Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov   

 
Datum Cas Meniny MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Nepojmenovaný dokument
MENU-TOP Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

main-stred-uvod-2

AKTUALITY

     Záver školského roka 2014_2015   29. 06. 2015

So školským rokom 2014/2015 sme sa lúčili 29.6.2015. Kedy po odovzdaní vysvedčení na triednických hodinách sme sa presunuli do chrámu, kde sme slávili slávnostnú sv. liturgiu za účasti vladyku Milana. Na sv. liturgii sme sa zišli všetci z troch cirkevných škôl v Trebišove a slávili sme ju teda spoločne so žiakmi a zamestnancami Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Po sv. liturgii poďakoval riaditeľ školského úradu o. Orenič za dlhoročnú a svedomitú prácu nášmu kolegovi – zástupcovi pre praktické vyučovanie Ing. Jánovi Verbovi, ktorý odchádza do dôchodku. Slávnostný obed sa konal v našej reštaurácii Mladosť, po ktorom nás zaujala najmä forma prezentovanie a ponuky dezertov priamo zo stola. Túto netradičnú formu pripravili hostia z Poľska – šéfkuchár hotela BlueDimond a zástupca našej družobnej školy v Rzeszowe. Všetkým našim žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané, oddychové a príjemné chvíle počas letných prázdnin.

     Projekt - Zdravie na tanieri z našej biozáhrady   december 2014 - jún 2015

Od decembra 2014 do júna 2015 prebiehal na našej škole projekt „Zdravie na tanieri z našej biozáhrady“, ktorý bol zameraný na propagáciu zdravej výživy a na zlepšenie stravovacích návykov žiakov. Žiaci sa zapojili do projektových aktivít, ktoré prebiehali v troch úrovniach – zbieranie informácií, poznatkov, skúseností a rád na realizáciu aktivít projektu. Ďalej žiaci založili biozáhradku, v ktorej ošetrujú plodiny bez použitia chemických prostriedkov. Žiaci založili vlastnú reštauráciu, v ktorej sa naučili správne spracovávať suroviny, aby sa zachovali ich výživné hodnoty. Žiaci vytvorili svoje vlastné recepty, podľa, ktorých pripravovali vynikajúce zdravé jedlá a pokrmy. Zdravú výživu a zdravý životný štýl žiaci propagovali aj prostredníctvom internetu, celoškolského podujatia určeného pre širokú verejnosť. Opäť sme sa presvedčili, že takáto forma vyučovania žiakov zaujíma, že majú radi vyučovanie, ktoré dáva priestor kreativite, tvorivosti, pri ktorom môžu zdokonaľovať svoje nadobudnuté vedomosti a zdokonaľovať aj zručnosti. Projekt „Zdravie na tanieri z našej biozáhrady“ bol podporený z grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

     Turistický krúžok   2. polrok 2014-2015

Koniec kalendárneho roka je príležitosťou na bilancovanie pracovných výsledkov, na konci školského roka sa vyhodnocujú výsledky v školách. Aj turisti našej školy si zaspomínali na miesta, ktoré v druhom polroku navštívili.

Prvou bola vychádzka ešte zimnou prírodou vo februári zo Zemplínskej Teplice na neďaleký kopec v Slanských vrchoch Maliniak. V chladnom, ale slnečnom počasí dobre padlo potúlať sa prírodou.

V marci si väčšina z nás vyšla na vychádzku dokonca dva krát. Raz sme prešli z dediny Brezina okolo jazera Izra k miestu nazývaného Čatorňa, ktoré je zároveň štátnou hranicou s Maďarskou republikou. O dva týždne neskôr sme vystúpili k zrúcaninám Jasenovského hradu, ktorý je situovaný v blízkosti mesta Humenné. Bolo to práve v čase kvitnutia prvých jarných kvietkov. Snežienok bol plný les a vytvárali až sviatočnú atmosféru.

V apríli sme boli na exkurzii v kláštore premonštrátov v Jasove, navštívili sme Jasovskú jaskyňu a absolvovali náučný turistický chodník okolo Jasova. Okrem estetických zážitkov sme si priniesli aj vedomosti z histórie kláštora.

Máj už takmer tradične patrí vychádzke pod názvom Z Polianky do Polianky, ktorá začína na Dargovskom priesmyku vzdaním úcty pamiatke vojakom padlým v bojoch druhej svetovej vojny. Trasa pochodu bola síce dlhá a miestami náročná, ale v spoločnosti milých ľudí sa kráčalo ľahko.

Vyšné Ružbachy sme si nechali na koniec roka ako bonbónik na vychutnanie. Trojdňový výlet sme strávili vychádzkami do blízkeho okolia, ale navštívili sme aj Červený kláštor a splavili Dunajec. Dobrá partia ľudí si dokázala urobiť veselý program aj večer na prenajatej chate.

Druhý polrok z pohľadu turistického krúžku sa vydaril, bol programovo pestrý. Tešíme sa na jesenné aktivity.

     Festival Vína a medu   20. - 21. 06. 2015

V Spišskej Kapitule sa v dňoch 20. – 21. 6. 2015 konal 6. ročník Festivalu vína a medu - Via Regia. Žiaci našej školy, odboru hotelová akadémia v zložení René Čičatko, Martin Matta – IV.H a Maroš Jožiov, Roman Varguška, Natália Svítilová, Lívia Šoltésová – I.H, opäť nesklamali a reprezentovali školu, svoje zručnosti a vedomosti ako aj odbor, na tomto podujatí. Pomáhali pri prípravných prácach, obsluhovali hostí v hoteli Kapitula, počas podujatia predávali včelárske produkty a víno. Propagovali svoj región, zvlášť tokajské vína, o ktorých poskytovali návštevníkom množstvo zaujímavých informácií.

Veľkú odozvu medzi návštevníkmi mala aj ochutnávka tokajských vín z produkcie Zlatý strapec Viničky. Veľkú návštevnosť nepokazilo ani daždivé počasie. Dokonca sem zavítali aj autobusy s turistami z Tatranskej Lomnice či Užhorodu. Jedinečným zážitkom bola ukážka grilovania v tzv. tandire, čo je akási veľká hlinená nádoba s pokrievkou, na dno ktorej sa naloží uhlie a na rošte sa grilujú špeciality v uzavretej nádobe. Zároveň tandir slúži aj ako ohrevné teleso na terasách.

Festival vína a medu nemá prezentovať len výrobky, má zároveň spájať subjekty snažiace sa o rozvoj tohto územia v oblasti cestovného ruchu. Tento unikátny projekt spája jedinečné miesta v regióne, ktoré našli spoločné prvky pre prezentáciu gastronomického, prírodného, historického, kultúrneho a religiózneho potenciálu. Festival prináša verejnosti zároveň informácie a poznávaciu trasu historickej vínnej cesty Via Regia/Seredné (Ukrajina) – Spišská Kapitula a spája významné hodnoty gastronomického a vínneho turizmu, historického a kultúrneho dedičstva i jedinečných prírodných krás na Spiši. Do budúcnosti plánujeme naďalej rozvíjať spoluprácu s riaditeľom združenia FEMAN Ing. Eduardom Burašom a v rámci budúceho ročníka rozšírime ponuku o stánky propagujúce cestovný ruch na Dolnom Zemplíne. Zároveň sa môžete pripraviť aj na prezentáciu a zážitkovú kuchyňu v prevedení žiakov našej školy, v podobe grilovania a flambovania. Ďakujem všetkým zúčastneným za spoluprácu a zážitok!

     Exkurzia - Tatravagónka, a.s   19. 06. 2015

Tatravagónka a.s. je najväčší strojársky podnik v trebišovskom okrese. Nie je to samostatný podnik, ale je to len pobočka akciovej spoločnosti Tatravagónka Poprad. Jeho výrobný plán spočíva vo výrobe nákladných vagónov.

Dňa 19.06. 2015 sa žiaci prvého a druhého ročníka odboru – strojný mechanik – zúčastnili exkurzie v spomínanej akciovej spoločnosti. Počas viac než dvoch hodín prešli každým pracoviskom za účasti odborného sprievodcu. Prezreli si skladovanie materiálu, následné delenie pálením – sledovali výrobu dielcov na vagón pomocou pálenia plazmou a laserom. V ďalšej hale sa oboznámili s výstredníkovými lismi, ktoré slúžia na ohýbanie plechov a pozreli si aj „obrobňu“, kde sa vyrábajú dielce sústružením a frézovaním. Na každom pracovisku sa pýtali na jednotlivé technológie, ktoré ich zaujali.

Veľký dojem na žiakov urobili nové haly – tryskacia hala a hala povrchových úprav. V praxi videli to, čo sa učili na hodine technológie. V montážnej hale sledovali prácu zváračov a pracovníka, ktorý kontroloval zvary. Zaujalo ich to, pretože sa tam dozvedeli o nových metódach kontroly zvarov akou je magnetická metóda, penetračná metóda a ultrazvuková. Mohli sami vyskúšať jednotlivé metódy na konkrétnych zvaroch.

V poslednej hale si prezreli ako sa skúšajú brzdy na novom vagóne, predtým než vagón opustí výrobný podnik.

Žiaci si účasť v Tatravagónke veľmi pochvaľovali. Hovorili, že konečne na vlastné oči videli to, čo si na vyučovacej hodine len predstavovali. S exkurziou boli veľmi spokojní a boli by radi keby takýchto podnetných exkurzii bolo viac.

Ing. Valéria Janošková

     Záverečné skúšky   16. - 18. 06. 2015

Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba sa konali v dňoch 16. – 18. júna 2015. Počas týchto dní žiaci prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Žiaci počas záverečných skúšok preukázali znalosti, schopnosti, spoľahlivosť a obratnosť. K absolvovaniu štúdia na našej škole všetkým žiakom blahoželáme, a prajeme im v pracovnom živote mnoho úspechov.

     Exkurzia - hotel Mousson   15. 06. 2015

Dňa 15. júna 2015 sa uskutočnila exkurzia v hoteli Mousson v Michalovciach. Exkurzia bola určená pre žiakov I.H triedy odboru Hotelová akadémia. Cieľom bolo overenie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré si žiaci mohli overiť v praxi. V hoteli si žiaci so záujmom prezreli všetky priestory, vrátane wellness centra. Oboznámili sa s ubytovacím a najmä stravovacím úsekom, spôsobom obsluhy, s pripravovaním spoločenských akcií. Po ukončení prehliadky hotela žiaci navštívili aj kaviareň Monaco a mali možnosť vyskúšať rýchle formy občerstvenia v OC Zemplín. Exkurzia žiakov veľmi zaujala a veríme, že zanechala veľa dôležitých a zaujímavých poznatkov.

     Lúčenie pred záverečnými skúškami   10. 06. 2015

Rozlúčka so žiakmi pred záverečnými skúškami sa konala 10.6.2015. Lúčili sa žiaci odborov Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský a žiaci odboru Strojárska výroba. V úvode sa prihovorila zástupkyňa žiakov, ktorí sa lúčili. Následne mal príhovor riaditeľ školy, ktorý odmenil žiakov za ich vzdelávacie výsledky, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy počas štúdia. Súčasťou rozlúčky, ktorá bola tentokrát na školskom dvore, bolo aj vyhodnotenie podujatia LOGOS 2015. Zástupca školy vyhlásil a odmenil víťazov podujatia a odovzdal členom tímov hodnotné ceny. Potom sa lúčiacim žiakom prihovoril duchovný správca školy o. Cyril, povzbudil žiakov do náročných dní spojených s učením sa a absolvovaním záverečných skúšok a v závere rozlúčky aj zaspieval vlastnú pieseň. Žiakom prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na záverečných skúškach a úspešný štart do pracovného života.

     Posvätenie kaplnky   04. 06. 2015

4.6.2015 sa konala na školskom dvore sv. liturgia za účasti vladyku Milana, riaditeľa školského úradu o. Petra Oreniča a pozvaných hostí. Počas sv. liturgie, ktorú slúžil a slovom v homílii povzbudil ducha vladyka Milan, spieval jednotlivé časti Zbor sv. Jozafáta so živou kapelou pod vedením o. Cyrila Jančišina. Po záverečnom požehnaní sa posvätila vynovená školská kaplnka sv. Jozafáta a taktiež aj nová konferenčná sála a ubytovacie priestory. Veríme, že školská kaplnka sa tak odteraz stane základňou duchovného života na škole a slúžiť bude pre mnohých žiakov aj zamestnancov školy.

     Deň zdravej výživy   03. 06. 2015

,,Jedzte zdravo, život pôjde hravo“ práve aj tento slogan bol jedným z dôvodov, prečo podporovať našich učiteľov, žiakov, aby sa zdravo stravovali. So zdravou výživou skutočne život ide hravo, a preto sa skupinka našich končiacich tretiakov v spolupráci s prvákmi odboru hostinský, hostinská pod vedením Mgr. Pavla Fedáka rozhodla 03.06.2015 pripraviť deň zdravej výživy. Tretiaci sa postarali o skvelý zdravý obed: Karfiolová krémová polievka s domácim pestom a ako hlavný chod Chilli rizoto so zelenou špargľou. O príjemnú atmosféru, krásne prestieranie a prezentáciu zdravých surovín a kníh, či letákov sa postarali prváci. Ohlasy v našej fiktívnej reštaurácii boli vynikajúce, naši zákazníci odchádzali sýti a spokojní, čo bolo aj dôvodom našej spokojnosti a pokračovať v takýchto projektoch aj naďalej. Všetkým našim hosťom ďakujeme.

Poďakovanie patrí aj žiakom za skvelú prípravu:

3.C – Gabriela Fedáková, Katarína Tóthová, Jitka Pethoová, Mariana Dandášová, Petronela Maďarová

1.C - Ľubomíra Bieščadová, Richard Pribula, Ján Floriančík

Podujatie bolo podporené z grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

     Súvislá odborná prax v Poľsku 2015   máj 2015

V máji 2015 absolvovali štyria žiaci odboru hotelová akadémia súvislú odbornú prax v ubytovacích a stravovacích zariadeniach v Poľsku v meste Rzeszów, značnú časť praxe vykonávali v hoteli svetoznámej a uznávanej značky - Hilton Garden Inn. Počas praxe nadobudli mnohé zručnosti pri príprave jedál a organizovaní spoločenských podujatí a rôznych firemných akcií. Žiaci počas praxe pripravovali konferenčnú sálu na rôzne akcie, organizovali a zabezpečovali bankety, pripravovali jedlá a obsluhovali počas podujatí. Okrem zdokonaľovania sa a nadobúdaní zručností sa zoznamovali aj s miestnou kultúrou, tradíciami a rovnako aj s miestnou kuchyňou. Žiaci túto skúsenosť zahraničnej praxe hodnotia veľmi pozitívne, spoznali tak nové miesta, nových ľudí, no najmä naučili sa žiť a pracovať samostatne a so zodpovedným prístupom v novom prostredí.

     Otvorenie veže 2015   30. 05. 2015

V sobotu, 30. mája 2015 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike J.E. Alexandra Wittwera, riaditeľa Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR Ivana Ivančina, zástupcov Košického samosprávneho kraja a Združenia Tokajská vínna cesta v obci Malá Tŕňa došlo k slávnostnému otvoreniu a rozsvieteniu novej dominanty Vinohradníckej oblasti Tokaj – 12-metrovej jedinečnej vyhliadkovej veže v tvare dreveného suda. Počas celého sobotňajšieho dňa však v obciach Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky prebiehali tradičné oslavy svätého Urbana. Nechýbali ochutnávky vína, ľudové remeslá a folklórna hudba. Súčasťou programu bolo aj uvedenie knihy Tokaj na tanieri a vyvrcholením po zotmení, teda približne o 20.30 h rozsvietenie novej dominanty. Jedinečným zážitkom v rámci vysvietenia bol tanec na šáloch akrobatky, ktorá sa spúšťala z veže. Podujatie Tokaj je len jeden je súčasťou rovnomenného projektu, v rámci ktorého sa za viac ako 1,2 milióna eur z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce rozvíja vínny turizmus v oblasti Tokaj. Cieľom projektu je, aby sa značka vína z tohto regiónu preniesla aj na iné tradičné produkty, aby sa rozšírila ich ponuka pre návštevníkov regiónu. Snahou je aj rozšírenie a zlepšenie tunajších služieb, aby návštevníci po kúpe alebo ochutnávke vín hneď neodchádzali, ale ostali, precítili atmosféru vinárskeho regiónu a objavili aj kultúrne, prírodné a historické bohatstvo Tokaja. Naša škola ako spoluorganizátor a člen Združenia TVC úzko spolupracovala pri zabezpečení tohto podujatia a okrem iného pripravila zlatý klinec a vyvrcholenie programu, raut pre pozvaných významných hostí. Raut sa uskutočnil vo večerných hodinách, hneď po vysvietení a slávnostnom otvorení veže v jej blízkosti v poľovníckom domčeku. Výzdoba sa niesla v duchu vintage, nechýbali tradičné materiály, množstvo kvetov a ochotní ľudia, ktorí so zápalom chystali týždne predtým túto významnú udalosť. Veľký kus práce odviedli naše majsterky – krajčírky, pani Bodoghová, Surmajová a Vaďaková ktoré šili obrusy, štýlové oblečenie pre obsluhujúci personál, či suveníry vo forme voňavých vankúšikov. Majsterky – cukrárky, pani Mihalková a Ujhelyiová pripravili grilážové karamelky, po ktorých ako po suveníroch bol veľký dopyt. Pani majsterke Helene Dubjakovej patrí poklona a právom prívlastok školskej pernikárky za jedinečné perníčky vo forme vínneho suda. Ponúkané jedlá tvorili špecifický výber jedál z krstenej novej knihy o gastrošpecialitách a úzko korešpondovali s témou podujatia. Ponuku tvorili jedlá studenej aj teplej kuchyne ako napríklad pečené údené rebierka s klobásou, jaternice, domáca slaninka, paprikový bôčik, tlačenka, škvarky, pečené kačacie stehná, lokše, dusená kapusta, plnená kapusta, halászlé, zabíjačkové mäso s kapustou a pod. Tieto pochúťky vhodne dopĺňali múčne jedlá známe aj menej známe ako sú čeregy, hrubé lokše, kysnuté koláče. Všetky pokrmy boli vkusne podávané na tradičnom inventári. Hostia jedlá konzumovali v exteriéri domčeka, na dvore, kde osvetlenie tvorilo len svetlo sviečok a horiace ohne v okolí dvora. Jedinečnú atmosféru dodával sláčikový orchester. Vysokú úroveň tejto akcie zabezpečila naša reštaurácia Mladosť pod vedením majstrov odborného výcviku Lenky Kolesárovej a Pavla Fedáka a vedúcej reštaurácie pani Terky Nagyovej. Bez prípravy v školskej kuchyni by však táto ponuka nebola na stoloch, preto osobitne veľká vďaka patrí našim majstrom odborného výcviku a kuchárom – Soni Polanskej, Peťovi Piptovi a Eve Tkáčovej ako aj prevádzkarkam Miriam Iľkovej a Michaele Uhrinovej, ktorí vytvorili tieto jedinečné špeciality a opätovne potvrdili svoju profesionalitu najvyššieho stupňa. Raut, odohrávajúci sa v poľovníckom domčeku, by však nebol bez predošlej úpravy interiéru. O vkusné prevedenie prác ako je úprava stien, maľovanie, oprava stropu, podlahy sa pričinili opäť majstri odborného výcviku so svojimi žiakmi pod vedením Michala Škulku, Martina Hrubovského a Františka Bugoša. Všetkým ostatným zamestnancom ako sú šoféri, náš pán údržbár, ostatným zamestnancom, ale aj partnerom našej školy, ktorí prispeli k úspešnému zavŕšeniu tejto akcie patrí veľká vďaka. Sme radi, že naša škola opäť potvrdila svoju profesionalitu, flexibilitu, spoluprácu prejavujúcu sa v organizácii práce a komunikácii na serióznej a vysokej úrovni.

     Krst knihy 2015   30. 05. 2015

„Na Tokaji Vám ponúkame jedinečné špeciality, typické pre jednotlivé obce, ktorých príprava je jednoduchá a chuťovo delikátna. Poddajte sa jedinečnej harmónii chutí a vôní Tokaja v spojitosti s atmosférou najkrajších miest regiónu. Pripravte si aj Vy v pohodlí svojho domova jednoduché, no chuťovo výnimočné špeciality. Vychutnajte si ich s dúškom tokajského a zaspomínajte si na miesta kde sa história a krása prírody, spojila v jedno, aby vytvorila Vinohradnícku oblasť Tokaj.“ Toto je úryvok z publikácie Tokaj na tanieri, ktorej autorkou je naša kolegyňa Martina Tirpáková. Kniha bola vydaná v súvislosti s projektom Tokaj je len jeden a slávnostne pokrstená v rámci tradičných osláv svätého Urbana v sobotu 30. mája 2015 o 17:00 hod. za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Alexandra Wittwera, riaditeľa Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR Ivana Ivančina, zástupcov Košického samosprávneho kraja a Združenia Tokajská vínna cesta. Súčasťou veľkolepej akcie bolo aj otvorenie vyhliadkovej veže za obcou Malá Tŕňa. Kniha popisuje 25 zastávok po vinohradníckej oblasti Tokaj. Cesta za putovaním po gastrošpecialitách sa začína v Trebišove, mesto je bránou do Tokaja a poslednou zastávkou je Slovenské Nové Mesto. Tu však cesta nekončí, pretože Tokaj je bez hraníc...... Každej zastávke je pridelené jedlo, ktoré s tou danou lokalitou súvisí. V knihe je popis spôsobu ťažkého života našich starých rodičov, ale aj veselých udalostí ako je svadba, či zabíjačka. Špeciality sú výlučne z nášho regiónu, suroviny predstavujú bohatstvo našich záhrad a receptúry veľmi jednoduchým spôsobom poskytujú návod na prípravu. V publikácii sa teda dočítate o najvýznamnejších turistických lokalitách nášho regiónu, dozviete sa o tom ako fungoval všedný, ale aj sviatočný deň našich predkov, niečo chutné, regionálne si navaríte a pridanú hodnotu predstavujú tokajské vína, ktoré sú zvlášť priradené k jednotlivým jedlám, tak, aby ste mali čo najväčší gurmánsky zážitok.

     Súťaž v Poľsku – EKOGALA 2015   29. - 30. 05. 2015

V dňoch 29. a 30. 5. 2015 sa uskutočnil jubilejný 10. Ročník prestížnej súťaže EKOGALA v Poľsku. Témou tohtoročnej súťaže bola bravčová panenka. Povinné suroviny, ktoré museli obsahovať jednotlivé pokrmy boli: zeler - koreň, čokoláda, exotické kôstkové ovocie a výlučne iba prírodné suroviny a produkty, bez konzervačných látok. Našu školu reprezentovali žiaci Damián Ranič (III.H) a Dominik Sabo (I.H). Obaja pripravovali pohánku s bryndzou, zelerom a bylinkami, chutney z manga a bravčovú panenku s bylinkovou krustou. V silnej konkurencii 15 zúčastnených tímov síce nezískali pódiové umiestnenie, obsadili výborné 4. miesto. Získali však cenné, praktické skúsenosti a obohatili svoje poznanie pri príprave zdravého jedla v rámci novej, modernej, ľahkej kuchyne. Chlapcom patrí vďaka za dôstojnú reprezentáciu školy a veríme, že cenné skúsenosti zo súťaže budú prínosom v odbore, ktorý študujú. Rovnako veľká vďaka patrí majsterke odborného výcviku Bc. Emílii Capíkovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala.

     Výlet Poľsko 2015   22. - 23. 05. 2015

„Objav s nami krásy Slovenska a Poľska“, v duchu tohto motta sa žiaci a učitelia zúčastnili v dňoch 22.-23. mája 2015 autobusového zájazdu do družobnej školy v Poľsku. Cestovný plán bol obohatený o zastávky na oboch stranách štátov. Drevený chrám v obci Ladomírová, sv. Ján z Dukly v meste Dukla, Krosno – múzeum skla, Rzeszów - družobná škola a Bochnia – soľná jaskyňa, či Ľubovniansky hrad, to sú miesta ktoré navštívili. Nechýbalo ani športové popoludnie v Rzeszówe, keď si svoje futbalové sily zmerali družstvo partnerskej školy, a dve družstvá, učiteľov a žiakov našej školy. Program bol teda bohatý a všetci účastníci školského zájazdu sa vrátili spokojní a plní zážitkov.

     Exkurzia hotely Tatry 2015   19. 05. 2015

Grand hotel Bellevue **** v Hornom Smokovci, Grandhotel Praha**** v Tatranskej Lomnici a Hotel Patria **** na Štrbskom Plese boli cieľom našej exkurzie, ktorú sme absolvovali 19. mája 2015 so žiakmi odborov hostinský, hostinský, hotelová akadémia a spoločné stravovanie. Počasie nám prialo a tak sme sa okrem prehliadky a odborného výkladu manažérov týchto hotelov pokochali krásou okolitej prírody a ochutnali tradičné jedlá tunajšej gastronómie. Veľká vďaka za organizáciu celej exkurzie patrí pani učiteľke Bc. Zdenke Serbinovej.

     Súťaž kaderníkov Nové Zámky   17. 05. 2015

Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky Slovenska zorganizovalo 17. mája 2015 v Nových Zámkoch Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe s medzinárodnou účasťou. Súťaže kaderníkov sa zúčastnili aj naši žiaci – Jaroslav Neckár z II. B so svojou modelkou Ruženou Hoľanovou a Nikola Bambuchová z III.B s modelkou Simonou Cilyovou. Pod vedením majsteriek odborného výcviku p. M. Gergelyovej a p. S. Tomovej sa na vystúpenie svedomito pripravovali a výsledok sa dostavil: Nikola sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Trendový strih a získala peknú cenu. Jaro tvoril denný a večerný účes v Dámskej kategórii a aj keď na stupni víťazov nestál, jeho práce boli naozaj vydarené. Súťažiacim a ich modelkám za reprezentáciu školy ďakujeme.

     Lúčenie s maturantmi 2014/2015   15. 05. 2015

Rozlúčka s maturantmi pred odchodom na akademický týždeň sa konala 15.05.2015. Na akademický týždeň odchádzali žiaci odborov Hotelová akadémia a Spoločné stravovanie. Po príhovoroch zástupcu žiakov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy, v ktorých bolo počuť slová vďaky, želania úspechov na maturitách ale i v živote boli najlepší študenti odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali hodnotné darčeky. Maturantom prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na maturitných skúškach a úspešný štart do pracovného života, alebo života na vysokej škole.

     LOGOS 2015   07. 05. 2015

LOGOS (Lojalita, Objavy, Gastronómia, Obchod, Služby).

Pod týmto názvom sa konalo už po štvrtý-krát podujatie, na ktorom žiaci jednotlivých odborov prezentovali svoje zručnosti, predviedli svoju kreativitu, organizačné schopnosti a zodpovedný prístup. Tento rok sa do súťaže o najlepšiu prezentáciu odboru zapojilo desať tímov. Ponúkali a poskytovali opäť vynikajúce produkty a služby, od varenia vynikajúcich guľášov, ponuky úžasných hot-dogov, hamburgerov, či toastov, cez miešané nápoje až po krásne a sladké dobroty. Ponúkali aj služby kaderníctva - tvarovanie denného účesu, žehlenie a farbenie vlasov. Porota aj tento rok mala ťažkú úlohu vybrať ten najlepší tím. Trojica porotcov vyberala najlepšie družstva podľa zvolených kritérií. Ďakujeme všetkým zúčastneným tímom za ďalšiu vydarenú akciu, rovnako za rady a usmerňovanie ďakujeme mentorom jednotlivých tímov a všetkým návštevníkom, ktorí prispeli k dobrej nálade a k hodnoteniu tímov. Veríme, že LOGOS sa stal už tradičným podujatím plným rôznorodých zážitkov.

     Erasmus + Budapešť   apríl 2015

Žiaci odborov hotelová akadémia a autoopravár-mechanik boli v apríli v hlavnom meste Maďarska a pracovali na pozíciách kuchár, chyžná, recepčný, čašník, oprava podvozkov, kolies, bŕzd, náprav, vzduchotechnika, elektroinštalácia. Žiaci svoju stáž vykonávali v známych podnikoch ako je napríklad luxusná Gundel reštauráci - svetovo známa reštaurácia. Gundel Károly je meno spojené s maďarskou kuchyňou a históriou. On bol ten, čo zaviedol moderné prvky gastronómie do maďarskej kuchyne a podvihol ju tak na svetovú úroveň. Reštaurácia funguje od roku 1894 a navštívili ju svetové osobnosti ako monacký knieža Albert II., Brad Pitt a Angelina Jolie, George Bush, Madonna, Michael Schumacher, OTTO von Habsburg, anglická kráľovná Alžbeta II. 5*St.George hotel – ide o prvý historický boutique hotel v Budapešti situovaný priamo na hradnom vrchu v blízkosti Rybárskej bašty, či samotného hradu. Podľa amerických Sunday Times hotel patrí medzi 100 najlepších hotelov sveta. Prežite históriu v izbách zariadených v empirickom štýle, doprajte si luxus v diamantovom apartmáne s rozmermi 100 m štvorcových, či vychutnajte si delikatesy v hotelovej záhrade sediac na kráľovskej stoličke. Podľa slov šéfkuchára poctite svojou návštevou hotelovú reštauráciu, či vínnu pivnicu a ochutnajte delikatesy maďarskej kuchyne možno práve z rúk našich študentov.

V rámci pobytu žiaci absolvovali množstvo kultúrnych programov ako je napríklad prehliadka jedinej zachovalej nemocnice z druhej svetovej vojny priamo pod hradným vrchom v jaskyni, či navštívili známy Dom teroru. Nezabudnuteľné ostávajú pre nich potulky historickými uličkami mesta, večerný výhľad na osvetlenú Budapešť, prehliadka Baziliky svätého Štefana, či pre nás z malého mestečka, spôsob dopravy metrom, ktorého časť vedie popod rieku Dunaj.

Takéto stáže v trvaní troch týždňov posúvajú myslenie a prístup žiakov na vyššiu úroveň z mnohých dôvodov. Nejde len o samotné overenie si zručností a vedomostí v odbore a ich obohacovanie, ale žiaci mimo rodín, mimo bydliska na vlastnej koží zakúsia aké je to starať sa, mať zodpovednosť nielen sám za seba, ale aj za celú skupinu. Na nezaplatenie sú získané zručnosti v orientácii po veľkom meste, zvládanie mnohých druhov hromadnej dopravy a všeobecná tolerancia v multikultúrnom prostredí.

     Prednáška o zdravej výžive 2015   28. - 28. 04. 2015

Žiaci našej školy sa zúčastnili 28.4.2015 v rámci projektu Zdravie na tanieri z našej biozáhrady seminára o zdravej výžive, ktorý viedol Mgr. Pavol Fedák. Počas seminára sa žiaci dozvedeli dôležité fakty o zdravých potravinách a ich príprave a o takom spôsobe prípravy jedál a pokrmov z ovocia a zeleniny, aby sa čo najviac zachovali ich výživné hodnoty. Žiaci okrem teoretických poznatkov mohli priamo sledovať prípravu jedál zo zdravých surovín a ochutnať vynikajúce pokrmy, ktoré Mgr. Fedák pripravil. Že žiakom takáto moderná a zdravá forma stravovania chutila svedčali ich pochvalné slová a prázdne taniere. Podujatie bolo podporené z grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

     Praktická časť maturitnej skúšky   23. - 24. 04. 2015

23. a 24. apríla urobili piataci hotelovej akadémie ďalší krok k ukončeniu štúdia na našej škole. Konala sa praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Zatiaľ čo štvrtkový deň patril výpočtom a administratívnym prácam, v piatok sa muselo pätnásť žiakov obracať v rôznych činnostiach od základných funkcií vykonávaných v hoteli až po tú najvyššiu – manažérsku. V novej kongresovej hale a kuchyni žiaci preukázali svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti pri príprave recepcie. Recepcia spojená s odbornými prednáškami na tému „Trendy v gastronómii v roku 2015“ sa konala v popoludňajších hodinách. Po príhovore riaditeľa školy si žiaci pripravili prezentácie o zdravej výžive, zaujímavou prednáškou prispel aj Mgr. Pavol Fedák, ktorého si žiaci prizvali, ako odborníka na zdravú výživu. Poslucháčmi a degustátormi boli rodičia, známi a kamaráti žiakov. Zodpovedný prístup žiakov k príprave ich prvého veľkého podujatia sa zúročil v pochvalných reakciách pozvaných hostí, ale aj v dobrom hodnotení maturitnej komisie.

     ROZHODUJ O EURÓPE   14. 4. 2015

Dňa 14.4.2015 sa v nových priestoroch – Kongresovej sále Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove konal seminár o fungovaní Európskej únie.

Projekt pod názvom „Rozhoduj o Európe“ bol zameraný predovšetkým na informovanie študentov stredných škôl o Európskej únii ako i záujmu zúčastnených o proces európskej integrácie. Skladal sa z dvoch častí – seminára pre študentov a simulácie Rady EÚ. Seminára sa zúčastnilo štyridsať študentov zo siedmich škôl z vybraných okresov – Trebišov, Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Košice a Košice okolie. Cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu. Praktická ukážka simulácie rozhodovania inštitúcie EÚ mladým ľuďom (študentom) umožnila lepšie pochopiť komplikovanosť demokratického zriadenia a jeho fungovania na európskej úrovni.

V závere seminára lektori upozornili študentov, že stretnutie účastníkov jednotlivých seminárov sa bude konať v dňoch. 15. – 19. Júna 2015 v Trenčianskych Tepliciach.

     KVETNÝ VÍKEND   28. - 29. 3. 2015

Mladí Košickej eparchie prežili tohtoročný Kvetný víkend (28. - 29. marca 2015) v priestoroch našej školy. Celý tento víkend sa niesol v duchu blahoslavenstva: „Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). Tieto slová postupne spoznávali z rôznych pohľadov. Svojimi slovami mladých obohatili o. Miroslav Pohár, o. Štefan Paločko, ktorí im pripomenul, že nás Boh miluje bez podmienok. V sobotu mladých k čistote srdca pozvali o. Marko Durlák i vladyka Milan Lach, ktorý zdôraznil dôležitosť miernosti a povzbudil ich k aktívnemu životu mladých kresťanov, lebo sú budúcnosťou našej cirkvi. Čistú lásku medzi mužom a ženou priblížili manželia Kucharčíkovci aj o. Ivan Molčányi. Víkend mladých nebol len o prednáškach. Bol tiež plný modlitby i workshopov, počas ktorých sa prehĺbili v chápaní čistoty. Sr. Blažeja ukázala mladým, ako môže vyzerať čistota v umení, Jozef Palaščák vniesol viac svetla do otázok súvisiacich s čistotou slova, čistotu v hudbe už počas liturgie zmierenia, ale aj v rámci workshopu priblížila Dominika Gurbaľová a manželia Kucharčíkovci poukázali na prepojenie čistoty a lásky. Oba večery boli zakončené hudobno-modlitbovými vystúpeniami. V piatok Krížovou cestou očami apoštola Petra, sprevádzanú tieňovým divadlom, v réžii bohosloveckej skupinou Anastasis. Sobotný večer patril svedectvám mladých manželských párov o ich prežívaní predmanželskej čistoty a skupine G.O.D.S spievajúcej americký gospel. Aj tento čas upevnil mladých v tom, že čistota sa spája s radosťou a že žiť čisto sa oplatí.

     CASSOVIA CUP   24. 03.2015

Aj v tomto roku, ako každý rok sme sa rozhodli zúčastniť sa na barmanskej súťaže Cassovia Cup 2015. Bol to už IX. ročník tejto skvelej súťaže, kde si žiaci hotelových akadémií a spoločného stravovania zmerali sily v miešaní drinkov. Našu školu reprezentovali žiaci Gyongyi Némethová z 3.H a Peter Kováč z 1.T, ktorých na súťaž pripravili Mgr. Pavol Fedák a Bc. Emília Capíkova. V prvý deň sa konali písomné testy. Testy boli náročné, ale aj napriek náročnosti našich reprezentantov nevyľakali a umiestnili sa na vyšších pozíciách. V druhý deň sa konala praktická časť a to samotné miešanie nápojov. Opäť naši reprezentanti nedali najavo strach a šli priamo do boja. A oplatilo sa. Tento boj nám priniesol 1. miesto. Obom našim reprezentantom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     ODBORNÁ STÁŽ UČITEĽOV V MILÁNE, TALIANSKO   4. - 17. 3. 2015

V dňoch 04.03. – 17.03.2015 sa skupina šiestich učiteľov a majstrov odborného výcviku zúčastnila na projekte, v ktorom úlohou bolo spoznávať kultúru, históriu a hlavne gastronómiu a prácu v odbore spoločenské stravovanie, hotelierstvo v druhom najväčšom meste v Taliansku – Miláno. Na začiatku stáže nám bola predstavená a charakterizovaná odborná škola CFPA DI CASARGO s odbormi kuchár, čašník, barman, cukrár, ktorá spolu s odbornou školou vo Švajčiarsku sú najlepšie v Európe. Táto škola zaujala svojimi nápadmi, metódou učenia, odbornou teóriou, ale hlavne prakticky. Žiaci sa učia samostatnosti, viac rozmýšľať ekonomicky, spájať teóriu s praxou, byť flexibilní, disciplinovaní, kolegiálni. Aj to sú dôvody prečo si po absolvovaní štúdia nehľadajú zamestnanie, ale zamestnávatelia si hľadajú ich. Ďalšie dni sa už týkali práce. Pracovali a využívali sme svoje znalosti a zručnosti v dvoch uznávaných hoteloch v Miláne, a to Hotel Hilton a Hotel Admiral. Učitelia sa rozdelili na dve skupiny. Každý z učiteľov pracoval na jednom úseku ako barman, chyžná, kuchárka a recepčná. Najväčším zážitkom bolo spoznávať taliansku kuchyňu, chute, pestrosť jedál. Ochutnať jedlá ako sú známe lasagne, cestoviny na niekoľko spôsobov, polievky, ale aj ich vína. Samozrejme spoznať prácu chyžnej, čašníkov na raňajkách, či ako recepčný bolo zaujímavé tiež. Nielen poznávať taliansku kuchyňu bolo našou úlohou, ale aj ich kultúru a históriu. Mali sme možnosť vidieť známe pamiatky ako je Milánsky dom Duomo, Castello Sforzesco, Bazilika Sv. Lorenza, či divadlo La Scala. Taliani si svojich turistov vážia, čoho sme boli svedkami aj v ubytovni, kde sa o nás staral pádre Giovanni, ale aj v reštauráciách, kde nás pohostili skvelými jedlami. Navštíviť Miláno určite odporúčame. Veríme, že poznatky z talianskej kuchyne, kultúry, či histórie využijeme v odbornej príprave našich žiakov, rovnako veríme, že položíme dobré základy pre spoluprácu so školským systémom v Taliansku.

     TURISTICKÝ KRÚŽOK   1. polrok 2014 / 2015

S novým školským rokom začala aj činnosť turistického krúžku. Rôzne pracovné a iné povinnosti spôsobili, že prvú vychádzku turisti absolvovali až koncom októbra. Za prvý cieľ našich výletov sme si zvolili zrúcaninu hradu Brekov. Výstup bol nenáročný, v nádhernom jesennom počasí a s dobrou náladou sa nám kráčalo výborne. Jarka Godová, naša turistka, ktorá aj po maturite zostala krúžku verná, si pre nás pripravila krátky výklad o histórii hradu a pridala aj povesť a pár zaujímavostí. Neskôr sme sa presunuli do mesta Humenné, kde majú priamo v centre skanzen. Bolo zaujímavé navštíviť drevený kostolík, o ktorom správca skanzenu vedel pútavo rozprávať. Pri prehliadke domčekov našich predkov a nahliadnutím do ich vnútra akoby sme sa vrátili do histórie. Mnohí z nás si na niektoré predmety pamätali z detstva, tí mladší ich poznali už len z filmov. Naša novembrová turistická vychádzka sa niesla v duchu piety a pokory. Boli sme zapáliť sviečku v obci Hejce a na vrchu Borsó pri pamätníku vojakom, ktorí zahynuli pri páde lietadla. 19. januára 2006 pri pristávacom manévri medzi obcami Hejce a Telkibánya v Maďarsku narazilo do zalesneného kopca lietadlo so slovenskými príslušníkmi mierových síl KFOR. 42 mladých ľudí zomrelo, prežil len jeden vojak. Výstup z dediny Hejce na kopec tragédie Borsó je zdĺhavý a miestami náročný. Na vlastných nohách sme zistili, že práca záchranárov v tomto prostredí a za vtedajších poveternostných podmienok bola ozaj veľmi náročná. Vychádzkou sme si uctili pamiatku tých, ktorí neprežili, ale súcitíme aj s pozostalými. Veríme, že takáto tragédia sa už nezopakuje. Je už takmer tradíciou, že v decembri si plánujeme výstup na Lazy. Nenechali sme si ho ujsť ani v túto zimu a už po štvrtý krát sme deň pred Silvestrom túto túru absolvovali. V tichu zimnej a zasneženej prírody, v chladnom, ale zväčša slnečnom počasí sme si výstup aj tento rok vychutnali. Výhľad na Vysoké Tatry nám síce zakryli mraky, ale to nevadí, na budúci rok sa nám ich určite podarí uvidieť.

Ľ. Smržíková, D. Tóthová

     KOMPRAX   október - december 2014

Začiatkom októbra sa deviati žiaci našej školy - "KOMPRAX lídri" opäť zapojili do programu KOMPRAX, tentokrát do jeho poslednej série víkendových stretnutí. Prvé školenie absolvovali v hoteli Biele Studničky v Dargove. Počas víkendu absolvovali rôzne prednášky, no najmä aktivity podporujúce spoluprácu v skupine. Na ďalších stretnutiach sa s pomocou školiteľov usilovali napísať projekty tak, aby im boli schválené a mohli sa zrealizovať. S nápadmi na jednotlivé projekty a ich aktivity pomáhali mnohí spolužiaci "KOMPRAX lídrov", keďže prispieť k zlepšeniu podmienok na relax, učenie, šport či zábavu je snahou mnohých z nich. Schválené projekty sa realizovali v decembri. Žiaci tak pracovali s drevom, keď vyrábali lavičky do telocvične, či posedenie vonku, naučili sa vyšívať a šiť pri výrobe ekotašiek, športovali a hrali turnaje vo florbale a futbale. Pri všetkých aktivitách sa dobre bavili a získavali rôzne praktické skúsenosti z rôznych oblastí. V konečnom dôsledku je úsilie všetkých odmenené získaním cenných skúseností a zručností s písaním projektov, organizovaním, vedením a spoluprácou medzi žiakmi a získaním mnohých ďalších kompetencií využiteľných v praxi. Veľká vďaka za ochotu zapájať sa do takýchto aktivít, za lojálnosť voči škole, najviac však za snahu a pomoc zo strany žiakov o jej neustále napredovanie.

     Vianočná akcia 18. 12. 2014

III. ročník súťaže vo varení vianočných špecialít...

Pred Vianocami 2014 sme opäť zorganizovali veríme, že už tradičné, milé a veľmi zaujímavé podujatie týkajúce sa varenia vianočných pokrmov. Do súťaže vo varení vianočných špecialít sa tento rok zapojilo 13 tímov, sme radi, že z mnohých našich odborov, dokonca aj tých, ktoré s varením nesúvisia. Ďakujeme všetkým tímom za účasť a naozaj vzorový prístup k takejto forme aktivity na škole. Všetky pripravené pokrmy boli výnimočné svojou chuťou, podľa pochvalných slov žiakov, učiteľov, či majstrov. Sprievodnými aktivitami III. ročníka boli opäť športové hry, najmä florbal, volejbal, súťaž vo vianočnej výzdobe triedy, cvičné kaderníctvo, diskusia na tému UFO s odborníkom a vianočná zabíjačka, na ktorú sa mnohí tešili asi najviac, najmä na hody s ňou súvisiace. Úžasná pečienka na cibuľke, grilované rebierka, mäso, všetky tieto jedlá sme mohli vychutnať už dnes. Samozrejme k zabíjačke patria neodmysliteľne aj tlačenka, jaternice, najmä však klobásy, tieto sme si vychutnali všetci po Vianočnej akadémii. Veľká vďaka všetkým zúčastneným za zodpovednú prácu, za profesionálny prístup, majstrom obrovské ďakujeme za ochotu a skvelo odvedenú robotu na všetkých činnostiach súvisiacich so zabíjačkou. Už teraz sa tešíme na rovnako vydarenú akciu v roku 2015. Vianočná akadémia, ktorá sa konala 18.12. bola očakávaná najmä z dôvodu vyhlásenia výsledkov jednotlivých súťaží. Spev a slovo sprevádzané celou akadémiou len dotvorilo čaro očakávania sviatkov, no aj tak chvíľa, keď sa vyhlasovali výsledky jednotlivých súťaží bola pre mnohých najočakávanejšou. Ocenení boli žiaci III.H za I. miesto v súťaži vo varení vianočných špecialít, žiaci V.H za najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu, žiaci I.T za víťazstvo vo florbalovom turnaji, mnohí žiaci za výborný prospech a dochádzku, za účinkovanie v kultúrnych programoch školy, za aktívnu účasť na rôznych medzinárodných súťažiach, či za výbornú prácu a zručnosť počas barmanského kurzu. Všetkým bolo vyjadrené slovami pána riaditeľa veľké poďakovanie a veríme, že i milá pozornosť potešila. Nech ste všetci tí, ktorí ste v tento deň boli vyzvaní na pódium vzorom pre ostatných, ktorí Vás veríme, budú nasledovať.

     sv. Mikuláš 6. 12. 2014

Ako každý rok, aj tentokrát k nám zavítal sv. Mikuláš a potešil sladkosťami. Rovnako aj deti v detskom domove budú potešené hračkami, ktorých zbierku zorganizovali naši duchovní a Mgr. Fedák.

     Barmanský kurz 5. 12. 2014

V uplynulom týždni prebehol na škole barmanský kurz, sme radi, že tentokrát sa ho zúčastnila veľká skupina študentov. Veríme, že vedomosti, zručnosti a rôzne poznatky, ktoré nadobudli počas kurzu budú zveľaďovať už počas štúdia, na súťažiach a iných podujatiach, do ktorých sa škola zapája. Blahoželáme všetkým účastníkom, novým barmanom našej školy k získaniu hodnotného certifikátu.

     Výročie školy 12. - 13. 11. 2014

90. výročie založenia školy a 10. výročie vzniku cirkevnej školy si v uplynulých dňoch pripomenuli na Cirkevnej strednej odbornej škole svätého Jozafáta v Trebišove. Dvojdňové oslavy sa začali 12. novembra, vo sviatok sv. Jozafáta, patróna školy archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan košický eparcha. Po jej skončení posvätil novopostavený vstupný pavilón školy. Oslavy pokračovali aj na druhý deň slávnostným galaprogramom. S hudobnými a tanečnými číslami sa v ňom predstavili žiaci školy. Žiaci spievali v školskej kapele známe a chytľavé piesne, tancovali latinské tance, spievali ľudovky a tiež predviedli odvážne akrobatické výkony. Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila privítal prítomných hostí medzi, ktorými boli zástupcovia ministerstva školstva, košickej eparchie, predstavitelia mesta i hostia zo škôl v meste ako aj z družobných škôl z ukrajinského mesta Ľvov a poľského Rzeszowa. Prítomní sa potom oboznámili s bohatou históriou školy, jej úspechmi a projektmi, do ktorých bola škola zapojená aj tými, na ktorých sa stále podieľa. V krátkych šotoch potom vystúpili absolventi školy, ktorí sú v súčasnosti úšpesní v odboroch, ktoré vyštudovali. Následne na pódium prišli bývalí zamestnanci, ktorým riaditeľ školy pri tejto príležitosti poďakoval za ich záslužnú prácu a ocenil ich darmi. Po skončení programu na pozvaných hostí čakala slávnostná recepcia v priestoroch zrekonštruovanej školskej reštaurácie Mladosť. Zvyšok večera sa niesol v znamení skvelej zábavy, spevu a tanca. Všetci prítomní si z osláv okrúhleho jubilea Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta odnášali nezabudnuteľný zážitok a spomienky na príjemnú atmosféru osláv.

     Burza informácií 11. 11. 2014

Ani tento rok sa nezaobišiel bez prezentácie stredných škôl na podujatí Burza informácií, ktoré sa konalo už po šiestykrát. Burza sa konala 11. novembra, tento-krát v priestoroch Strednej odbornej školy v Trebišove. Žiaci deviateho ročníka základných škôl v meste a okolí tak mohli vidieť, vyskúšať, ochutnať a informovať sa o štúdiu na strednej škole. Aj tento rok naša škola mala veľkorysý priestor na prezentáciu našich mnohých odborov. Žiaci Hotelovej akadémie predviedli svoje zručnosti vo vyrezávaní ovocia a zeleniny, odbor Hostinský/hostinská sa prezentoval v prestieraní slávnostnej jesennej tabule. Naše kaderníčky ukázali svoje zručnosti pri vytváraní účesov a automechanici pri práci so špecializovaným prístrojom na diagnostikovanie poruchy automobilu. Veľmi chutné dobroty a torty pripravili študenti odboru cukrár. Naše strojárske odbory sa prezentovali svojimi hotovými výrobkami. Sme radi, že aj tento rok mali deviataci v značnej miere záujem o informácie týkajúce sa štúdia na našej škole. Tešíme sa, že sme ich dokázali našou prezentáciou širokej ponuky odborov opäť zaujať.

Mgr. Fedák

     Metodický deň 07. 11. 2014

V piatok 7. novembra sa uskutočnil metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach na našej škole. Účasť bola odporúčaná, prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove. Každý pedagóg obdržal od EŠÚ v Košiciach prihlasovacie heslo, ktorým sa prihlásil na vybranú prednášku v rámci ponuky programu metodického dňa. Metodický deň sa začal archijerejskou sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur. Spolucelebrovali duchovní správcovia škôl, dekan a protobresbyter farnosti o. Seman, riaditeľ EŠÚ v Košiciach – o. Orenič a ostatní prítomní kňazi. Po liturgii nasledovala spoločná prednáška v chráme na tému Zasvätené osoby a ich misia pri rozvoji školstva. Úlohy sa zhostil o. Metod Lukačik, CSsR z kláštora redemptoristov v Michalovciach. V priestoroch školy sa učitelia rozdelili do 6 sekcií podľa tém, ktoré si pripravili: 1. Ako sa nenechať manipulovať médiami – o. Hospodár 2. Ako sa nedostať do vplyvu zla – o. Petričko 3. Zvládanie žiaka a rodiča s agresívnym správaním – p. Wágnerová 4. Aktuálna trestnoprávna problematika mládeže a právna ochrana učiteľa – D. Petričko; právnik na OS v Košiciach 5. Pohybová aktivita a zdravá výživa – M. Chautur, učiteľ CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove 6. Psychohygiena – Jozef Ihnacík – psychológ Veríme, že metodický deň splnil svoj cieľ a bol prínosom do ďalšej pedagogickej činnosti.

     Imatrikulácia 06. 11. 2014

Vo štvrtok 6. 11. 2014 sa v školskej reštaurácií Mladosť uskutočnila imatrikulácia prvákov hotelovej akadémie. Na tento deň sa tešili hlavne žiaci tretieho ročníka, ktorí si vzali „do parády" mladších spolužiakov. Tretiaci pred imatrikuláciou urobili „make-up“ všetkým prvákov. Potom pokračovali programom, ktorý pozostával z rôznych zaujímavých disciplín. Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou bol aj imatrikulačný sľub, ktorým sa prváci zaväzujú „riadiť“. Po zložení imatrikulačného sľubu sa študenti zabávali na diskotéke. Dúfame, že prváci na svoju imatrikuláciu budú dlho a v dobrom spomínať .

MVDr. Zajacová

     Futbalový turnaj učiteľov 29. 10. 2014

Dňa 29.10.2014 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj učiteľov, na ktorom sa zúčastnilo päť mužstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Mužstvo, ktoré získalo najviac bodov zvíťazilo. Výherná listina:

1. miesto - Gymnázium Ľ Štúra Michalovce

2. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov A

3. miesto - ZŠ sv. Juraja Trebišov

4. miesto - Cirkevná škola sv. Moniky a sv. Mikuláša Prešov

5. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov B.

Videli sme krásne góly a prežili sme nádherné športové popoludnie, dobrá nálada a priateľská atmosféra trvala aj počas posedenia pri chutnom guľáši.

Mgr. M. Danko

     Veľké Trakany 25. 10. 2014

V sobotu 25. októbra 2014 sa vo Veľkých Trakanoch, okres Trebišov, uskutočnil IV. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny, ktorú v poobedňajších hodinách vyhodnotil pozvaný hosť z Maďarskej republiky - šéfkuchár Benke László. Ďalšími súčasťami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových tradícií, jarmok, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 8 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži, ukážkami a ochutnávkou miešaných nápojov, ako aj ukážkami carvingu (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny). Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Damian Juroš, Jozef Magnes), ktorí si svojou husacou špecialitou „DELIKATESA Z HUSACÍCH PŔS“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Gabriela Hrišenková, Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková), ktoré pripravovala a viedla majsterka odborného výcviku Bc. Emília Capíková. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali žiačky odboru Hotelová akadémia (Nikola Hudáková, Diana Habaľová, žiačky piateho ročníka a Gréta Balogohová, žiačka tretieho ročníka) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterkám odborného výcviku, učiteľom, všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

Ing. D. Tóthová

     Jesenné variácie október 2014

Tak ako každoročne aj tento školský rok žiaci I.H triedy pripravovali na odbornom výcviku jesenné dekorácie. Predviedli tak svoje zručnosti a nápaditosť. Žiaci sa naučili, ako využiť poškodený inventár na stredisku a mali možnosť preukázať svoju tvorivosť. Taktiež si vyskúšali prácu a kooperáciu v skupinách. Keďže jeseň ponúka veľa plodov, rôznofarebnosť a pestrosť, vytvorené dekorácie použili na skrášlenie nielen interiéru triedy, ale aj učebne odborného výcviku a svojich domovov.

     Praha a Mladá Boleslav 08. 10. 2014 - 10. 10. 2014

EXKURZIA ŠKODA AUTO, a. s. MLADÁ BOLESLAV

Každý učiteľ i majster sa snaží vyučovanie zatraktívniť tak, aby preberané témy boli pre žiaka čím viac zaujímavejšie. Zodpovedná a aj zložitá úloha, zvládnutá na výbornú, pripadla kolegovi Mgr. Michalovi Dankovi – pripravil a zorganizoval pre žiakov učebného odboru autoopravár-mechanik exkurziu v závode Škoda Auto, a. s. v Mladej Boleslavi. Cesta na opačný koniec Českej republiky je dlhá, preto sa celá akcia uskutočnila formou dvoj-dňového výletu. Prvý deň sme strávili v Prahe. Prehliadka pražského hradu, Staromestského námestia a orloja, Malostranského námestia a Karlovho mosta, ktorá bola pripravená v spolupráci s vedúcimi turistického krúžku, skončila na Václavskom námestí. Mnohí z nás boli v Prahe prvýkrát a bol to pre nás obrovský zážitok. Druhý deň bol venovaný exkurzii. Začali sme prehliadkou múzea, ktoré patrí k závodu. Sprievodkyňa nás podrobne oboznámila s históriou výroby áut, zaujali nás mnohé vystavované typy áut vyrábané v tomto podniku – od najstarších, cez športové, po najnovšie modely. Nasledovala exkurzia v samotnom závode. Mali sme možnosť nahliadnuť do montážnej haly, videli sme výrobu karosérií, lisovňu, montáž prevodovky a motora. Všetko bolo sprevádzané veľmi dobrým a vecne podaným výkladom sprievodkyne. Po štyroch hodinách sme všetci z podniku Škoda auto, a. s. odchádzali plní zaujímavých poznatkov a nezabudnuteľných dojmov. Domov sme sa vrátili v skorých ranných hodinách. Napriek únave z dlhej cesty každý žiak aj dospelý hodnotil celú akciu ako veľmi vydarenú. Na jej uskutočnenie sponzorsky prispeli p. Hajaš a p. Pastor, za čo im ďakujeme.

Ing. Ľ. Smržíková

     Taliansko 24. 09. 2014 - 02. 10. 2014

Chute a krásy Talianska

Na prelome septembra a októbra strávili niektorí učitelia a majstri našej školy zopár príjemných jesenných dní potulkami po Taliansku v rámci VII. Ročníka konferencie Modern School. Cestu, odborné prednášky a návštevu hotelov, škôl, rôznych zariadení v oblasti gastronómie a hotelierstva organizačne zabezpečila spoločnosť Global Contract s.r.o. Program bol naozaj bohatý a nevšedný. Účastníci mali možnosť nahliadnuť a spoznať históriu 5* hotela Tenuta la Badiola v prostredí talianskeho Toskánska. Navštívili aj Hotelovú akadémiu v meste Fiuggi, kde vedenie školy, učitelia aj žiaci veľmi ochotne svoju školu predstavili. Súčasťou programu boli degustácie, napríklad olivového oleja vyrábaného v meste Tivoli, čokolády Antica Norba v meste Norma, či toskánskych vín. Okrem odbornej gastronomickej stránky ponúkla spoločnosť organizujúca celý výlet možnosť nazrieť do bohatej histórie Talianska. Úžasná, milá a priateľská sprievodkyňa predstavila účastníkom najvýznamnejšie monumenty Ríma, napríklad Baziliku a Námestie sv. Petra, Anjelský hrad, Koloseum, Pantheon. Navštívili historické mestá Siena, Anagni a tí, ktorí prejavili záujem, aj Pompeje. Zážitkom bol určite aj posledný deň strávený pri mori. Z cesty po Taliansku si učitelia aj majstri priniesli mnoho zážitkov, skúseností a poznatkov, ktoré sa určite budú snažiť odovzdať svojim žiakom.

Ing. Ľ. Smržíková

     Škrášľovanie školského dvora 15. 09. 2014

Na začiatku školského roka 2014/2015 vznikol nápad skrášliť prostredníctvom okrasných drevín a kríkov areál nášho školského dvora. Sme radi, že túto skvelú myšlienku sme začali realizovať už v priebehu septembra. Skupinka týmto nápadom nadšených učiteľov, spolu so žiakmi, sa pustila s vervou do prvej etapy skrášľovania, vybrala miesto, nakúpila materiál i dreviny a okrem vzácneho času, ochotne prispela aj prácou. Tak vznikol krásny priestor pred vstupom do telocvične, ktorý veríme, že nebude jediným, pretože už teraz uvažujeme o ďalších miestach, ktoré podobne zveľadíme a vytvoríme naozaj nádherné prostredie pre žiakov, zamestnancov a ďalších, ktorí navštívia našu školu. Veľká vďaka za nápad, všetkým učiteľom a žiakom za obetavú a výborne odvedenú prácu.

     KOMPRAX   september 2014

Aj v tomto roku sa naši žiaci zapojili do programu KOMPRAX, ktorého zmyslom je získať kompetencie (KOM) pre prax s prípravou a realizáciou vlastných projektov (PRAX). Tento krát s vlastnými návrhmi projektov a ich realizáciou prispeli žiaci odboru Služby v cestovnom ruchu. Projekty s názvom Recykluj a skrášľuj a Bylinková záhradka napísali žiaci už v máji na víkendovom stretnutí v rámci programu KOMPRAX. Keďže finančné prostriedky vyčlenené na projekty žiakov získali až cez letné prázdniny, rozhodli sa, že zorganizujú realizáciu svojich nápadov začiatkom školského roka. Sme radi, že na obidva projekty sa našlo dostatok dobrovoľníkov z radov žiakov a spoločnými silami dokázali vytvoriť nádherný priestor s rastlinami zasadenými do farebných pneumatíkových kvetináčov a rovnako vytvoriť voňavými bylinkami preplnenú záhradku. Obrovská vďaka žiakom za myšlienku oboch projektov a rovnako ďakujeme žiakom a tiež učiteľom za pomoc pri realizovaní naplánovaných aktivít.

     Slávnostné otvorenie školského roka 02. 09. 2014

2. septembra 2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou. Primátor mesta Ing. Marián Kolesár pri tejto príležitosti odovzdal kľúč od Cirkevnej základnej školy sv. Juraja so sídlom na Gorkého 55 v Trebišove vladykovi Chauturovi. Spolu s Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa a CSOŠ sv. Jozafáta sme privítali na námestí pri gréckokatolíckom chráme v Trebišove vladyku Milana, riaditeľa školského úradu pri Košickej eparchii o. Oreniča a ďalších duchovných, ktorí spolu s prítomnými žiakmi a zamestnancami slávili sv. liturgiu. V homílii sa im prihovoril vladyka Milan, ktorý pripomenul žiakom, aby nezabudli pretransformovať svoje vedomosti na skutočnú životnú múdrosť. Po liturgii sme sa zišli na spoločnom obede v novozrekonštruovanej reštaurácii, ktorá na nás dýchala svojou novotou a krásnymi doplnkami vypĺňajúcimi estetický zážitok z prvého obedu s vladykom. V škole sa ešte usilovne pracuje na prístavbe, takže školský rok začíname „v bojových podmienkach“, ale už teraz sa tešíme na nové, moderné priestory, zlepšujúce žiacky i pracovný život na našej škole.

     Školská reštaurácia MLADOSŤ 2014

Po rekonštrukcii

Srdečne Vás pozývame do školskej reštaurácie Mladosť, ktorá od septembra 2014 poskytuje vynovené, väčšie priestory na konanie rôznych rodinných, firemných osláv a podujatí.

Celú ponuku služieb školskej reštaurácie nájdete na:

http://www.czsskomtv.edu.sk/indexrestikaponukasluz.php

MAINPRAVE

© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov