatila sv. liturgiu, ale i vianočný program. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie učiteľského zboru, ktorý zaspieval zopár vianočných piesní a kolied. Po príhovoroch a prianiach p. riaditeľa RNDr. Partilu a o. Jančišina sme sa odobrali do našich domovov sláviť najkrajšie sviatky v roku.

     Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie   21. 12. 2015

Výnimočné podujatie plné úžasnej atmosféry, lákavých vôni a skvelých dojmov. Takúto skvelú príležitosť vianočne sa naladiť mali naši žiaci dňa 21.12.2015, kedy sa konali vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie. Žiaci súťažili vo varení vianočnej kapustnice, grilovaní rôznych špecialít, ale aj vo varení jedla v novej súťaži GASTRO CUP TREBIŠOV, ktorej 0-tý ročník sa konal rovnako v tento nádherný deň. Žiaci, ktorí nevarili mohli pozerať filmy, hrať počítačové a spoločenské hry, vytvárať rôzne vianočné dekorácie, upravovať účes a učiť sa správne líčiť, či variť vianočný punč, alebo sa započúvať do prednášky o vesmíre. Rovnako sa mohli zúčastniť žiackého turnaja vo futsale. Obrovským lákadlom pre všetkých nás bolo grilované prasiatko, ktoré nám pripravovali naši majstri odborného výcviku - Mgr. Martin Hrubovský a Bc. Peter Baňacký. Ich dokonale odvedená práca grilmajstrov slávila úspech, všetkým hotové jedlo veľmi chutilo. Jednotlivé súťažné tímy po uvarení jedál čakali na príchod hodnotiacej komisie zloženej zo žiakov, učiteľov a majstrov, ktorá okrem hotových jedál hodnotila aj vianočné dekorácie, a výzdobu v triedach. Potom sa už netrpezlivo čakalo na vyhlásenie víťazov v mnohých kategóriách. Víťazným tímom a odmeneným žiakom osobne blahoželal pán riaditeľ a tiež riaditeľ školského úradu Košickej eparchie. Ako uviedli vo svojích príhovoroch nebolo dôležité kto vyhral, pretože víťazom v tento deň sa stali všetci, ktorí sa aktívne zúčastnili rôznych činností, súťaží. Ďakujeme všetkým za príkladný a zodpovedný prístup, za kreativitu, rôzne nápady a veríme, že takto skvelé podujatia pripravíme spoločne aj v budúcom období.

     Betlehemské svetlo na našej škole   21. 12. 2015

21.12.2015 nám trebišovskí skauti priniesli na školu betlehemské svetlo. Pán riaditeľ ním zapálil sviecu a betlehemské svetlo tak žiari vo vstupnom vestibule školy v týchto dňoch a rovnako aj počas celého obdobia vianočných sviatkov.

     Mikuláš vo Vojenskom útvare v Trebišove   04. 12. 2015

„Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelici všetkým deťom, robia účty zo zásluh.“ Týmito slovami sa začala Mikulášska besiedka pre deti vojakov Vojenského útvaru 1101 v Trebišove, ktorú si pripravili žiaci I. a II. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia CSOŠ sv. Jozafáta pod vedením p. učiteľky Martiny Jakabovej a o. Cyrila Jančišina, ktorý nás hudobne sprevádzal celým programom. Žiarivé očká detičiek prezrádzali radosť z návštevy sv. Mikuláša, ktorý im spolu so svojimi pomocníkmi krátkym programom priblížil niečo zo svojho života, a tak ako je to o ňom už známe, podelil sa s nimi so svojou bohatou nádielkou.

     Deň otvorených dverí   03. 12. 2015

Aj tento rok sme otvorili brány školy pre tých, ktorí sa zaujímajú o dianie na našej škole, prípadne chceli by vedieť viac o štúdium na nej. Počas celého dňa nás navštívilo mnoho žiakov základných škôl so svojimi učiteľmi, prípadne rodičmi. Žiaci základných škôl v meste Trebišov a tiež z okolitých dedín sa počas tohto dňa dozvedeli o možnostiach štúdia v jednotlivých odboroch na našej škole, videli rôzne formy praktického a teoretického vyučovania. Všetci návštevníci mohli ochutnať pripravené jedlá, sladké cukrovinky, či nápoje a najmä mohli zažiť atmosféru štúdia na našej škole. Počas tohto dňa na škole prebiehala medzinárodná výmena odbornej praxe žiakov gastronomických odborov v rámci spoločného projektu našej školy a družobných škôl z Poľska a Ukrajiny. Žiaci zo zahraničia pod vedením majstrov odbornej výchovy pripravovali a ponúkali svoje národné špeciality. Rovnako učili svojich rovesníkov z našej školy variť jedlá a nápoje a predviedli ukážky ich stolovania. Odbor Hostinský, hostinská sa prezentoval prípravou slávnostnej tabule a ukážkami praktického vyučovania v obsluhe a v kuchyni školskej reštaurácie Mladosť. Žiaci odboru Hotelová akadémia informovali o ich štúdiu, najmä však o aktivitách, ktorých sa zúčastnili v rámci jednotlivých projektov – účasť na odbornej stáži v hoteloch v Budapešti, v Poľsku, v Nemecku, na Ukrajine, na rôznych tematických akciách na Slovensku a v zahraničí, na dlhodobej zahraničnej praxi. Pútavou prezentáciu vlastných zážitkov zo získavania skúseností a zručností mnohých poslucháčov naozaj zaujali. Počas tohto dňa vyvrcholil aj barmanský kurz, do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci gastronomických odborov. Žiaci, ktorí boli účastní na tohtoročnom kurze absolvovali pred komisiou záverečné skúšky. Pripravili rôzne druhy nápojov podľa zásad a pravidiel, ktoré sa naučili počas predchádzajúcich dní. Absolventi barmanského kurzu z minulého roku pripravovali nápoje rôznej chute a farieb pre návštevníkov. Záujem o takúto ochutnávku bol značný a naši barmani sa museli poriadne obracať. Vôňu kávy a zaujímavú propagáciu nápojov z nej pripravili žiaci baristického krúžku, rôzne druhy nápojov z kávy mohli ochutnať najmä dospelí hostia. Ukážku slávnostných tabúľ s rôznou tematikou pripravili žiaci odboru hotelová akadémia. Pripravili slávnostné stolovanie s ukážkou zemplínskych zvykov a tradícií, ale aj stolovanie pre dvoch na deň sv. Valentína, ďalej ázijske stolovanie, alebo stolovanie na Cypre. Nový odbor v našej ponuke Škola podnikania sa prezentoval cez našu víziu založenia cvičnej firmy v oblasti cateringu. Žiaci sa dozvedeli viac o štúdiu v tomto odbore, o predmetoch a rôznych aktivitách, ktoré im pomôžu pri založení a vedení vlastných firiem. Žiaci odboru Cukrár pripravili krásne torty a sladké potešenie vo forme zákuskov, ktoré sa tiež dali ochutnať. Učitelia a žiaci technických odborov – Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Strojárska výroba a nadstavbových odborov s nimi súvisiacimi ukázali spôsoby interaktívnej výučby, prípadne výučby prostredníctvom rôznych modelov. V školských dielňach si návštevníci mohli pozrieť praktické vyučovanie v rámci týchto odborov. Odbor Výroba konfekcie sa okrem ukážok práce so šijacími strojmi prezentoval aj hotovými výrobkami, zaujímavými vecami z látky. Informácie o štúdiu v odbore Služby v cestovnom ruchu sprostredkovali žiaci tohto odboru prostredníctvom svojich zážitkov, ktoré prežili počas mnohých exkurzií a podujatí, ktoré sami zorganizovali. Rovnako tak pridali aj zážitky z dlhodobej zahraničnej praxe, ktorú tiež absolvovali. Žiaci odboru Kaderník a nadstavbového odboru Vlasová kozmetika informovali o štúdium, absolvovaní rôznych súťaží a projektov, do ktorých boli zapojení. V školskej telocvični sa počas dňa športovalo, žiaci hrali rôzne hry, s rozličnými tradičnými ale aj modernými cvičebnými pomôckami. Hostia tiež mohli nahliadnuť aj do školskej posilňovne. V školskej kaplnke sa prezentovali rôzne duchovné aktivity pre žiakov a zamestnancov našej školy. Tento deň bol pre nás výnimočný, mohli sme ukázať našu školu z rôznych pohľadov a teší nás skutočnosť, že záujem o spoznávanie našej školy stále rastie. Všetkým účastníkom ďakujeme za návštevu našej školy a veríme, že na jej chodbách, či v jej priestoroch sa s mnohými budeme ešte stretávať. Za organizáciu, prípravu prezentácii, ochutnávok jedál a nápojov, cukroviniek, všetkým zainteresovaným, ktorí sa nemalou mierou pričinili o výbornú propagáciu našej školy ďakujeme.

     Výmenná odborná prax žiakov – Ľvov Ukrajina   24. - 27. 11. 2015

Ďalšia časť výmennej odbornej praxe sa konala v partnerskej škole na Ukrajine v meste Ľvov. Žiačky odboru Hotelová akadémia Monika Perháčová a Natália Svítilová pod vedením majsteriek odborného výcviku Bc.Capíkovej, Bc.Nagyovej a Bc.Polanskej pripravili opäť slovenské jedlá, ktoré ochutnali hostia školskej reštaurácie. Žiačky a majsterky, sprevádzali aj Mgr. Danko, zástupca riaditeľa a pán Holinďák, ktorý všetkých bezpečne dopravil do Ľvova aj späť na Slovensko. Počas štyroch dní prezentovali našu kuchyňu opäť zemplínskymi „holubkami“ a langošmi, ale aj zabíjačkovou špecialitou – mäsom s kyslou kapustou. Jedlá pomáhali variť aj žiaci z hosťujúcej ukrajinskej školy a tak sa naučili postupom prípravy a servírovania našich špecialít. Naše žiačky a majsterky sa priučili postupom prípravy tradičných ukrajinských jedál. Okrem odovzdávania a získavania skúsenosti z varenia mohli naši spoznať aj zaujímavosti a atrakcie Ľvova, navštívili kaviarne, čokolatériu, zoznámili sa s kultúrou a zvykmi Ukrajiny. Žiačky rovnako ako počas výmennej praxe v Poľsku spoznali mnoho nových rovesníkov, nadviazali nové priateľstvá. Aj túto výmennú odbornú prax hodnotíme pozitívne, všetci jej účastníci sa z nej vrátili plní zážitkov a mnohých poznatkov. Veríme, že tento projekt bude naďalej pokračovať a rozvíjať.

     Odovzdávanie maturitných stužiek - Nadstavbové štúdium   18. 11. 2015

Dňa 18.11.2015 sa konal slávnostný obed pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek žiakom triedy II.T nadstavbového štúdia. Oficiálna časť začala príhovorom zástupcu žiakov, riaditeľa školy a triedneho učiteľa. Následne triedny učiteľ pripol zelené stužky s krížikom jednotlivým žiakom triedy. Aj žiaci tejto triedy boli často zapájaní do rôznych aktivít školy a reprezentovali ju veľmi dobre, čo vo svojom príhovore vyzdvihol pán riaditeľ. V príhovoroch tiež odzneli slová vďaky, no hlavne povzbudivých slov do nasledujúcich mesiacov plných prípravy na úspešné zavŕšenie štúdia. Príjemná atmosféra pokračovala priateľskými rozhovormi pri dobrom jedle a tiež hudbe. Žiakom nadstavbového štúdia rovnako prajeme mnoho síl do náročnej prípravy a mnoho úspechov vo všetkých častiach maturitných skúšok, ktoré ich čakajú.

     Výmenná odborná prax žiakov – Rzeszów Poľsko   15. - 18. 11. 2015

Naša škola sa zapojila do projektu medzinárodnej výmennej odbornej praxe žiakov zo školami v Poľsku a na Ukrajine. Prvá výmena žiakov sa uskutočnila v dňoch 15. – 18. 11. 2015. Žiačky odboru Hotelová akadémia Monika Perháčová a Lívia Šoltésová pod vedením majsteriek odborného výcviku Bc. Emílie Capíkovej a Jany Michalkovej pripravili slovenské jedlá a výborné dezerty, ktoré mali možnosť ochutnať hostia školskej reštaurácie v Poľskom meste Rzeszów. Počas troch dní prezentovali našu kuchyňu tradičnými slovenskými haluškami s tvarohom a bryndzou, zemplínskymi „holubkami“ a langošmi. K týmto jedlám boli podávané aj obľúbené zákusky – dobošové rezy, pomarančové rezy a višňová kocka. Jedlá a zákusky pomáhali pripraviť majsterkám okrem našich žiačok aj žiaci z hosťujúcej poľskej školy. Naši sa na oplátku priučili príprave jedál a dezertov tradičných pre poľskú kuchyňu. Okrem odovzdania a nadobúdania skúsenosti z varenia jedál a pečenia sladkých dobrôt žiaci a majsterky mohli zažiť aj históriu a súčasnosť mesta Rzeszów, navštívili jeho historické centrum, hotely, reštaurácie, cukrárne, či kaviarne. Žiačky spoznali mnoho nových rovesníkov, nadviazali nové priateľstvá. Takéto výmenné pobyty prinášajú našim žiakom a tiež majstrom obrovské benefity v podobe výmeny praktických skúsenosti z prípravy národných, tradičných jedál, ale aj z uplatňovania nových trendov pri príprave a podávaní jedál a nápojov. Budeme veľmi radi, keď sa výmenné praxe budú uskutočňovať naďalej a aj ďalší žiaci budú mať možnosť zúčastňovať sa na takýchto medzinárodných projektoch na družobných školách v zahraničí. Už na budúci týždeň sa budú naše slovenské jedlá pripravovať v našej družobnej škole na Ukrajine v meste Ľvov, kde sa rovnako priučíme vareniu jedál ukrajinskej kuchyne. Následne v decembri privítame na našej škole žiakov a pedagógov z Poľska a Ukrajiny a v reštaurácii Mladosť sa uskutočnia dni poľskej a ukrajinskej kuchyne.

     Odovzdávanie maturitných stužiek - Hotelová akadémia   13. 11. 2015

V piatok 13.11.2015 sa konala slávnostná večera pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek žiakom odboru Hotelová akadémia za účasti riaditeľa školy. Predtým však žiaci triedy spolu s triednou učiteľkou pečatili triednu knihu. Milé a priateľské posedenie malo aj svoju oficiálnu časť s dekorovaním triednej učiteľky, odovzdávaním stužiek a príhovormi riaditeľa a zástupcu žiakov. V príhovoroch odzneli slová vďaky, uznania za doterajšie štúdium a zároveň slová povzbudivé, plné nádeje, odhodlania a viery, že nasledujúci maturitný rok 2016 bude pre všetkých žiakov triedy úspešný. Riaditeľ školy vo svojom príhovore vyzdvihol angažovanosť a zodpovedné zapájanie všetkých žiakov triedy v mnohých aktivitách počas ich štúdia, kedy reprezentovali príkladne svoj odbor aj našu školu. Nasledoval prípitok a obzretie sa do minulosti, ale aj súčasnosti prostredníctvom fotiek, ktoré častokrát priniesli úsmev na tvárach, ale aj potvrdenie mnohých chvál a slov uznania za prístup žiakov tejto triedy. V príjemnej, priateľskej atmosfére sa viedli rozhovory a spomínalo sa do neskorých večerných hodín. Žiakom triedy V.H v školskom roku 2015/2016 prajeme mnoho síl do náročnej prípravy a mnoho úspechov vo všetkých častiach maturitných skúšok, ktoré ich čakajú.

     Odpustová slávnosť na sviatok sv. Jozafáta   12. 11. 2015

Dňa 12. 11. 2015 sa konala odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Pod vedením duchovného správcu školy o. Cyrila Jančišina naši žiaci nacvičili veľmi pekný kultúrny program, ktorý si prišli pozrieť aj ich spolužiaci a učitelia do divadelnej sály MsKs v Trebišove. Program sa niesol v príjemnej atmosfére piesní, slova i umeleckého vystúpenia. Keďže na škole je založená školská hudobná skupina, jej členovia zahrali a zaspievali krásne piesne, ktoré neraz nútili nás divákov tlieskať či poklepkávať si rukami, či nohami do ich rytmu. Po skvelom výkone si kapela vyslúžila zakaždým búrlivý potlesk. V druhej časti programu mal slovo o. Cyril a v príhovore spojenom s pútavou projekciou rozprával o láske, rodine a medziľudských vzťahoch. Odpustovú slávnosť spestrili aj študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, ktorí ako hostia programu predstavili umelecké pásmo a prostredníctvom slova, piesní a tanca priblížili život svätca - sv. Jána Krstiteľa. Po skončení kultúrneho programu sa žiaci presunuli do chrámu, kde slávenie sviatku pokračovalo sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol riaditeľ eparchiálneho školského úradu v Košiciach PaedDr. Thlic. Peter Orenič. Na záver sv. liturgie sa konala posviacka maturitných stužiek a krížikov pre našich maturantov. V školskej reštaurácii Mladosť sme následne pokračovali slávnostným obedom a v priateľskej atmosfére viedli rozhovory a vychutnávali skvelé produkty našich kuchárov a cukrárov. Slávenie odpustovej slávnosti nášho patróna v nás zanechalo mnoho pekných zážitkov, kultúrnych i duchovných. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa nemalou mierou pričinili o krásny a dôstojný priebeh oslavy sviatku sv. Jozafáta.

     Odborný výcvik – II.H   11. - 13. 11. 2015

Žiaci II.H triedy odboru Hotelová akadémia sa tentoraz na hodinách odborného výcviku priučili zásadám podávania fľašového a šumivého vína pod vedením majsterky Bc. Emílie Capíkovej. Taktiež sa naučili pripravovať a podávať lahodný nápoj bowle – tropicano. Okrem teoretických poznatkov získali aj cenné praktické skúsenosti. Žiaci tejto triedy nadobudli nové poznatky, zdokonalili si zručnosti v ďalšej oblasti a tak rozšírili svoje znalosti a kompetencie v rámci svojho odboru.

     Konferencia - zahraničná prax   10. 11. 2015

10. 11. 2015 sa v priestoroch našej školy konala konferencia v rámci zahraničnej praxe, ktorú naša škola zabezpečuje s partnerom Global Contract, s.r.o. Programom konferencie bolo zhodnotenie uplynulej sezóny 2015 a rovnako aj poskytnutie základných informáciu o nadchádzajúcej sezóne 2016. Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej spoločnosti, riaditeľ školy a žiaci gastronomických odborov. Konferenciu otvoril riaditeľ školy, ktorý vyjadril spokojnosť so záujmom našich žiakov a tento typ praxe a rovnako aj spokojnosť so žiakmi, ktorí zahraničnú prax v lete 2015 absolvovali a reprezentovali našu školu v zahraničí. Následne už samotní žiaci prezentovali svoje zážitky a skúsenosti z praxe na Cypre. Základné informácie o nadchádzajúcej sezóne poskytla zástupkyňa spoločnosti Global Contract, s.r.o. Veríme, že záujem o túto formu zveľaďovania zručností a zbierania skúseností bude na našej škole trvať naďalej a aj v sezóne 2016 žiaci našej školy absolvujú najlepší spôsob prípravy na povolanie a to osobnú skúsenosť v reálnom prostredí hotela.

     Zahraničná prax - sezóna 2015  

Dlhodobú zahraničnú prax v sezóne 2015 absolvovali naši žiaci na ostrove Cyprus a gréckom ostrove Kos v trvaní piatich mesiacov od júna do októbra. Tento krát sa praxe zúčastnili žiaci z odborov – Hotelová akadémia, Služby v cestovnom ruchu, Hostinský, hostinská a Cukrár. Žiaci počas praxe nazbierali mnohé skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí a úsekov hotela, rovnako sa zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku a tiež spoznávali kultúru a zvyky v inej krajine. Samozrejme, že okrem pracovných povinností mali čas aj na zábavu, relax a spoznávanie krajiny. Žiakom ďakujeme, že robili dobré meno našej školy v zahraničí a prajeme im, aby vzácne skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe sa stali dobrým štartom pre ich kariéru a využili ich vo svojom profesijnom živote.

     Výjazdové rokovanie vlády SR   04. 11. 2015

V stredu 4.11.2015 sa konalo výjazdové rokovanie vlády SR v Trebišove. Na organizácií a zabezpečení viacerých aktivít v tento významný deň pre naše mesto a celý okres Trebišov sa podieľala aj naša škola. Okrem prípravy miestností na rokovanie a centra pre média, zabezpečovala naša škola aj občerstvenie a obsluhu. Sme radi, že žiaci odboru Hotelová akadémia svojím profesionálnym a zodpovedným prístupom výborne reprezentovali našu školu a zanechali vynikajúci dojem na viacerých zúčastnených. Rovnako nás teší, že žiaci odboru Hostinský, hostinská a odboru Cukrár spolu s majstrami odborného výcviku pripravili chutné a zaujímavé múčniky, dezerty a jedlá na zabezpečenie občerstvenia. O tom svedčali pochvalné slová mnohých prítomných politikov, ale aj zástupcov mesta i rôznych médií. Po skončení rokovania vlády v MsKs v Trebišove zavítal minister školstva Juraj Draxler na pôdu našej školy. Ministra privítal riaditeľ školy spolu s riaditeľom eparchiálneho školského úradu. Najskôr absolvoval prehliadku priestorov školy, zavítal na pracovisko odborného vyučovania pre technické odbory vyučované na našej škole. Následne si pozrel školskú telocvičňu a rovnako aj našu školskú kaplnku. V školskej reštaurácii Mladosť na ministra a jeho delegáciu zapôsobili jej nové priestory a pozdravil aj žiakov odboru Hostinský, hostinská, ktorí v tom čase praxovali v kuchyni, či obsluhe. Po menšej exkurzii našej školy začala diskusia ministra školstva s riaditeľmi škôl a učiteľmi v okrese Trebišov, diskusia prebiehala v konferenčnej miestnosti. Jednotlivé otázky riaditeľov škôl smerovali k duálnemu vzdelávaniu a najmä k financovaniu škôl. Diskusia prebehla v priateľskej atmosfére, viacerí jej účastníci vyjadrili presvedčenie, že takéto stretnutia ministra školstva priamo s riaditeľmi škôl a učiteľmi by mohli byť častejšie pre napredovanie vzdelávacieho systému. Je nám veľkým potešením, že naša škola sa stala významným partnerom pri zabezpečení tak organizačne zložitého podujatia, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnej realizácii jednotlivých aktivít. (Foto: Michal Majcher)

     Metodický deň   28. 10. 2015

Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu v Košiciach.

Program metodického dňa sa začal archijerijskou svätou liturgiou v chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur so všetkými prítomnými duchovnými otcami a správcami cirkevných škôl. V homílii vysvetlil vladyka Milan obsah pojmu metodický a zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania pedagógov.

Práca pokračovala v sekciách podľa samostatných programov.

V prvej sekcii o. Mgr. Ľ. Petričko, exorcista Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, poukázal na vplyv povier na duchovný život človeka a medziľudské vzťahy, na dušu človeka a účinok modlitby a duchovného života, na prevenciu pred duchovnými problémami.

Druhá sekcia pracovala pod vedením JUDr. D. Petrička, právnika na Okresnom súde v Košiciach I. Venoval sa aktuálnym trestnoprávnym aspektom mládeže na školách a právnemu vedomiu učiteľov pri riešení problémov.

Tretia sekcia bola určená pre vedúcich pedagogických zamestnancov so zameraním na využitie myšlienkových máp pre prípravu projektov a ich aplikáciu pri vedení pracovných porád – lektormi boli Ing. Homoľa a Ing. Body.

Ako vplývajú nové poznatky pri liečbe smrteľných chorôb na vieru vedca v 21. storočí, kde sú ich hranice – to bola zaujímavá téma v piatej sekcii pod vedením pracovníka Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach RNDr. A. Mirossaya, PhD.

Kto mal chuť hýbať sa, získať základné informácie o správnej životospráve, ten sa prihlásil na posilňovanie cvičenia s balančnými pomôckami a náčiním. Niektorí sa prvýkrát stretli s overbalom, therabandom a slideboardom. Práve Mgr. M. Chautur pritiahol témou Zdravý životný štýl do sekcie č. 5.

Na silu médií v dnešnej dobe a mnohé príklady manipulácie s nimi, spôsoby ich odhalenia v spravodajskom žánri poukázal vo svojej prednáške doc. ThDr. M. Hospodár, PhD. v poslednej sekcii.

Po diskusiách v jednotlivých sekciách sme záverom konštatovali, že aj takéto akcie prispievajú k zvyšovaniu nášho pedagogického majstrovstva a pomáhajú v ďalšom profesionálnom raste.

     Exkurzia v KIA Motors Slovakia   27. 10. 2015

Spájať teóriu s praxou, byť v spojení s realitou je pre žiaka nesmierne dôležité. Uvedomujú si to všetci vyučujúci tejto školy a aj preto sa uskutočnila ďalšia z mnohých exkurzií do výrobných podnikov. Tentoraz pre žiakov odboru autoopravár v automobilovom závode KIA Motors Slovakia pri Žiline.

Exkurzia začala vo vlastnom vzdelávacom stredisku závodu, kde sa účastníci dozvedeli teoretické fakty o založení podniku, jeho výrobe, fungovaní, počte vyrobených kusov jednotlivých modelov a podobne. V tejto fáze žiaci živo a s veľmi konkrétnymi otázkami reagovali. Zaujímal ich počet zamestnancov, ich priemerný mesačný plat, sociálne benefity, voľné pracovné miesta atď. Po tomto oboznámení sa s podnikom nasledovala samotná exkurzia. Už pri vstupe do areálu bolo jasné, že ide o závod rozkladajúci sa na veľkej ploche a vysokým počtom zamestnancov. Svedčili o tom aj zástupy ľudí, ktorí práve nastupovali na popoludňajšiu zmenu. Sprevádzajúci zamestnanec zaviedol žiakov, majstrov a učiteľov do dielní na výrobu karosérií a montáž automobilov, ponúkol im plnohodnotný a zaujímavý výklad o práci jednotlivých robotov, vysvetlil jednotlivé posty zamestnancov na výrobnej linke. Bolo čo obdivovať – na „tancujúce“ roboty podľa presne určeného výrobného plánu by sa dalo dívať veľmi dlho.

Aby výlet nebol len o odbornosti, žiadalo sa doplniť zážitky aj o iné hodnoty. Žiaci mali možnosť v krátkom časovom úseku spoznať historické centrum Žiliny a navštívili tiež Budatínsky hrad, ktorý je síce v rekonštrukcii, ale jeho vyhliadková veža je v prevádzke. V jej vnútri je uložených mnoho historických predmetov a po vystúpení na jej najvyššie miesto je z nej nádherný výhľad na mesto Žilinu a sútok riek Váh a Orava .

Exkurzia sa vydarila – zážitkov veľa, cesta ubehla rýchlo, počasie výborné, fajn spoločnosť. Čo viac si priať? Azda len tešiť sa na ďalšiu.

     Návšteva ZOO Košice   27. 10. 2015

V rámci získavania skúseností s organizovaním a propagáciou výletov a podujatí si žiaci študijného odboru Služby v cestovnom ruchu plánujú rôzne exkurzie a výlety. 27.10.2015 si vybraní žiaci naplánovali návštevu ZOO v Košiciach, aby získali podrobné informácie o tejto atrakcii Košíc. Prostredníctvom týchto informácii a na základe vlastných zážitkov žiaci vytvoria prezentácie a reklamné materiály, ktoré využijú na propagovanie v rámci svojho odboru. Žiaci si tak vyskúšali organizovanie výletu a získali mnohé skúsenosti s tým spojené od zabezpečenia termínu, dopravy, vybavovania vstupu a ceny, až po samotné sprevádzanie účastníkov. Sme radi, že aj tentoraz žiaci ochotne a zodpovedne pristúpili k plánovaniu tejto akcie, že zážitky a skúsenosti z nej pomôžu pri ich budúcej práci sprievodcov v cestovnom ruchu.

     V. ročník Svätomartinského festivalu – Veľké Trakany   24. 10. 2015

V sobotu 24. októbra 2015 sa vo Veľkých Trakanoch uskutočnil V. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny. Predsedom poroty bol Nádas Gyorgy. Prítomní boli aj herci divadla THALIA a šéfkuchár Attila Bocsárszky. Sprievodnými podujatiami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových zvykov a tradícií, Carving (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny) - ktorý prezentovali taktiež žiaci našej školy, jarmok, burza kníh, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 9 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži v príprave husaciny, ako aj ukážkami a ochutnávkami carvingu a miešaných nápojov. Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci druhého a štvrtého ročníka odboru Hotelová akadémia (Dominik Sabo, Damian Juroš), ktorí si svojou husacou špecialitou „Husací steak s kukuričným pyré a hráškovou trikolórou“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky prvého ročníka odboru Hotelová akadémia (Angelika Ilková, Matúž Moroz, Klaudia Kakašová), ktorých pripravovali a viedli Ing.Mgr. Dana Tóthová, RNDr. Kamila Harčová, PhD. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali taktiež žiaci odboru Hotelová akadémia (Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková, Lukáš Horovský, Richard Tóth) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterke odborného výcviku, učiteľom a všetkým zúčastneným, ktorí sa akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

D. Tóthová

     Futsalový turnaj   23. 10. 2015

23.10.2015 sa uskutočnil III. ročník futsalového turnaja, ktorý zorganizovala naša škola. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev, ktoré tvorili pedagógovia z Trebišova, Prešova a Michaloviec. Futsal sa hral systémom každý s každým a mužstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet bodov za vyhrané zápasy, prípadne porovnaním skóre zvíťazilo. Priebeh jednotlivých zápasov bol priateľský, v duchu fair-play, v niektorých prípadoch aj značne napínavý až do posledného hvizdu rozhodcu. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Základnej školy sv. Juraja v Trebišove. Sme radi, že aj tento ročník turnaja ovládla jeho priebeh dobrá nálada a priateľská atmosféra, ktorá pretrvávala do neskorých hodín aj počas posedenia pri dobrom jedle.

     Miešané nápoje "barmanov" z II.H   22.-23. 10. 2015

Druháci - žiaci odboru Hotelová akadémia si na odbornom výcviku vyskúšali prácu barmanov pri príprave drinkov. Najskôr zvládli teóriu a následne sa pustili do prípravy miešaného nápoja, ktorý spoločne degustovali. Tí, ktorí už absolvovali barmanský kurz boli ostatným dobrými radcami a mentormi, takýmto spôsobom vznikla skvelá a priateľská atmosféra plná vzájomnej spolupráce s výbornými výsledkami. Sme radi, že takéto aktivity môžeme žiakom umožniť a ešte radšej vnímame fakt, že žiaci sa do takýchto aktivít s radosťou zapájajú.

     Burza informácií a práce   15. 10. 2015

Žiaci základných škôl, chystajúci sa na štúdium na strednej škole mali výbornú príležitosť získať na burze informácie o odboroch, ktoré ponúkajú stredné školy v okrese Trebišov. Naša škola opäť zabrala značný priestor v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska. Deviataci získať informácie o všetkých odboroch, ktoré sa vyučujú na škole ale aj o nových odboroch, najmä o odbore Škola podnikania. Aktivity v niektorých odboroch mohli deviataci aj vidieť, zažiť, ochutnať. Odbor Služby cestovného ruchu prezentovali samotní žiaci v ňom študujúci. O svoje zážitky zo štúdia, z exkurzií, aktivít konaných v rámci projektov sa radi podelili. Odbor Hotelová akadémia prezentovali žiaci, ktorí absolvovali barmanský kurz a žiaci z krúžku dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny. Autoopravári a mechanici ukázali a priblížili prácu s diagnostikou automobilu a zaujali najmä chlapcov. Cukrári pripravili krásne torty a zákusky, ktoré upútali, najmä torty svojou tématikou. Žiaci odboru Hostinský, hostinská sa tento rok postarali o prípravu občerstvenia a obsluhu účastníkov konferencie v rámci podujatia. Ďakujeme všetkým našim žiakom a zamestnancom, ktorí sa pričinili o veľmi dobrú reprezentáciu našej školy.

     Exkurzia v Tokajskej oblasti   01. 10. 2015

1. 10. 2015 sa vybraní žiaci odboru Služby v cestovnom ruchu zúčastnili exkurzie vo vinohradníckej oblasti Tokaj, ktorú si sami žiaci naplánovali a aj zorganizovali spolu s učiteľom Mgr. Chauturom. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s niekoľkými producentmi vína v tejto oblasti a úžasnú príležitosť spoznať podrobný proces výroby a distribúcie vína od jeho zberu až po jeho skladovanie v pivniciach, fľašovanie a distribúciu k spotrebiteľom. Okrem výrobných a skladovacích priestorov videli aj miesta na prezentáciu vína a jeho degustáciu. Žiaci zažili aj krásny výhľad z novej dominanty Tokajskej oblasti – vyhliadkovej veže v tvare suda a navštívili Kaštieľ Františka Rákocziho II. v Borši, kde im ochotný sprievodca sprístupnil priestory a vyrozprával históriu tejto kultúrnej pamiatky aj rodu, ktorý v nej žil. Sme radi, že žiaci tohto odboru prišli s nápadom, ktorý im priblížil úlohy a význam zanietených firiem, zaujímavých atrakcií a pamiatok, čarovnej krajiny pre budovanie lokálneho cestovného ruchu a zároveň spoznali aj činnosť sprievodcov. Takéto aktivity naša škola vždy rada podporí.

     Jesenné variácie   jeseň 2015

V týchto dňoch k nám prišla jeseň a ukázala sa nám vo svojej plnej kráse. Množstvo plodov a farieb, ktoré nám prinieslo toto ročné obdobie sa stalo dobrým základom na prípravu výzdoby na stôl. Žiaci I.H triedy odboru Hotelová akadémia zhotovili jesenné dekorácie na stoly, ktoré vystavili vo vstupnom vestibule školy. Žiaci okrem darov jesene využili aj poškodený inventár, čím sme poukázali najmä na to, že nie všetko poškodené patrí hneď do koša. Žiaci na hodinách odborného výcviku pod vedením Bc. Capíkovej prejavili svoju nápaditosť, zmysel pre tvorivosť a estetické cítenie, vytvorili krásne dekorácie na stoly a získali potrebné zručnosti.

     Spoznávanie gréckeho súostrovia Kyklady   23. - 30. 09. 2015

Koniec leta zavŕšilo zopár zamestnancov školy krátkym nahliadnutím do života ľudí žijúcich na gréckych ostrovoch Kyklady.

Pod záštitou spoločnosti Global Contract s.r.o., ktorá sa postarala o dopravu, ubytovanie a program, navštívili niekoľko ostrovov v Egejskom mori. Každý z nich bol zaujímavý iným spôsobom – Mykonos architektúrou a veternými mlynmi, Délos históriou a starovekým umením. Sikinos ponúka nádherné vyhliadky na šíre more, z ktorého vykúkajú malé neobývané ostrovčeky a Ios je známy ako miesto, kde je pochovaný básnik Homér. Spomenúť treba aj jeden z najkrajších ostrovov sveta Santorini, ktorý nezabudnuteľnou architektúrou farebných domčekov nalepených na skalách ponúka potešenie pre oči aj dušu. To všetko bolo pretkávané gastronomickými prezentáciami a ochutnávkami typických jedál gréckej kuchyne, či pozorovaním života domácich. Pre ľudí z pevniny boli zaujímavé aj presuny rôznymi typmi lodí a vždy prítomné slnko dojmy už len vylepšilo.

Nedá sa inak, ako hodnotiť cestu pozitívne. Všetky nové skúsenosti a poznatky učitelia aj majstri iste ponúknu svojim študentom.

     S Tokajom okolo sveta   18. 09. 2015

„PRZEZ ŚWIAT S TOKAJEM“ je názov spoločenskej, kulinárskej a vinárskej akcie, ktorá sa uskutočnila v septembri, v priestoroch reštaurácie SIMPLE 4*hotela BLUE DIAMOND v Poľsku, neďaleko mesta Rzeszów. Vďaka dlhoročnej spolupráci s partnerskou školou sa spojili odborné vedomosti, skúsenosti a ochota dvoch učiteľov, Martiny Tirpákovej a Martina Purgacza z partnerskej školy v Poľsku, ktorý okrem spolu moderovania tlmočil prezentáciu tokajských vín. Spolu so šéfkuchárom hotela Michalom Kudukom sme po vzájomnej dohode zostavili menu, doplnili ho o vhodné tokajské vína a spolupodieľali sa na príprave tohto významného večera. Nápad prezentovať tokajské vína v spojitosti s exkluzívnymi jedlami v podaní učiteľov oboch partnerských škôl sa ukázal ako veľmi dobrý. Šéfkuchár Michal Kuduk spolu so svojim tímom pripravil desať chodové menu, ktoré pozostávalo z týchto jedál: pečená prepelička na mrkve s kardamónom so zelerovým pyré, vegánsky šalát, indonézska polievka s krevetami, zubáč pečený s kapustou, podávaný s jablkami, zelenou fazuľkou a špargľou, steak zo špeciálneho hovädzieho mäsa pôvodom zo Škótska - typ Galloway, s karamelovo-jablkovou omáčkou, podávaný s konfitovanými zemiakmi a grilovaným šalátom, pečené rebierka s jahodami na omáčke demi-glas, kurací filet s arančini, parmezánom, s čerstvým šalátom, pečená kačka s dusenou červenou kapustou, karamelovými hrozienkami, podávaná na cviklovej omáčke so zemiakovými šúľancami, panna cotta s ovocím a karamelizovaná broskyňa. Všetky tieto špeciality vhodne dopĺňali vína z Vinohradníckej oblasti Tokaj. Výber pozostával zo základných tokajských odrôd – furmint, lipovina, muškát, prechádzal k tokajským vínam samorodné suché a samorodné sladké. Ozvláštnením bol výber špeciálnych vín ako je Furmint barique, Zeta, Macik Cuvée, Botris a samozrejme čerešničkou na torte boli tokajské putňové vína. Klientelu 57 hostí tvorili riaditelia hotelov, gastronómovia, žurnalisti, ale aj samotní hoteloví hostia. Celému hotelovému personálu, zvlášť aj obsluhe patrí obrovská vďaka a úcta za profesionalitu, promptné reakcie a najmä vzájomnú podporu a zladenosť pri príprave a samotnej realizácii tohto príjemného večera. Osobitne ďakujeme našim vinárskym partnerom – Tokaj & Company, Tokaj Zlatý strapec Viničky a Tokaj Macik Winery za spoluprácu pri propagácii Tokaja v zahraničí.

     Začiatok školského roka   02. 09. 2015

Dňa 2. septembra 2015 sme slávnostnou archijerejskou liturgiou, ktorú celebroval Vladyka Milan Chautur, vstúpili do nového školského roka. Na priestranstve pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove boli prítomní zamestnanci a žiaci všetkých troch cirkevných škôl na území mesta Trebišov. Asi tisícke prítomných sa v úvode prihovoril riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie, o. Peter Orenič ako aj traja riaditelia cirkevných škôl, ktorí privítali zamestnancov aj žiakov svojich škôl. Tento rok slávi Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 20. výročie založenia, preto sa tejto škole venovala pri liturgii osobitná modlitba vďakyvzdania. Vladyka Milan vo svojej homílii povzbudil všetkých prítomných žiakov, aby si uvedomili význam vzdelávania, ktoré im otvorí cestu pre budúce uplatnenie. „Nie každý má takúto možnosť“, povedal Vladyka Milan, „pomyslite na deti v Afrike, alebo iných častiach sveta. Vy takúto možnosť vzdelania a systematickej prípravy pre budúce povolanie máte. Využite ju najlepšie ako viete.“ Vladyka povzbudil aj prítomných učiteľov i rodičov a osobitne privítal všetkých prvákov tak Základnej školy sv. Juraja, ako aj dvoch stredných škôl, Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta i Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

     Chlebom a vínom   28. 08. 2015

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Združenie pre rozvoj Južného Zemplína, Združenie Tokajská vínna cesta, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov a mesto Trebišov spojili svoje sily, aby opätovne pripravili každoročnú úspešnú akciu pod názvom Chlebom a vínom. Podujatie sa uskutočnilo v areáli trebišovského múzea, dňa 28. 8. 2015. Tradície si treba uctievať, preto ako je zvykom akcia začala privítaním ľudí a slávnostným odovzdaním venca z obilných klasov tohtoročnej úrody. Podujatie otvorili riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová spolu s pozvanými hosťami, pánom primátorom PhDr. Marekom Čižmárom a vedúcou odboru kultúry a cestovného ruchu pre KSK pani PhDr. Janou Kovácsovou. Počas podujatia prebiehali na pódiu vystúpenia folklórnych skupín, tanečníkov, populárnych spevákov. Pozitívny ohlas u verejnosti mali opätovne gastronomické súťaže, ktoré organizuje naša škola. Dobrovoľníci z obecenstva súťažili v krájaní cibule, preberali strukoviny a najväčšia radosť bola z jedenia zemiakových lokší na rýchlosť. Naša škola sa každoročne spolupodieľa pri samotnom plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní podujatia. Počas celej akcie žiaci našej školy prezentovali svoju šikovnosť v príprave a ponúkaní tradičných jedál, akými boli študentský guláš, šišky, či lokše. Hostili sme významné osobnosti akou rozhodne bol spevák a najväčšia hviezda večera Robo Opatovský, ktorý si so svojou kapelou pochutnal na našich špecialitách. Počas akcie prebiehali v areáli múzea sprievodné podujatia ako je mlátenie obilia, mletie zrna, príprava cesta na chlieb, pečenie chleba a koláčov, premena hrozna na víno, tkanie kobercov, pletenie lana na historickom stroji, mútenie masla a pod. Babky z okolitých dedín sa pochválili svojimi domácimi delikatesami a tak hostia mali možnosť ochutnať tradičnú „zamešku“ kukuričnú kašu, koláče, hrubé lokše a mnohé iné špeciality tradičnej aj modernej kuchyne. Podujatie hodnotíme veľmi pozitívne, aj tento rok to potvrdila veľká účasť domácich aj zahraničných návštevníkov. Naši žiaci mali opäť možnosť predviesť svoje zručnosti, šikovnosť v plánovaní aj organizovaní tak veľkého podujatia. Dovidenia o rok na akcii Chlebom a vínom 2016.

     Duchovné cvičenia   25. - 27. 08. 2015

„Škola modlitby“ a „škola kresťanskej ľudskosti“ Zamestnanci Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta sa v dňoch 25. – 27. augusta 2015 zúčastnili duchovných cvičení, ktoré boli aj pre tých, ktorí sami vyučujú „školou“, kde učiteľom je sám Boh, ktorý sa prihovára človeku cez Sväté písmo, cez modlitbu i cez brata. V prvý deň 39 účastníkov duchovných cvičení navštívilo pútnické miesto Ľutinu. Táto mariánska svätyňa je miestom, kde Boh prehovára do srdca, kde On koná, preto duchovný správca školy, o. Cyril Jančišin ml., ktorý viedol duchovné cvičenia, vyzval všetkých prítomných počas svätej liturgie slávenej v Bazilike minor, aby si „nechali pretvoriť srdce Bohom, aby v pokore prijali Božiu autoritu, ktorá má moc konať v našich životoch i v životoch žiakov, ktorých máme na starosti.“ Novootvorenou Cestou svetla, ktorá spája baziliku s mariánskou horou sa pútnici presunuli do kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, kde sa krátko pomodlili. V ďalších dňoch sa program duchovných cvičení odohrával na Sigorde, v Centre pre rodinu. O. Cyril Jančišin pozval zamestnancov do „školy modlitby“ a „školy kresťanskej ľudskosti“, čo sú dva dôležité rozmery každej duchovnosti kresťana (porov. Mk 12, 28-30). O. Teodor Šangrik si pripravil prednášku o modlitbe Pána – Otče náš. Duchovné zamyslenia, workshop s textami Pápeža Františka a spoločná modlitba sa dopĺňali aj chvíľami spoločného posedenia pri večernom táboráku, túrou či futbalom. Duchovné cvičenia spojené s chvíľami oddychu tak dopomohli stmeliť kolektív, spoznať nových zamestnancov a začať tak nový školský rok s predsavzatiami a konkrétnymi návodmi, ako byť čoraz viac autentickým kresťanom. Na cirkevnej škole, tak ako v každom inom prostredí, kde Cirkev chce hlásať svoje radostné posolstvo Evanjelia, je potrebné predovšetkým stretnúť svedkov Kristovej lásky – kresťanov, ktorí žijú svoju vieru. Pre zamestnancov, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení na Sigorde, o. Cyril Jančišin pripravil prednášku v školskej kaplnke, v pondelok 31. augusta, aby tak každý zo zamestnancov mohol vykročiť do nového školského roka spoločným duchovným povzbudením.

MAINPRAVE

© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov